Navigácia

 • OZNAM PRE TRIEDY II.E, III.E a III.F

  OZNAM PRE TRIEDY II.E, III.E a III.F (štúdium na výučný list) - odborný výcvik a konzultácie majú v piatok 16.4.2021 od 8:00hod.

 • UPOZORNENIE

  Dobrý deň,
  od 12.4.2021 pokračuje vzdelávanie v režime:
  - žiaci končiacich ročníkov - prezenčne + test nie starší ako 7 dní
  - žiaci ostatných ročníkov – dištančne + prezenčne, podľa pokynov triednych učiteľov.

  O aktuálnych zmenách Vás budeme informovať v priebehu nasledujúceho týždňa.

  Poznámka: aj keď sa náš okres nachádza v červenej fáze, podľa platného covid automatu zverejneného na 
  https://www.minv.sk/?tlacove-spravy&sprava=covid-automat-pravidla-a-vynimky-zo-zakazu-vychadzania-ucinne-od-5-aprila
  žiaci a poslucháči od druhého stupňa ZŠ potrebujú do školy a školského zariadenia negatívny test nie starší ako 7 dní bez ohľadu na zaradenie okresu.

  S pozdravom
  vedenie školy

 • Oznam pre študentov diaľkového štúdia

  SOŠTech Galanta Vám oznamuje, že konzultácie študentov externého nadstavbového štúdia sa uskutočnia v dňoch 16. a 17. apríla 2021 (piatok a sobota). 

  Začiatok vyučovania v piatok – 16.4.2021  je od 13. 00 hod.,v sobotu 17.4.2021 je vyučovanie od 8,00 hod. 

 • Veselá Veľká noc

 • Od 7.4.2021 nastupujú do školy aj nižšie ročníky!!!

  Žiaci našich končiacich ročníkov (III.A, III.B, IV.MT, II.N) a vybraných nižších ročníkov nastupujú  do školy. Vyučovanie nižších ročníkov bude prebiehať v triede v počte 5 žiakov a 1 učiteľ. Triedny učiteľ informuje žiaka, ktorý má nastúpiť do školy z danej triedy cez Edupage. 

  Pri návrate do školských lavíc sa budú musieť žiaci preukázať negatívnym antigénovým testom a čestným vyhlásením.   

  plnolety_ziak_cestne_vyhlasenie.docx neplnolety_ziak_cestne_vyhlasenie.docx

  V interiéri platí povinnosť prekrytia horný dýchacích ciest respirátorom triedy minimálne FFP2.

  Ostatné ročníky pokračujú vo výučbe dištančnou formou do ODVOLANIA.

 • Deň učiteľov - príhovor pani riaditeľky

 • Ako sa učia končiace ročníky...

  Žiaci našich končiacich ročníkov nastúpili po dlhom dištančnom vzdelávaní opäť do školy. Na prezenčnú výučbu nastúpilo 63 žiakov. Účasť na vyučovaní je 95%, čo nás veľmi teší.

  Po rozprávaní sa so žiakmi sme zistili, že sa nevedeli dočkať, kedy nastúpia do školy.Triedy na teoretickom vyučovaní delíme na polovicu, čo zvyšuje atraktivitu vyučovania a lepší individuálny prístup ku žiakom.

  Na praktickom vyučovaní sú žiaci pridelení k majsterke a majstrom odborného výcviku po štyroch a piatich. Nadobúdajú praktické zručnosti a overujú si teoretické poznatky získané dištančným vzdelávaním.

  Žiaci týmto spôsobom rýchlejšie dobehnú zameškané učivo a pripravia sa na lepší vstup na nadväzujúce vzdelávanie, či budúce zamestnanie.

  Počas celej výučby dodržiavame prísne pandemické opatrenia.

  Ing. Beáta Kissová,

  riaditeľka školy

 • Novinka pre našich žiakov - workoutové ihrisko!

