• Lyžiarsky kurz Makov

     • Termín: 13.02. – 17.02.2023

      Miesto: Makov, Kasárne Javorníky

      Ubytovanie: horský hotel Hájenka***

      Cena pobytu: 240Eur/osoba - bez štátneho príspevku

      Cena pobytu: 90 Eur - pri čerpaní štátneho príspevku

      150 Eur- štátny príspevok ( hradí štát, len raz za štúdium na SŠ  )

      • 4 noci/5 dní
      • Ubytovanie priamo na svahu      
      • Plná penzia
      • Wellness v hoteli (možnosť 10Eur/osoba)                      
      • Skipass s poistením na svahu
      • Inštruktori, zdravotník, pedagogický dozor
      • Možnosť požičať si výstroj 25Eur/5dní
      • Doprava autobusom

      Kapacita: 35 žiakov našej školy.

      Bližšie informácie u p. Mgr. Lukáša Kordoša – učiteľ TEV

     • Školské kolo olympiády v cudzom jazyku

     • V mesiaci november prebiehala na našej škole olympiáda v cudzom jazyku, ktorá pozostávala z písomnej časti a teoretickej časti. Žiaci, ktorí skončili na prvých dvoch miestach postupujú do okresného kola olympiády v cudzom jazyku. Postupujúcim blahoželáme a želáme veľa štastia vo vyššom kole!

     • Boli sme na burze stredných škôl v Šali

     • Dňa 8.11.2022 sa naša škola pod vedením dvoch pedagogických zamestnancov a dvoch žiakov zúčastnila prezentácie škôl v meste Šaľa. Na burze stredných škôl sa zúčastnili žiaci a rodičia z mesta Šaľa a okolitých obcí. Chlapcom ďakujeme za vzornú reprezenáciu školy.

     • Prednáška o finančnej gramotnosti

     • Dňa 3.11.2022 sa uskutočnila na našej škole prednáška s certifikovanými lektormi spoločnosti OVB Allfinanz Slovensko a.s. Cieľom prednášky bolo zvýšiť finančnú gramotnosť žiakov pomocou spoločenskej hry FINANČNÁ SLOBODA, ktorá je zameraná na finančné vzdelávanie účastníkov hry.

     • ERASMUS+ Záverečné stretnutie v Nemecku

     • V rámci projektu „ European Digital Learning Media“ pod záštitou Erasmus + sa v dňoch 25.10 – 29.10. 2022  uskutočnilo finálne medzinárodné stretnutie všetkých participantov v nemeckom mestečku Ibbenbüren. Tento krát bol  hosťujúcou školou Berufskolleg Tecklenburger Land, ktorá je zároveň koordinátorom projektu.

      Poslednou bodkou za dvojročnou spoluprácou na projekte bolo slávnostné vyhodnotenie projektu so súhrnnými prezentáciami dosiahnutých výsledkov, krajín a participujúcich škôl.  A my sme prezentovali naše Slovensko, náš región a našu školu.

      Participácia na tomto projekte nám priniesla nové priateľstvá, cestovateľské zážitky, nové skúsenosti, overila jazykové zručnosti a otvorila ďalšie obzory v oblasti odbornej edukácie v jednotlivých krajinách. Už dnes sa tešíme na ďalšiu medzinárodnú spoluprácu v rámci Erasmus +.

     • Multikultúrna a regionálna výchova na škole

     • Multikultúrna a regionálna výchova je neoddeliteľnou súčasťou mimoškolskej činnosti. Je zameraná na rozvoj poznania tradičných ako aj na nových kultúr a subkultúr. Vedieme žiakov k akceptácii, empatii, rešpektovaniu, tolerovaniu kultúrnej rozmanitosti, k prosociálnemu správaniu a k ochrane životného prostredia.

     • Za kultúrou do Renesančného kaštieľa v Galante

     • Žiaci našej školy dňa 21.10.2022 navštívili Renesančný kaštieľ v Galante. Dozvedeli sa o histórii rodiny Esterházyovcov, o spôsobe života pred storočiami, erbe rodiny Esterházyovcov aj cisára a významných budovách mesta Galanta.

     • Deň otvorených dverí 20.10. a 21.10.2022

     • V dňoch 20. a 21.10.2022 naša škola v rámci zviditeľnenia študijných a učebných odborov (mechanik-mechatronik, autoopravár a agromechanizátor), vyučovaných na škole, otvorila dvere všetkým žiakom končiacich ročníkov základných škôl, ale aj širokej verejnosti.

     • Exkurzia: Slovenské cukrovary Sereď

     • Žiaci, mechanici-mechatronici, tretieho a štvrtého ročníka navštívili Cukrovar v Seredi. V rámci exkurzie absolvovali prehliadku celého výrobného postupu od dovozu repy až po zabalený a paletizovaný cukor. Najviac sa žiaci zaujímali o automatizovanú baličku cukru.

     • EXKURZIA VO FIRME MASCHINEN

     • Žiaci III.MT odbor mechanik-mechatronik dnes v rámci OV navštívili Galantskú firmu Maschinen - und Werkzeugbau s.r.o., GALANTA, kde sa oboznámili s výrobou mechanických dielov do obrábacích strojov.

     • Školský stolnotenisový turnaj

     • Dňa 14.10.2022 sa na škole uskutočnil stolnotenisový turnaj žiakov školy. Turnaja sa zúčastnilo 31 žiakov školy. Najlepší postupujú na Majstrovstvá okresu Galanta, ktoré sa uskutočnia 19.10.2022 na gymnáziu v Galante. Víťazom gratulujeme!

     • Burza stredných škôl v Dunajskej Strede

     • Dňa 13.10.2022 sme prezentovali našu školu na burze stredných škôl v Dunajskej Strede, na ktorej sa zúčastnili rodičia a žiaci základných škôl z okolitých miest a obcí Dunajskej Stredy.

