• Olympiáda v nemeckom jazyku - postúpili sme do krajského kola

   • 30. 1. 2023
   • Dňa 18.1.2023 sa konalo okresné kolo Olympiády v nemeckom jazyku na ZŠ J. Fándlyho v Seredi. Olympiáda pozostávala z písomného testu a ústnej časti. Písomný test obsahoval počúvanie s porozumením, gramatiku, čítanie s porozumením. Po písomnej časti nasledovala ústna časť s vizuálnym podnetom, kde žiaci opisovali obrázky vo forme príbehu. Následne odpovedali na otázky od trojčlennej komisie. Náš žiak Martin Sušila postúpil do krajského kola, gratulujeme! Martin, želáme veľa úspechov v krajskom kole.

   • Exkurzia-pneumatické systémy v praxi

   • 27. 1. 2023
   • Na exkurzii vo firme Kolan v Galante, ktorá vyrába plastové okná si naši mechatronici maturanti vyskúšali svoje znalosti a zručnosti z oblasti automatizacie. Prešli sme si kompletný postup výroby okien, kde sme mali možnosť si mnohé stroje a zariadenia vyskúšat.

   • Vianočný futsalový turnaj

   • 22. 12. 2022
   • Dňa 21.12.2022 sa na našej škole konal už tradične XIV. ročník vianočného futsalového turnaja. Na turnaj sa prebojovalo osem tried z celej školy. Víťazom sa stali maturanti z 2.N triedy ktorí vo finále porazili 1.A.

   • Na výstave COSMOS v Bratislave

   • 21. 12. 2022
   • Dňa 14.12.2022 sa žiaci 2.A triedy zúčasnili výstavy Cosmos Discovery v Bratislave. Žiaci sa oboznámili s prvými kozmickými rokmi, najdôležitejšími míľnikmi povojnovej histórie ľudstva, aj najnovšími projektmi a víziami. Výstava Cosmos Discovery vznikla v spolupráci s NASA, svetovými, českými i slovenskými odborníkmi.

   • Úprava ceny stravnej jednotky za potraviny

   • 20. 12. 2022
   • Vážení rodičia,
    dovoľte mi, aby som Vás informovala o tom, že sa bude zvyšovať cena stravnej jednotky na potraviny a to na 2,10 € + 0,30 € za režijné náklady. To spolu činí 2,40 € za žiaka na jeden obed.
    Dôvodom je súčasné zvyšovanie cien a energií. Naďalej by sme Vašim deťom radi varili kvalitnú a vyváženú stravu, ktorú si s obľubou vyberajú sami.
    Za pochopenie ďakujem a teším sa na ďalšiu spoluprácu.
    Želám Vám krásne Vianoce a šťastný nový rok.
    S pozdravom
    Beata Pincéšová, vedúca ŠJ

   • Získali sme 3.miesto na Majstrovstvách Slovenska v teqballe

   • 13. 12. 2022
   • Naši žiaci nás úspešne reprezentovali na Majstrovstvách Slovenska mládeže v teqballe, ktoré sa konali v Športovej hale v Šamoríne. Na turnaji boli hráči rozdelení do štyroch skupín po troch. Do semifinále postupovali iba víťazi skupín. Adrián Lakatoš obsadil fantastické 3.miesto a Pavol Pavliško 5.miesto. Ceny víťazom odovzdával bývalý futbalový reprezentant Ján Ďurica. Chlapcom gratulujeme.

   • Navštívili sme Viedeň

   • 8. 12. 2022
   • Výlet pre žiakov našej školy dňa 7.12.2022 začal prehliadkou Technického múzea vo Viedni, kde sú vystavené exponáty na niekoľkých tématicky rozdelených podlažiach. Ďalej žiaci navštívili Vianočné trhy pred Viedenskou radnicou a pokračovali prehliadkou historickej Viedne. Cestou naspäť navštívili nákupné centrum AVION v Bratislave.

