• Krajské kolo súťaže ZENIT v strojárstve

   • 24. 11. 2022
   • Dňa 23.11.2022 sa uskutočnilo krajské kolo súťaže ZENIT v strojárstve na technickej priemyslovke v Trnave. Súťažilo sa v štyroch kategóriách - ručné obrábanie (R), strojové obrábanie (S), programovanie CNC strojov (C) a strojárska konštrukcia, technológia a pevnostné výpočty (A). Našu školu reprezentoval žiak 1.A. triedy, Tibor Sichta a v kategórii „R“ sa umiestnil na krásnom 4. mieste. K dosiahnutému úspechu mu srdečne blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

   • "Ovládame cudzí jazyk"

   • 16. 11. 2022
   • Dňa 15.11.2022 sa konala školská jazyková súťaž "Ovládame cudzí jazyk". Žiaci súťažili v 4 družstvách po 4 členov v nemeckom i anglickom jazyku. Zloženie družstiev bolo známe po vyžrebovaní jednotlivými kapitánmi. Súťaž prebiehala v 4 kolách v disciplínach: test z reálií, krížovka, diktát v behu, časti auta a situačné úlohy. Víťazi súťaže v anglickom a nemeckom jazyku cestujú na výlet do Viedne.

   • Návšteva Múzea holokaustu v Seredi

   • 16. 11. 2022
   • Dňa 15.11.2022 v rámci multikultúrnej a regionálnej výchovy žiaci našej školy navštívili Múzeum holokaustu v Seredi. Múzeum vzniklo v priestoroch bývalého pracovného a koncentračného tábora v Seredi. Smutné, sivé, autentické miesto vráti svojich návštevníkov do hrôzostrašného, krutého, neľudského... obdobia druhej svetovej vojny. Našou tichou, pokornou návštevou tohto pietneho miesta dávame hold zosnulým a utrápeným ľuďom na celom svete. Česť ich pamiatke!

   • Nové didaktické pomôcky vo vynovených školských dielňach

   • 15. 11. 2022
   • V rámci projektu IROP-KVALITNÉ ODBORNÉ VZDELÁVANIE PRE POTREBY AUTOMOBILOVÉHO PRIEMYSLU A STROJÁRSTVA V GALANTE, sú do školských dielní dodávané nové didaktické pomôcky, ktoré budú pomáhať žiakom v učebnom odbore autoopravár mechanik a elektrikár. Dnes prebiehalo aj školenie pre našich majstrov odborného výcviku a učiteľov odborných predmetov.

   • Exkurzia v Jaguar Land Rover v Nitre

   • 15. 11. 2022
   • 4.11.2022 sme navštívili podnik Jaguar Land Rover v Nitre. Závod má rozlohu až 300 000m2 a nám dovolili nahliadnuť do školiacich, ale aj testovacích a výrobných zón. Podnik je vybavený špičkovými technológiami a je navrhnutý flexibilne tak, aby umožnil používanie inteligentných výrobných technológií. Naši žiaci, mechanici - mechatronici a autoopravári touto inšpiratívnou exkurziou nabrali nový vietor do plachiet pri ich napredovaní v štúdiu na teoretickom ale aj na praktickom vyučovaní

   • Lyžiarsky kurz Makov

   • 15. 11. 2022
   • Termín: 13.02. – 17.02.2023

    Miesto: Makov, Kasárne Javorníky

    Ubytovanie: horský hotel Hájenka***

    Cena pobytu: 240Eur/osoba - bez štátneho príspevku

    Cena pobytu: 90 Eur - pri čerpaní štátneho príspevku

    150 Eur- štátny príspevok ( hradí štát, len raz za štúdium na SŠ )

    • 4 noci/5 dní
    • Ubytovani
   • Školské kolo olympiády v cudzom jazyku

   • 15. 11. 2022
   • V mesiaci november prebiehala na našej škole olympiáda v cudzom jazyku, ktorá pozostávala z písomnej časti a teoretickej časti. Žiaci, ktorí skončili na prvých dvoch miestach postupujú do okresného kola olympiády v cudzom jazyku. Postupujúcim blahoželáme a želáme veľa štastia vo vyššom kole!

