Navigácia

Kontakt

 • STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ GALANTA - MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA GALANTA
  Esterházyovcov 712/10
  924 34 Galanta

 • Použitím čísla sekretariátu :031/7802492 budete následne prepojený na vami požadovaného účastníka. V prípade potreby nám napíšte na email školy a vaša požiadavka bude postúpená.

  Ing.Beáta Kissová
  riaditeľka Strednej odbornej školy technickej

  emailový kontakt:
  riaditel.sostechgalanta@gmail.com
  alternatívny email:beakiss25@gmail.com
  pevná linka:031/7803578
  mobilný telefón: 0903 481 117

  Ing.Martin Slahučka
  zástupca riaditeľky pre teoretické vyučovanie
  martin.slahucka@gmail.com
  pevná linka:031/7010202


  Ing. Katarína Palkovičová
  zástupkyňa riaditeľky pre praktické vyučovanie
  emailový kontakt:
  katarina.palkovic@gmail.com
  pevná linka: 031/7802492

  Ing. Tünde Kováčová
  zástupkyňa riaditeľky pre Technicko - hospodársky úsek:
  pevná linka: 031/7804160

  Ing.Andrej Bórik
  Hlavný majster odborného výcviku
  mobilný telefón: 0903 481116

  p.Beáta Pincéšová
  Vedúca jedálne a kuchyne:
  pevná linka: 031/7802492
  Odhlásenie z obedu prosíme oznámiť deň vopred alebo do 8.00 hod. aktuálneho dňa.

Emailové kontakty

Otázky ohľadne štúdia: skola@sostechga.edu.sk
Sobota 8. 8. 2020
Počet návštev: 2193678

Kalendár

Vieme čo robia naši žiaci

Najlepsi_sportovci_kraja.pdf

Na stránke sa pracuje 

ŠTUDUJ, PRAXUJ, ZARÁBAJ

ČÍM ŠKOLA ŽIJE

 • 30.6.2020 sme slávnostne ukončili školský rok 2019/2020. Pani riaditeľka Ing.Beáta Kissová sa slávnostne prihovorila všetkým žiakom a pedagógom, ktroým poďakovala za ich obetavú prácu. Mnohí žiaci boli ocenení vecnými cenami za ich celoročnú aktivitu. Záverom pani riaditeľka popriala všetkým žiakom pekné prázdniny a množstvo príjemných zážitkov.

 • Vyučovanie v školskom roku 2019/2020 bude prebiehať v dňoch 29.-30.6.2020. Žiadame rodičov neplnoletých žiakov, aby vyplnili prehlásenie na základe pokynov MŠVVaŠ SR. Dňa 29.6.2020 budú iba individuálne stretnutia triednych učiteľov so svojimi žiakmi - ak majú ešte nejaké vybavovania (potvrdeni, ISIC, odovzdávanie učebníc..). 30.6.2020 všetci žiaci prídu do školy na 8:00h (stručné vyhodnotenie 2.polroku, odovzdanie vysvedčení).

  Tlačivo: Vyplni_rodic.docx

 • Ďakujeme našim chlapcom, prvákom zo študijného odboru mechanik-mechatronik a pani učiteľke, ktorá ich viedla projektom, za vzornú reprezentáciu našej školy.

  https://drive.google.com/file/d/1T8A-4JvS8Opu-1P_l9DJpfY7L8fwU7vZ/view

 • Riaditeľka SOŠ technickej v Galante vyhlasuje v súlade § 66 ods. 7 zákona č . 245 /2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov druhé kolo prijímacích skúšok na nenaplnený počet miest pre žiakov.

  Volne_miesta.docx

  Organizácia prijímacieho konania:

  1.prihláška sa podáva do 19.6.2020, 2.prijímacie konanie 20.6. - 23.6.2020, 3.odoslanie rozhodnutia o prijatí do 25.6.2020, 4.doručenie potvrdenia o nastúpení na štúdium do 30.6.2020.

 • Pre končiacich žiakov základných škôl:

  Doručenie prihlášok na strednú školu je do 19.5.2020.

  Rozhodnutie o prijatí Vám pošleme najneskôr do 29.5.2020.

  Uchádzač/zákonný zástupca zapíše žiaka, resp. doručí (osobne alebo elektronicky) potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium do 4.6.2020.

  Potvrdenie_o_nastupeni_na_studium.docx

  Počet obsadených a počet voľných miest zverejníme do 5.6.2020.

  Pre nadstavbové štúdium (absolventov stredných odborných škôl s výučným listom):

  Doručenie prihlášok na strednú školu je do 31.5.2020 (osobne alebo elektronicky).

Fotogaléria

Otázky na vedenie školy

Ak máte akékoľvek otázky ohľadom štúdia na našej škole, napíšte nám správu prostredníctvom tohto formulára. Na vaše otázky radi odpovieme. Ďakujeme,vedenie školy.
Meno*:
Priezvisko*:
Váš e-mail*:
Vaše otázky, pripomienky*:
Opíšte prosím text z obrázka*:
komunikujem so serverom, počkajte prosím
* takto označené polia sú povinné