Navigácia

 • Práve pripravujeme

  Maturanti: Termíny prednášok a konzultácií diaľkovej formy nadstavbového štúdia nájdeš TU

  Tvorivé dielne pre základnú školu nájdeš TU

 • MEDZINÁRODNÝ STROJÁRSKY VEĽTRH 2018 22.-25.05. 2018

  Aj tento rok,tak isto  ako po mnohé iné roky,sa naša škola pripravuje na prezentáciu do Nitry. Priamo z dejiska výstavy, nás bude informovať Ing.Palkovičová-majsterka odborného vycviku. 

 • V dňoch 28.5 a 29.5.2018 naši žiaci absolvujú

  Účelové cvičenie Ochrany života a zdravia 2018. Bližšie infomácie nájdete u pána Mgr.Kordosa.

 • Výsledky prijímacieho konania

  Výsledky prijímacieho konania nájdeš  TU

  V zozname žiakov sú uchádzači zverejnení pod kódom, ktorý ste dostali v pozvánke na prijímacie skúšky.


 • Prednášky Osvetový projekt Kruh obehového hospodárstva 9.5.2018

  Cieľom tohto projektu je predstaviť a uviesť do praxe podstatu obehového hospodárstva (cirkulárnej ekonomiky) vo vybraných školách na Slovensku a v Maďarsku. Ide o Slovensko – Maďarský  projekt, ktorý podporuje Program cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko a je financovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu SR. Na projekte sa začalo pracovať v septembri 2017. Koniec projektu je plánovaný na apríl 2019.

  Žiaci našej školy postupne absolvujú prednášky, workshopy, prípadne seminár na témy: Odpadové hospodárstvo - Odpad zdrojom, Nakladanie s biologicky rozložiteľným odpadom - Kompostovanie, Obnoviteľné zdroje energie, Vodné hospodárstvo, Doprava, Odevný priemysel, Zelené budovy - Trvalo udržateľné stavby

  Súčasťou projektu budú aj tematické podujatia, ktorých sa vždy zúčastní akčná skupina žiakov zo slovenskej školy a akčná skupina žiakov z maďarskej školy za účelom výmeny názorov a skúseností. Program podujatia sa prispôsobí aktuálnej situácii. Bude sa jednať napríklad o: Exkurziu (spaľovňa, kompostáreň, zberný dvor, čistiareň odpadových vôd, fotovoltaická elektráreň), Hry – výrobky z odpadov, kresba posteru.

 • Mladý tvorca 2018

  Aj tento rok sme na výstave ,Paparaco je tam a prinaša nám foto z akcie v albume č.244 nájdeš TU

 • Pridali sme cenník zváračskej školy pre našich študentov

  Všetko potrebné nájdeš v module Kurzy aj pre verejnosť. Cenníky aj ostatných našich kurzov nájdeš v tomto odkaze TU

 • Brigáda v kaštieli 18.4.2018 2.B trieda

  Naši žiaci opäť pomáhali pri prácach na zveľaďovaní areálu kaštieľa v Galante,aj tentokrát pod skúseným vedením pána Mgr.Kordoša. Foto nájdeš v albume č.243 TU

 • Dni BIOLIFE 20.4. 2018

  Na pozvanie nášho partnera  BIOLIFE spol. s.r.o sa naša škola zúčastní na tejto akcii. Viacej prinesieme po prehliadke. Foto nájdeš v albume č. 244 TU

 • ŠKOLSKÉ KOLO V SILOVOM PÄŤBOJI

  Dňa 10.4.2018 prebehlo u nás školské kolo. Súťažilo sa v piatich disciplínach:  zhyby na hrazde, tlak na rovnej lavičke(60% z TH), bicepsový zdvih(40% z TH), kľuky na bradlách, drepy(80% z TH). Pozri foto TU.

 • Prednášky pre našich študentov

  V rámci prevencie prebehli na našej škole prednášky v spolupráci ACET SR.Celú akciu za našu školu koordinovala Ing.Tomová. Témy prednášok: 

  DOMÁCE NÁSILIE

  Prednáška bola zameraná na problematiku domáceho násilia a jeho dôsledkov pre jednotlivca. Preberaôi sme otázky, čo je násilie, aké sú jeho formy a dôsledky, ako sa zachovať, ak sme obeťou alebo svedkom domáceho násilia a podobne. Prednáška bola popretkávaná osobnými skúsenosťami lektora, ktorý bol sám obeťou domáceho násilia.

  DRUHÁ TVÁR

  Multimediálna prednáška o závislosti a jej dopade na osobu jednotlivca. Bola popretkávaná realistickými videami a skutočným príbehom. Prečo názov Druhá tvár? Pretože droga vždy ukáže, čo chce dať a skryje to, čo chce vziať. Na prednáške sme spoločne odhalili skutočnú tvár drogy a závislosti.