   • Boli sme na burze stredných škôl v Šali

   • 10. 11. 2022
   • Dňa 8.11.2022 sa naša škola pod vedením dvoch pedagogických zamestnancov a dvoch žiakov zúčastnila prezentácie škôl v meste Šaľa. Na burze stredných škôl sa zúčastnili žiaci a rodičia z mesta Šaľa a okolitých obcí. Chlapcom ďakujeme za vzornú reprezenáciu školy.

   • Prednáška o finančnej gramotnosti

   • 3. 11. 2022
   • Dňa 3.11.2022 sa uskutočnila na našej škole prednáška s certifikovanými lektormi spoločnosti OVB Allfinanz Slovensko a.s. Cieľom prednášky bolo zvýšiť finančnú gramotnosť žiakov pomocou spoločenskej hry FINANČNÁ SLOBODA, ktorá je zameraná na finančné vzdelávanie účastníkov hry.

   • ERASMUS+ Záverečné stretnutie v Nemecku

   • 2. 11. 2022
   • V rámci projektu „ European Digital Learning Media“ pod záštitou Erasmus + sa v dňoch 25.10 – 29.10. 2022 uskutočnilo finálne medzinárodné stretnutie všetkých participantov v nemeckom mestečku Ibbenbüren. Tento krát bol hosťujúcou školou Berufskolleg Tecklenburger Land, ktorá je zároveň koordinátorom projektu.

   • Multikultúrna a regionálna výchova na škole

   • 26. 10. 2022
   • Multikultúrna a regionálna výchova je neoddeliteľnou súčasťou mimoškolskej činnosti. Je zameraná na rozvoj poznania tradičných ako aj na nových kultúr a subkultúr. Vedieme žiakov k akceptácii, empatii, rešpektovaniu, tolerovaniu kultúrnej rozmanitosti, k prosociálnemu správaniu a k ochrane životného prostredia.

   • Za kultúrou do Renesančného kaštieľa v Galante

   • 24. 10. 2022
   • Žiaci našej školy dňa 21.10.2022 navštívili Renesančný kaštieľ v Galante. Dozvedeli sa o histórii rodiny Esterházyovcov, o spôsobe života pred storočiami, erbe rodiny Esterházyovcov aj cisára a významných budovách mesta Galanta.

   • Deň otvorených dverí 20.10. a 21.10.2022

   • 21. 10. 2022
   • V dňoch 20. a 21.10.2022 naša škola v rámci zviditeľnenia študijných a učebných odborov (mechanik-mechatronik, autoopravár a agromechanizátor), vyučovaných na škole, otvorila dvere všetkým žiakom končiacich ročníkov základných škôl, ale aj širokej verejnosti.

 • Pre rodičov a študentov

  Pre zobrazenie Vašich známok, domácich úloh a denného rozvrhu sa prosím prihláste pomocou konta, ktoré ste dostali od našej školy
  • Samsung
  • SAD Dunajská Streda a.s.
  • STU MTF
  • {#1508} 4
  • Duslo
   • Kontakty

    • STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ GALANTA - MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA GALÁNTA
    • skola@sostechga.edu.sk
    • Použitím čísla sekretariátu: 031/7802492 budete následne prepojený na vami požadovaného účastníka. V prípade potreby nám napíšte na email školy a vaša požiadavka bude postúpená. Ing.Beáta Kissová riaditeľka školy emailový kontakt: riaditel.sostechgalanta@gmail.com alternatívny email: beakiss25@gmail.com pevná linka: 031/7803578 mobil: 0903 481 117 Ing.Martin Slahučka zástupca riaditeľky pre teoretické vyučovanie martin.slahucka@gmail.com pevná linka:031/7010202 mobil: 0910 459 615 Ing. Katarína Palkovičová zástupkyňa riaditeľky pre praktické vyučovanie emailový kontakt: katarina.palkovic@gmail.com pevná linka: 031/7802492 mobil: 0910 459 616 Ing. Tünde Kováčová zástupkyňa riaditeľky pre Technicko - hospodársky úsek: pevná linka: 031/7804160 Ing.Andrej Bórik Hlavný majster odborného výcviku mobil: 0903 481 116 p.Beáta Pincéšová Vedúca jedálne a kuchyne: pevná linka: 031/7802492 mobil: 0918 474 759 Odhlásenie z obedu prosíme oznámiť deň vopred alebo do 8.00 hod. aktuálneho dňa.
    • Esterházyovcov 712/10 924 34 Galanta 924 34 Galanta Slovakia
    • 00158984
    • SK2021009265
    • 7000495316/8180
    • 100001957