   • Veľtrh Agrosalón v Nitre

   • 8. 12. 2022
   • 7.12.2022 sme navštívili veľtrh Agrosalón v Nitre, kde sme absolvovali odbornú prednášku na tému Moderné prvky v poľnohospodárskej technike s ohľadom na pôdny environment a videli najmodernejšie stroje v poľnohospodárstve.

   • Burza stredných škôl v Sládkovičove

   • 6. 12. 2022
   • Dňa 6.12. sme sa zúčastnili burzy stredných škôl v Sládkovičove, kde nás vzorne prezentovali žiaci Sebastián Kriška a Kristián Pavliško. Ďakujeme ZŠ Sládkovičovo za pozvanie.

   • Majstrovstvá okresu v basketbale SŠ

   • 5. 12. 2022
   • Dňa 30.11.2022 sme sa prvýkrát zúčastnili na MO v basketbale SŠ. Turnaja sa zúčastnilo 6 družstiev. Vytvorené boli dve skupiny po troch, kde sa hralo systémom každý s každým. Ďakujeme chlapcom za bojovnosť a reprezentáciu školy, no skúsenosti súperov prevážili.

   • Na našej škole sa konalo okresné kolo Technickej olympiády

   • 30. 11. 2022
   • Dňa 24.11.2022 naša škola privítala žiakov základných škôl z okresu Galanta. Žiaci základných škôl sa prebojovali zo svojich školských kôl do okresného kola, kde súťažili v kategórii jednotlivci alebo vo dvojiciach. Technická olympiáda mala dve časti - písomnú časť a praktickú úlohu. Písomná časť pozostávala z testu, na ktorí mali žiaci oboch kategórií 30 minút. Praktická úloha v kategórii jednotlivcov bola výroba: "Stojan na mobil" a v kategórii dvojích úlohou bolo zhotoviť "Háčikový súboj". Víťazom gratulujeme a zároveň postupujú do krajského kola.

 • Pre rodičov a študentov

  Pre zobrazenie Vašich známok, domácich úloh a denného rozvrhu sa prosím prihláste pomocou konta, ktoré ste dostali od našej školy
  • Samsung
  • SAD Dunajská Streda a.s.
  • STU MTF
  • {#1508} 4
  • Duslo
   • Kontakty

    • STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ GALANTA - MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA GALÁNTA
    • skola@sostechga.edu.sk
    • Použitím čísla sekretariátu: 031/7802492 budete následne prepojený na vami požadovaného účastníka. V prípade potreby nám napíšte na email školy a vaša požiadavka bude postúpená. Ing.Beáta Kissová riaditeľka školy emailový kontakt: riaditel.sostechgalanta@gmail.com alternatívny email: beakiss25@gmail.com pevná linka: 031/7803578 mobil: 0903 481 117 Ing.Martin Slahučka zástupca riaditeľky pre teoretické vyučovanie martin.slahucka@gmail.com pevná linka:031/7010202 mobil: 0910 459 615 Ing. Katarína Palkovičová zástupkyňa riaditeľky pre praktické vyučovanie emailový kontakt: katarina.palkovic@gmail.com pevná linka: 031/7802492 mobil: 0910 459 616 Ing. Tünde Kováčová zástupkyňa riaditeľky pre Technicko - hospodársky úsek: pevná linka: 031/7804160 Ing.Andrej Bórik Hlavný majster odborného výcviku mobil: 0903 481 116 p.Beáta Pincéšová Vedúca jedálne a kuchyne: pevná linka: 031/7802492 mobil: 0918 474 759 Odhlásenie z obedu prosíme oznámiť deň vopred alebo do 8.00 hod. aktuálneho dňa.
    • Esterházyovcov 712/10 924 34 Galanta 924 34 Galanta Slovakia
    • 00158984
    • SK2021009265
    • Hospodárska činnosť: 7000495316/8180 Podnikateľská činnosť: SK88 8180 0000 0070 0049 5287 Školské stravovanie: SK06 8180 0000 0070 0049 5308
    • 100001957