  SEX, AIDS A VZŤAHY

  Prednáška bola zameraná na problematiku HIV/AIDS s cieľom oboznámiť študentov, ako sa vírus HIV prenáša a poškodzuje zdravie človeka. Prednáška bola pretkaná skutočnými životnými príbehmi a fotografiami obetí AIDS. V druhej časti prednášky sme sa zamerali na negatívny vplyv tlaku okolia v oblasti sexuálneho správania.

   

 • KRITÉRIÁ PRIJÍMACIEHO KONANIA ŽIAKOV PRE ŠKOLSKÝ ROK 2018/2019

  Kritériá nájdeš TU

 • MAJSTROVSTVÁ OKRESU vo veľkom futbale SŠ

  Termín:  06.04.2018 so začiatkom o 8,00 hod.  

   UPOZORNENIE:HRAŤ SA BUDE na ŠTADIÓNE v Galante futbalové  ihrisko s umelým trávnikom!/ Z toho dôvodu musia mať futbalisti kopačky na umelý trávnik /.Bližšie informácie Vám podá Mgr.Kordoš

  Propozície nájdeš TU

 • XII. ŽUPNÁ OLYMPIÁDA stredných škôl Trnavského samosprávneho kraja 18.-19. apríl 2018

  Propozície nájdeš TU 

  Doprava na olympiádu je zabezpečená v termíne od 18.04.-19.04.2018 nasledovne:

  2 autobusy: 18.04.2018 o 7,45hod. : autobusová zástavka pri OD LIDL Galanta po trase – Sereď - MŠH Trnava  / volejbal CH+D, basketbal CH+D, futbal CH, atletika /

 • DARUJTE NÁM VAŠE 2% Z DANE pre ZDRUŽENIE MLADÝ OPRAVÁR

  Vážení rodičia a priatelia školy,

  pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!

  Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii. Tento dar Vás nič nestojí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%! Ak sa rozhodnete darovať nám 2% zo svojich daní z príjmu, pripravili sme pre Vás stručný návod, ako na to.

  Tlačivo a všetko potrebné nájdeš TU

 • 15. ročník celoštátnej súťaže MEĎ 2018 pre žiakov SOŠ

  Harmonogram súťaže:

  • samotná súťaž prebehne 22. marca 2018 od 09:00 
  • Dôležité ! Súťažiaci majú 30 minút od začiatku súťaže na to, aby sa prihlásili. Po vypršaní 30 minút nebude možné sa do súťaže prihlásiť. Po prihlásení sa začína počítať časový limit na odpovede.
  • na webovej stránke www.copperschool.com bude možné odpovedať na súťažné otázky, upozorňujeme na časový limit pre odpovede
  • priebežné výsledky súťaže budú neustále uvedené vo výsledkovej listine na webovej stránke súťaže (www.copperschool.com)
 • Interview Day pre končiacich stredoškolákov – technikov v Trnave.

      Leták nájdeš TU . Čas príchodu na akciu  pre nás: 10:30  SOŠ Technická Galanta

          

 • Stavebnice MERKUR sú späť !

  Pamätníci, ktorí sa so stavebnicou Merkur kedysi hrávali budú asi prekvapení. V posledných rokoch sa firma zameriava na výrobu učebných pomôcok, robotiku a mechatroniku.Pomocou stavebnicového systému Merkur Education, ktorý je vybavený modernými mechanickými a elektronickými prvkami si žiaci 1. ročníka študijného odboru Mechanik-mechatronik majú  možnosť osvojiť prácu s robotmi v kooperácii.Pásový dopravník, ktorý žiaci skladajú je doplnený o senzory a riadiacu jednotku, ktorá komunikuje s manipulátorom. Manipulátor má za úlohu triediť predmety na pásovom dopravníku.Pozri foto v albume č.240 TU

 • Prednášky na tému finančná gramotnosť pre žiakov

  V dňoch 27. a 28. februára 2018 žiaci III.A, III.B a I.N  sa zúčastnili štvorhodinového kurzu Finančného vzdelávania, kde sa im venovali lektori OTP Ready nadácie, vyškolení priamo v budapeštianskom OK Centre, ktoré bolo založené Nadáciou Fáyho Andrása. Lektori cestujú po celom Slovensku a navštevujú stredné školy s cieľom naučiť stredoškolákov zodpovednému prístupu k financiám. Jednoduchou a hravou formou žiakom objasnili systém narábania s peniazmi, ako efektívne hospodáriť aktuálne aj v budúcnosti a ako robiť správne finančné rozhodnutia.Chceme takouto formou našim žiakom priblížiť dôležité poznatky z finančnej a ekonomickej oblasti ako aj z manažmentu, aby naši žiaci boli pripravení do života.Foto nájdeš v albume č.239 TU

strana:

Fotogaléria

Otázky na vedenie školy

Ak máte akékoľvek otázky ohľadom štúdia na našej škole, napíšte nám správu prostredníctvom tohto formulára. Na vaše otázky radi odpovieme. Ďakujeme,vedenie školy.
Meno*:
Priezvisko*:
Váš e-mail*:
Vaše otázky, pripomienky*:
Opíšte prosím text z obrázka*:
komunikujem so serverom, počkajte prosím
* takto označené polia sú povinné