Navigácia

 • Organizácia školského roka 2021/2022 pre diaľkové štúdium a dištančné vzdelávanie učebné odbory.

  Nástup žiakov na vyučovanie začína 17.9.2021:

  žiaci nadstavbového štúdia (I.NE, II.NE) – 13.00 hod na teoretickom vyučovaní  (učebnňa 01,02)

  dištančné vzdelávanie učebné odbory – 7.30 hod dielne odborného výcviku

  Pri nástupe do školy je potrebné predložiť Vyhlásenie o bezpríznakovosti alebo tlacivo_navstevnika.docx  (písomne alebo elektronicky cez edupage konto). Počas pobytu v škole musí mať žiak prekryté horné dýchacie cesty (rúško, respirátor) a dodržiavať protipandemické opatrenia. 

  Harmonogram na celý školský rok bude odoslaný elektronicky (mail, edupage) a poštou.

 • Začiatok školského roka 2021/2022 sa začína 2. septembra 2021 o 8,30h

  Milí žiaci a rodičia,

  cieľom MŠVVaŠ SR (ďalej len ministerstvo školstva) je udržať bezpečné prostredie v školách a školských zariadeniach po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19. Za týmto účelom vydalo ministerstvo školstva školský semafor pre školský rok 2021/22.Z opatrení školského semaforu vyberáme najdôležitejšie informácie:

  • žiaci nastupujú do školy 2.9.2021 bez potreby testov,
  • žiak alebo jeho zákonný zástupca pri prvom nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) predkladá písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti (príloha č. 1)
  • žiak s príznakmi musí zostať doma,
  • naďalej zostáva povinné nosenie rúšok v interiéri.

  Zadelenie žiakov do tried (s určením mena triedneho učiteľa a poschodia v rámci budovy školy) bude zverejnené na dverách hlavnej budovy.

  Prosím sledujte aktuálne informácie v novinkách na webovom sídle školy: 

  S pozdravom

  vedenie školy

  Skolsky_semafor_2021-22.pdf

  Priloha_c.1_-_pisomne_vyhlasenie_o_bezpriznakovosti.docx

  Priloha_c._2_-_oznamenie_o_vynimke_z_karanteny.docx

 • Informácia o používaní ISIC karty na cestovanie od 1.9.2021 pre nastávajúcich prvákov dennej formy štúdia

  Vážení rodičia, milí žiaci!

  V mesiaci jún ste obdržali vašu novú ISIC kartu, ktorú ste mohli využívať aj cez hlavné školské prázdniny.


  ABY STE MOHLI POUŽÍVAŤ KARTU NA CESTOVANIE OD SEPTEMBRA 2021, BUDEME MUSIEŤ CEZ ŠKOLSKÝ TERMINÁL PREDĹŽIŤ PLATNOSŤ VAŠEJ ISIC KARTY.TRVÁ TO PRIBLIŽNE 10 SEKÚND.


  Tešíme sa na stretnutie s vami 2.9.2021

 • OZNAM - Voľné miesta na nadstavbové štúdium

  Pre absolventov učebných odborov otvára Stredná odborná škola technická – Műszaki Szakközépiskola Galanta tieto odbory, na ktoré sa môžete prihlásiť do 31.7.2021:

  3757 L dopravná prevádzka 

  2414 L04 strojárstvo - podnikanie a služby 

  4526 L mechanizácia poľnohospodárstva a lesného hospodárstva

  Viac o odboroch sa dočítate: https://sostechga.edupage.org/about/?subpage=7

  Prihláška na nadstavbové štúdium: https://sostechga.edupage.org/blog2/

 • Zúčastnili sme sa 10.ročníka Celoslovenských dní poľa v Seliciach

  Žiaci, učitelia a MOV učebného odboru agromechanizátor sa 8.6.2021 zúčastnili poľnohospodárskej výstavy - Celoslovenské dni poľa v Seliciach. Získali tam nové informácie ohľadom odrôd, ochrany a výživy rastlín poľnohospodárskej techniky a hospodárskych zvierat.

 • Druhé kolo prijímacieho konania

  Riaditeľka SOŠ technickej v Galante vyhlasuje 2. kolo prijímacích skúšok na voľné miesta, ktoré sa nenaplnili v 1. kole do učebného odboru bez vykonania prijímacej skúšky a do študijného odboru s vykonaním prijímacej skúšky. Prihlášky o štúdium môžu záujemcovia posielať do 17.6.2021. Termín vykonania príjimacích skúšok na študijné odbory je stanovený na 22.6.2021 o 8,00h. Prihlášku na štúdium potvrdzuje príslušná základná škola, v ktorej žiak navštevuje 9.ročník.