  Workoutové ihrisko na našej škole SOŠ technickej v Galante je takmer pred dokončením. Bude slúžiť žiakom na relax a cvičenie vlastnou váhou tela. Na čerstvom vzduchu si tak žiaci zlepšia fyzickú kondíciu a tým samotné zdravie.

 • Pokračujeme v dištančnej forme vzdelávania!!!

  Vážení pedagógovia, rodičia a žiaci,

  z dôvodu pretrvávajúceho negatívneho vývoja epidemickej situácie v našom okrese a na základe odporúčania TTSK Vám oznamujem, že od 8.3.2021 pokračujeme naďalej v  dištančnom vzdelávaní do odvolania.

  Prajem Vám všetkým pevné zdravie a prosím ešte o trpezlivosť, kým sa znova uvidíme v škole.

  Ing. Beáta Kissová, riaditeľka školy

 • Jarné prázdniny

 • ERASMUS on-line stretnutie

  Naša škola aktívne participuje na medzinárodnom projekte "European digital learning" v rámci projektu ERASMUS. 

 • Dištančné vzdelávanie - oznam!

  Vážení pedagógovia, rodičia a žiaci,

  odbor školstva Úradu Trnavského samosprávneho kraja Vám oznamuje, že v dištančnom vzdelávaní pokračujete aj od 22.02.2021 do 26.02.2021, nakoľko epidemiologická situácia ako na Slovensku tak v Trnavskom kraji je stále nepriaznivá. Podľa Covid automatu sa nachádzame v IV. stupni varovania.

  V zmysle Sprievodcu školským rokom 2020/2021 vydané MŠVVaŠ SR
  od 01.03.2021 do 05.03.2021 sú jarné prázdniny pre Trnavský kraj.

  S pozdravom
  vedenie školy

   

 • Možnosti štúdia v školskom roku 2021/2022:

 • TEQBALL už aj u nás na škole

  Teqball je nový šport, ktorý má základy vo futbale a je perfektným doplnkom pre profesionálnych futbalistov a futbalové kluby. Hrá sa na špeciálne zaoblenom stole za účelom zlepšenia techniky, koncentrácie a kondície.

  Pevne veríme, že vytvoríme kvalitné tímy z našich žiakov a prispejeme k rozvoju teqballu.

 • Učitelia sa radia online - uzatváranie známok!!!

  Vzhľadom na pretrvávajúcu pandemickú situáciu pokračujeme v dištančnom vzdelávaní, čomu sa nezaobišlo ani uzatváranie známok. Porady a kluby učiteľov aj v tomto kalendárnom roku začali online komunikáciou. Pevne veríme, že sa vrátime do škôl a žiakom prajeme veľa trpezlivosti a chuť do učenia.

 • Zimné ráno na školskom dvore

 • Veselé Vianočné sviatky

 • Oznam: Termín prázdnin

  Milí rodičia a žiaci!

  Oznamujeme Vám, že na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR sa menia termíny vianočných a polročných prázdnin. Dôvodom je vývoj epidemiologickej situácie v našej krajine.                                                                 

  Termín vianočných prázdnin je od 21.12.2020 do 8.1.2021.

  Polročné prázdniny v termíne 1. februára 2021 sa neuskutočnia. Školské vyučovanie v druhom polroku školského roka sa začína 1. februára 2021 (pondelok).

  link: https://www.minedu.sk/rozhodnutie-ministra-z-11-12-2020/                                                                              Prajeme príjemné prežitie vianočných sviatkov plné oddychu, relaxu a pohody.

 • „Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou v Trnavskom samosprávnom kraji 2“

           Naša škola sa zapojila do projektu s víziou „Zvýšenie kvality odborného vzdelávania a prípravy na SOŠ technickej v Galante“. Základným cieľom je prispôsobenie vzdelávania požiadavkám trhu práce podporou kľúčových gramotností (čitateľská gramotnosť, matematická gramotnosť, prírodovedná gramotnosť, finančná gramotnosť vrátane podnikateľských vedomostí a ekonomického myslenia, jazykové zručnosti a IKT zručnosti).

