• Výchovný poradca
     Mgr. Agnesa Lovászová - starostlivosti o žiakov s výchovnými a vzdelávacími problémami

     poradenstvo:  Pondelok od 9.00 hod. a samozrejme podľa dohodymiestnosť: č. 106 - výchovné poradenstvo - prízemie vpravo
     Kontakt: 031/7802492 

     NAPLN_PRACE_VYCHOVNEHO_PORADCU2022.doc

     Kompetencie:

     • riešenie výchovných problémov žiakov v spolupráci so zákonnými zástupcami, triednym učiteľom, vedením školy
     • príprava a realizácia školských akcií, prednášok a besied so zameraním na predchádzanie výchovným  problémom a na profesionálnu orientáciu žiakov
     • pomoc žiakom pri profesionálnej orientácii, pri podávaní prihlášok na nadstavbové štúdium vysoké školy
  • Kontakty

   • STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ GALANTA - MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA GALÁNTA
   • skola@sostechga.edu.sk
   • Použitím čísla sekretariátu: 031/7802492 budete následne prepojený na vami požadovaného účastníka. V prípade potreby nám napíšte na email školy a vaša požiadavka bude postúpená. Ing.Beáta Kissová riaditeľka školy emailový kontakt: riaditel.sostechgalanta@gmail.com alternatívny email: beakiss25@gmail.com pevná linka: 031/7803578 mobil: 0903 481 117 Ing.Martin Slahučka zástupca riaditeľky pre teoretické vyučovanie martin.slahucka@gmail.com pevná linka:031/7010202 mobil: 0910 459 615 Ing. Katarína Palkovičová zástupkyňa riaditeľky pre praktické vyučovanie emailový kontakt: katarina.palkovic@gmail.com pevná linka: 031/7802492 mobil: 0910 459 616 Ing. Tünde Kováčová zástupkyňa riaditeľky pre Technicko - hospodársky úsek: pevná linka: 031/7804160 Ing.Andrej Bórik Hlavný majster odborného výcviku mobil: 0903 481 116 p.Beáta Pincéšová Vedúca jedálne a kuchyne: pevná linka: 031/7802492 mobil: 0918 474 759 Odhlásenie z obedu prosíme oznámiť deň vopred alebo do 8.00 hod. aktuálneho dňa.
   • Esterházyovcov 712/10 924 34 Galanta 924 34 Galanta Slovakia
   • 00158984
   • SK2021009265
   • Hospodárska činnosť: 7000495316/8180 Podnikateľská činnosť: SK88 8180 0000 0070 0049 5287 Školské stravovanie: SK06 8180 0000 0070 0049 5308
   • 100001957