  Voľné miesta na štúdium v učebných odboroch (bez prijímacej skúšky):

  2478 F strojárska výroba – 3 voľné miesta

  4572 F poľnohospodárska výroba – 7 voľných miest

  2487 H 02 autoopravár – elektrikár s VJS – 1 voľné miesto

  2487 H 02 autoopravár – elektrikár s VJM – 3 voľné miesta

  4524 H agromechanizátor – opravár s VJS – 3 voľné miesta

  4254 H agromechanizátor – opravár s VJM – 7 voľných miest

  Voľné miesta na štúdium v študijných odboroch (prijímacia skúška):

  2679K mechanik mechatronik - 3 voľné miesta

  2413K mechanik strojov a zariadení - 9 voľných miest

   

   

 • Tretie miesto vo štvorhre na turnaji v teqballe

  Teqballový turnaj bol organizovaný v spolupráci s mestom Sereď. Do turnaja sa zapojilo 16 hráčov. Súťažilo sa vo dvojhre a vo štvorhe, kde išlo o zmiešané družstvá. Súťažiaci boli rozdelení do skupín,z ktorých postúpili prví dvaja. Našim chlapcom sa podarilo vo štvorhe vybojovať tretie miesto. Gratulujeme!

 • Naši žiaci sa pripravujú na prvý oficiálny teqballový turnaj

   SOŠ technická Galanta patrí medzi 8 existujúcich teqballových klubov na Slovensku, ktoré zastrešuje teqballová federácia. Naši žiaci sa pripravujú v areáli školy na prvý oficiálny turnaj, ktorý sa bude konať na Námestí slobody v Seredi 29.5.2021. Našim chlapcom budeme držať palce a veríme, že ukážu svoju techniku s možnosťou získať miestenku v reprezentácii.

 • Prevzatie ceny za súťaž Young Car Mechanic

  Ešte pred vypuknutím koronavírusovej pandémie a uzavretím škôl, sme sa so žiakmi učebného odboru autoopravár-mechanik zapojili do medzinárodnej súťaže Young Car Mechanic. Zapojiť žiakov do súťaže sa naozaj oplatilo. Za splnenie podmienok súťaže a absolvovaní jej prvého kola, so šiestimi postupujúcimi žiakmi do druhého kola, prevzala dnes riaditeľka školy od zástupcu súťaže prvotriedny dielenský vozík plný náradia.   Veľmi pekne ďakujeme.

 • II. termín prijímacích skúšok 10.5.2021

  Informácia k prijímaciemu konaniu ku dňu 10.5.2021 o 8,00hod.

  1. Do budovy, v ktorej sa konajú prijímacie skúšky, môžu vstupovať iba uchádzači o štúdium.

  2. Uchádzač sa pri vstupe do budovy školy, ktorá sa nachádza v ružovom okrese testom nepreukazuje.

  3. V priestoroch školy a školského zariadenia je potrebné mať prekryté horné dýchacie cesty podľa aktuálne platnej vyhlášky ÚVZ SR.

  4. Ak sa uchádzač nemôže zúčastniť na prijímacej skúške zákonný zástupca čestným prehlásením oznámi túto skutočnosť riaditeľovi strednej školy.

  Viac info: Usmernenie k prijímacím skúškam.pdf

 • Prezenčné vyučovanie od 10.5.2021 pre všetky triedy

  Od 10.5.2021 všetci žiaci nastupujú do školy. Vyučovanie bude prebiehať podľa rozvrhu na stránke edupage (klasický rozvrh ako pred pandémiou).

  Podmienky vstupu do budovy školy pre žiakov do 18 rokov a žiakov nad 18 rokov sú uvedené v závislosti od farby okresu v infografike: https://www.minedu.sk/data/files/10558_0429_pravidla_pre_skoly-1-aj-vysvetlivky.pdf

  Okres Galanta je v ružovej farbe.

  Zamestnanec_vyhlasenie_bezinfekcnosti.docx​​​​​​​

  plnolety_ziak_cestne_vyhlasenie.docx

  Zákonný zástupca žiaka.docx

  Pri vstupe do budovy je potrebné dodržať ranný filter – zmerať teplotu, dezinfikovať si ruky, po celý čas v škole mať rúško.

 • Informácie pre uchádzačov na strednú školu - prijímacie skúšky

  Informácia k prijímaciemu konaniu ku dňu 3.5.2021 o 8,00hod.

  1. Do budovy, v ktorej sa konajú prijímacie skúšky, môžu vstupovať iba uchádzači o štúdium, okrem nevyhnutného sprievodu zdravotne ťažko postihnutých osôb. Rodičia ostatných uchádzačov do budovy školy nevstupujú.
  2. Uchádzač sa pri vstupe do budovy školy, ktorá sa nachádza v ružovom okrese alebo v červenom okrese (v okrese I. a II. stupňa varovania) testom nepreukazuje.
  3. V priestoroch školy a školského zariadenia je potrebné mať prekryté horné dýchacie cesty podľa aktuálne platnej vyhlášky ÚVZ SR.
  4. Ak sa uchádzač nemôže zúčastniť na prijímacej skúške zákonný zástupca čestným prehlásením oznámi túto skutočnosť riaditeľovi strednej školy, Riaditeľ určí náhradný termín prijímacieho konania v čo najskoršom možnom termíne.