  Projekt je realizovaný aktivitami formou mimoškolskej činnosti, pedagogických klubov a vzdelávania pedagogických zamestnancov školy.

  • Mimoškolská činnosť: sa zameriava na realizáciu záujmových útvarov, t.j. krúžkov a ďalších foriem mimoškolských aktivít zameraných pre žiakov a zvýšenie ich kľúčových gramotností, prispeje k motivácii žiakov a k zvýšeniu ich záujmu o dotknuté oblasti;
  • Pedagogické kluby: zefektívnia prácu a kooperáciu pedagogických zamestnancov aprispejú k výmene skúseností a tvorbe inovatívnych metodík, postupov a materiálov;
  • Vzdelávanie pedagógov: zvýši sa kvalifikácia zamestnancov v oblasti automatizácie, digitalizácie a programovania.

  Záujmové útvary (11 krúžkov a 2 exkurzie), do ktorých sa môžu žiaci prihlásiť:

  • Všeobecno – vzdelávacie: Práca s textom v anglickom jazyku, Počúvanie s porozumením v anglickom jazyku, Pohyb a IKT
  • Odborné: Mladý odborník, IKT v technickej praxi, Alternatíva v automobilovej doprave, Aplikovaná elektronika, Bionik, Priemyselná revolúcia v strojovom obrábaní,  Presné poľnohospodárstvo, Cesta k zelenej škole
  • Exkurzie: Z teórie do praxe, Fyzikálno – technické exkurzie

  V rámci podaktivity SOŠ technická v Galante zrealizuje 4 pedagogické kluby:

  • Klub učiteľov odborných predmetov - hlavným cieľom je zamerať sa na zvýšenie odborných vedomostí žiakov, posilnením ich kľúčových kompetencií a to hlavne čítanie a počúvanie s porozumením, vedieť vyjadriť svoj názor na danú problematiku. Dôležitou časťou komunikácie bude aj vyššia úroveň prepojenia medzipredmetových vzťahov a realizácia jednotlivých tém vo firmách spolupracujúcich so školou.
  • Systémové vzdelávanie v oblasti komunikácie a boja proti extrémizmu – činnosť klubu vychádza z Deklarácie práv dieťaťa, z platnej školskej legislatívy. Cieľom je skvalitnenie klímy a atmosféry v triedach, verbálnej komunikácie a práca s informačnými technológiami (PC ako prostriedok komunikácie)
  • Klub majstrov odborného výcviku – Pedagogický klub majstrov odborného výcviku je zameraný na výmenu pedagogických skúseností z vlastnej činnosti na odbornom výcviku. V prevažnej časti k tvorbe didaktických programov zameraných na zvyšovanie IKT zručností a technického myslenia.
  • Klub učiteľov cudzích jazykov – Klub sa zameriava na výmenu skúseností z vlastnej činnosti členov klubu. Snahou bude zlepšiť výchovu a vzdelávanie na hodinách cudzích jazykov, tvorivými činnosťami, využívaním moderných inovatívnych a aktivizujúcich metód.
 • Ďakujeme za výbornú reprezentáciu v súťaži ZENIT

  24.11.2020 žiak Martin Kováč (II.MT) výborne reprezentoval našu školu v krajskom kole súťaže ZENIT v elektronike, ktorá sa konala alternatívnou formou prostredníctvom elektronickej komunikácie, bez oficiálneho vyhlásenia výsledkov. Ďakujeme!!!

strana:

Fotogaléria

Otázky na vedenie školy

Ak máte akékoľvek otázky ohľadom štúdia na našej škole, napíšte nám správu prostredníctvom tohto formulára. Na vaše otázky radi odpovieme. Ďakujeme,vedenie školy.
Meno*:
Priezvisko*:
Váš e-mail*:
Vaše otázky, pripomienky*:
Opíšte prosím text z obrázka*:
komunikujem so serverom, počkajte prosím
* takto označené polia sú povinné