• Prijímacie konanie

    • Termíny predchádzajúce prijímacím skúškam pre školský rok 2023/2024:

     kriteria_prijimacie_konanie_denne_studium.doc

     Kriteria_prijatia_na_nadstavbove_studium_kopia.doc

     Kriteria_pre_prijimanie_do_vyssich_rocnikov.doc

     Prijímacie konanie na školský rok 2024/2025:

     kriteria_prijimacieho_konania_2024_-25.pdf

      

     Prihlaska_na_studium_na_strednej_skole.pdf ( zo stránky Edičného portálu MŠVVaŠ SR)

     Termíny konania prijímacích skúšok pre školský rok 2023/2024 a termín zverejnenia zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania pre školský rok 2023/2024

     V súlade s § 66 ods. 5 a § 68 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 415/2021 Z. z. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR určuje termíny konania prijímacích skúšok pre školský rok 2023/2024 a termín zverejnenia zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania pre školský rok 2023/24 je nasledovne:

     Termíny konania prijímacej skúšky:

           1. termín:

     • odbor mechanik mechatronik:
      •  4.5.2023, v prípade potreby 5.5.2023
     • 2. termín:
     • odbor mechanik mechatronik:
      • 9.5.2023, v prípade potreby 10.5.2023

      

     Termín pre zverejnenie zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania pre školský rok 2023/2024 je 19. 5. 2023 

     Potvrdenie o nastúpení alebo nenastúpení žiaka do školy písomne oznámia a podpíšu obaja zákonní zástupcovia najneskôr do 24.5.2023 riaditeľke školy

     Vysvetlivky:

     P - prijatý žiak na štúdium

     N - neprijatý žiak na štúdium

     x - nezúčastnil sa prijímacích skúšok

  • Kontakty

   • STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ GALANTA - MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA GALÁNTA
   • skola@sostechga.edu.sk
   • Použitím čísla sekretariátu: 031/7802492 budete následne prepojený na vami požadovaného účastníka. V prípade potreby nám napíšte na email školy a vaša požiadavka bude postúpená. Ing.Beáta Kissová riaditeľka školy emailový kontakt: riaditel.sostechgalanta@gmail.com alternatívny email: beakiss25@gmail.com pevná linka: 031/7803578 mobil: 0903 481 117 Ing.Martin Slahučka zástupca riaditeľky pre teoretické vyučovanie martin.slahucka@gmail.com pevná linka:031/7010202 mobil: 0910 459 615 Ing. Katarína Palkovičová zástupkyňa riaditeľky pre praktické vyučovanie emailový kontakt: katarina.palkovic@gmail.com pevná linka: 031/7802492 mobil: 0910 459 616 Ing. Tünde Kováčová zástupkyňa riaditeľky pre Technicko - hospodársky úsek: pevná linka: 031/7804160 Ing.Andrej Bórik Hlavný majster odborného výcviku mobil: 0903 481 116 p.Beáta Pincéšová Vedúca jedálne a kuchyne: pevná linka: 031/7802492 mobil: 0918 474 759 Odhlásenie z obedu prosíme oznámiť deň vopred alebo do 8.00 hod. aktuálneho dňa.
   • Esterházyovcov 712/10 924 34 Galanta 924 34 Galanta Slovakia
   • 00158984
   • SK2021009265
   • Hospodárska činnosť: 7000495316/8180 Podnikateľská činnosť: SK88 8180 0000 0070 0049 5287 Školské stravovanie: SK06 8180 0000 0070 0049 5308
   • 100001957