  Viac info: Usmernenie k prijímacím skúškam.pdf

   

 • OZNAM PRE TRIEDY II.E, III.E a III.F

  OZNAM PRE TRIEDY II.E, III.E a III.F (štúdium na výučný list) - odborný výcvik a konzultácie majú v piatok 16.4.2021 od 8:00hod.

 • UPOZORNENIE

  Dobrý deň,
  od 12.4.2021 pokračuje vzdelávanie v režime:
  - žiaci končiacich ročníkov - prezenčne + test nie starší ako 7 dní
  - žiaci ostatných ročníkov – dištančne + prezenčne, podľa pokynov triednych učiteľov.

  O aktuálnych zmenách Vás budeme informovať v priebehu nasledujúceho týždňa.

  Poznámka: aj keď sa náš okres nachádza v červenej fáze, podľa platného covid automatu zverejneného na 
  https://www.minv.sk/?tlacove-spravy&sprava=covid-automat-pravidla-a-vynimky-zo-zakazu-vychadzania-ucinne-od-5-aprila
  žiaci a poslucháči od druhého stupňa ZŠ potrebujú do školy a školského zariadenia negatívny test nie starší ako 7 dní bez ohľadu na zaradenie okresu.

  S pozdravom
  vedenie školy

 • Oznam pre študentov diaľkového štúdia

  SOŠTech Galanta Vám oznamuje, že konzultácie študentov externého nadstavbového štúdia sa uskutočnia v dňoch 16. a 17. apríla 2021 (piatok a sobota). 

  Začiatok vyučovania v piatok – 16.4.2021  je od 13. 00 hod.,v sobotu 17.4.2021 je vyučovanie od 8,00 hod. 

 • Veselá Veľká noc

 • Od 7.4.2021 nastupujú do školy aj nižšie ročníky!!!

  Žiaci našich končiacich ročníkov (III.A, III.B, IV.MT, II.N) a vybraných nižších ročníkov nastupujú  do školy. Vyučovanie nižších ročníkov bude prebiehať v triede v počte 5 žiakov a 1 učiteľ. Triedny učiteľ informuje žiaka, ktorý má nastúpiť do školy z danej triedy cez Edupage. 

  Pri návrate do školských lavíc sa budú musieť žiaci preukázať negatívnym antigénovým testom a čestným vyhlásením.   

  plnolety_ziak_cestne_vyhlasenie.docx neplnolety_ziak_cestne_vyhlasenie.docx

  V interiéri platí povinnosť prekrytia horný dýchacích ciest respirátorom triedy minimálne FFP2.

  Ostatné ročníky pokračujú vo výučbe dištančnou formou do ODVOLANIA.

 • Deň učiteľov - príhovor pani riaditeľky

 • Ako sa učia končiace ročníky...

  Žiaci našich končiacich ročníkov nastúpili po dlhom dištančnom vzdelávaní opäť do školy. Na prezenčnú výučbu nastúpilo 63 žiakov. Účasť na vyučovaní je 95%, čo nás veľmi teší.

  Po rozprávaní sa so žiakmi sme zistili, že sa nevedeli dočkať, kedy nastúpia do školy.Triedy na teoretickom vyučovaní delíme na polovicu, čo zvyšuje atraktivitu vyučovania a lepší individuálny prístup ku žiakom.

  Na praktickom vyučovaní sú žiaci pridelení k majsterke a majstrom odborného výcviku po štyroch a piatich. Nadobúdajú praktické zručnosti a overujú si teoretické poznatky získané dištančným vzdelávaním.

  Žiaci týmto spôsobom rýchlejšie dobehnú zameškané učivo a pripravia sa na lepší vstup na nadväzujúce vzdelávanie, či budúce zamestnanie.

  Počas celej výučby dodržiavame prísne pandemické opatrenia.

  Ing. Beáta Kissová,

  riaditeľka školy

 • Novinka pre našich žiakov - workoutové ihrisko!

  Workoutové ihrisko na našej škole SOŠ technickej v Galante je takmer pred dokončením. Bude slúžiť žiakom na relax a cvičenie vlastnou váhou tela. Na čerstvom vzduchu si tak žiaci zlepšia fyzickú kondíciu a tým samotné zdravie.

strana:

Fotogaléria

Otázky na vedenie školy

Ak máte akékoľvek otázky ohľadom štúdia na našej škole, napíšte nám správu prostredníctvom tohto formulára. Na vaše otázky radi odpovieme. Ďakujeme,vedenie školy.
Meno*:
Priezvisko*:
Váš e-mail*:
Vaše otázky, pripomienky*:
Opíšte prosím text z obrázka*:
komunikujem so serverom, počkajte prosím
* takto označené polia sú povinné