     • Autosalón Nitra 2022

     • Žiaci našej školy navštívili Autosalón Nitra dňa 13.10.2022, kde videli vozidlá rôznych značiek, veterány, malé mestské vozidlo Patak Rodster, tuningovú a drift taxi show. Nechýbala ani prezentácia dopravných prostriedkov policajného zboru, hasičského a záchranného zboru. Naši žiaci si vyskúšali aj virtuálnu realitu, zabavili sa v obrovskej Nintendo zóne a Wolt zóne.

     • Deň otvovrených dverí

     • Zaznačte si vo Vašom kalendári niektorý z dní 20.októbra alebo 21.októbra 2022 v čase od 8:00 hod do 13:00 hod. na návštevu spojenú s prehliadkou školy. Naši pedagógovia Vás prevedú priestormi školy, dozviete sa všetko o ponúkaných odboroch, predstavia Vám zaujímavosti školy, či doplnia iné chýbajúce informácie. 

     • Dopravné múzeum Bratislava

     • Žiaci z I.MT a z II.MT 5. októbra absolvovali pekný výlet do Bratislavy. Ich prvou zastávkou bola návšteva dopravného múzea, kde si prezreli akým historickým vývojom prešli jednotlivé dopravné prostriedky, od železničnej dopravy – lokomotívy a vlakové súpravy, automobilov, motocyklov, ale aj bicyklov. Potom sa po zaujímavej Hlbokej ceste presunuli do Horského parku, kde si mohli vychutnať mini horu v srdci Bratislavy a posedieť a občerstviť sa v Horárni. Potom sa presunuli ku kostolu Panny Márie Snežnej. V blízkosti kostola sa
      nachádza jaskyňa Lurdskej Panny Márie, miesto pútí i oddychu. Aj tu sa pozastavili a zamysleli sa nad vďakou za zdravie a život.

     • Workshop na MtF STU v Trnave pre našich mechatronikov

     • Naši štvrtáci mechatronici dnes v akcii - odbor Výrobné zariadenia a systémy a ich laboratórium robotiky a výrobnej techniky na MtF STU v Trnave. Virtuálna realita a ovládanie angulárnych robotov našich štvrtákov zaujalo a parádne si to užili.

     • ERASMUS+, Naši erasmáci v Bulharsku

     • V rámci projektu „ European Digital Learning Media“ pod záštitou Erasmus + sme sa v dňoch 27.09 – 01,10. 2022 aktívne zúčastnili  medzinárodného stretnutia konaného tentokrát v Bulharsku. Hosťujúcou školou bola High School of Mathematics Academician Kiril Popov v nádhernom meste Plovdiv.

      Okrem pracovnej časti programu, kde všetci zúčastnení prezentovali progres na svojej časti projektu, sme mali možnosť navštíviť aj historickú časť mesta , staroveký štadión, antické fórum s odeónom v strede mesta, rímsky amfiteáter či nádhernú Baziliku biskupa Philippopolisa. Okrem nových skúseností, priateľstiev či zážitkov, ktoré sme získali sme domov priniesli aj nové úlohy na finalizácii našej časti projektu, nakoľko nás čaká už o 3 týždne posledná mobilita v Nemecku.

     • Kam na vysokú a anglické divadlo

     • Žiaci končiacich ročníkov II.N a IV.MT sa zúčastnili akcie "Kam na vysokú" 22.9.2022 v kongresovej sále Aquaparku v Trnave. Žiaci získali prehľad o možnostiach štúdia na vysokých školách po úspešnom ukončení štúdia na našej škole. Hodinu angličtiny pomocou divadelnej hry "Last wish" v Galante navštívili žiaci nižších ročníkov s výberom štúdia anglického jazyka na škole. Scenár predstavenia využil obsah školských osnov a pre žiakov pripravil zrozumiteľný a príjemný divadelný zážitok.

  • Kontakty

   • STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ GALANTA - MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA GALÁNTA
   • skola@sostechga.edu.sk
   • Použitím čísla sekretariátu: 031/7802492 budete následne prepojený na vami požadovaného účastníka. V prípade potreby nám napíšte na email školy a vaša požiadavka bude postúpená. Ing.Beáta Kissová riaditeľka školy emailový kontakt: riaditel.sostechgalanta@gmail.com alternatívny email: beakiss25@gmail.com pevná linka: 031/7803578 mobil: 0903 481 117 Ing.Martin Slahučka zástupca riaditeľky pre teoretické vyučovanie martin.slahucka@gmail.com pevná linka:031/7010202 mobil: 0910 459 615 Ing. Katarína Palkovičová zástupkyňa riaditeľky pre praktické vyučovanie emailový kontakt: katarina.palkovic@gmail.com pevná linka: 031/7802492 mobil: 0910 459 616 Ing. Tünde Kováčová zástupkyňa riaditeľky pre Technicko - hospodársky úsek: pevná linka: 031/7804160 Ing.Andrej Bórik Hlavný majster odborného výcviku mobil: 0903 481 116 p.Beáta Pincéšová Vedúca jedálne a kuchyne: pevná linka: 031/7802492 mobil: 0918 474 759 Odhlásenie z obedu prosíme oznámiť deň vopred alebo do 8.00 hod. aktuálneho dňa.
   • Esterházyovcov 712/10 924 34 Galanta 924 34 Galanta Slovakia
   • 00158984
   • SK2021009265
   • Hospodárska činnosť: 7000495316/8180 Podnikateľská činnosť: SK88 8180 0000 0070 0049 5287 Školské stravovanie: SK06 8180 0000 0070 0049 5308
   • 100001957