• Video o škole

     • Chceš vedieť ako študujeme? Ak áno,pripravili sme pre Vás krátke video,kde sa dozvieš všetko podstatné,uvidíš ako máme vybavené učebne,dielne praktického vyučovania,telocvičňu,športový areál,jedáleň a veľa užitočných informáciíí. 
     • Klikni sem na  video 

     •  

     Z histórie a súčasnosti našej školy

     Súčasná Stredná odborná škola technická v Galante bola založená v r. 1948 s vtedajším názvom Kovovýrobné strojárske učilište na Slovensku. V povojnovom období sa začala rozmáhať mechanizácia poľnohospodárstva, a práve preto naša škola začala pripravovať odborníkov pre strojárske odvetvie a poľnohospodárstvo. Počas šesťdesiatročnej existencie škola pripravila veľký počet odborníkov v nasledovných učebných odboroch:

     strojný zámočník, nástrojár, frézar, sústružník, brusič, opravár poľnohospodárskych strojov, traktorista - opravár, mechanik - opravár pre cestné motorové vozidlá, klampiar - strojárska výroba, autoelektrikár, autoopravár - mechanik, autoopravár - elektrikár, autoopravár- karosár, agromechanizátor.

     Škola poskytovala aj rôzne druhy maturitného štúdia: majstrovská škola, stredná škola pre pracujúcich, štúdium popri zamestnaní, nadstavbové štúdium pre študijné odbory: mechanizácia poľnohospodárstva a lesného hospodárstva, dopravná prevádzka - cestná a mestská doprava, strojárstvo- podnikanie a služby, strojárstvo- mechanik strojov a zariadení.
     Naša škola počas svojej existencie pripravila tisícky zváračov. Zváračské oprávnenie a zváračské preskúšania poskytujeme aj pre širokú verejnosť. Škola má aj vlastnú autoškolu pre osobné vozidlá, nákladné vozidlá, traktory a motocykle, túto tiež prevádzkuje už niekoľko desaťročí.
     Aj kultúrny a športový život školy je veľmi pestrý. Škola disponuje s veľkým športovým areálom a telocvičňou. Odohrali sa tu tisícky futbalových zápasov, atletických súťaží, branných a streleckých súťaží, stolnotenisové, šachové turnaje.
     Naša škola udržuje družobné vzťahy s niekoľkými školami, ktoré majú podobné zameranie ako naša. Na Slovensku to boli školy z Ružomberka, Sabinova a Starej Ľubovne, s nimi sme uskutočňovali výmenné lyžiarske a plavecké kurzy, ako aj lyžiarske zájazdy pre zamestnancov školy. V Čechách máme družobnú školu v Jihlave, s nimi sa podieľame na odbornej spolupráci zamestnancov aj žiakov, ale aj na výmenných športových a kultúrnych podujatiach. V Maďarsku máme družobné školy v Kecskeméte a v Györi, s ktorými spolupracujeme na odbornej a kultúrnej úrovni. So školou v Seregélyesi spolupracujeme už 50 rokov, už desiatky rokov pre žiakov našich škôl vykonávame výmennú prax, športové súťaže a poznávacie zájazdy.
     V súčasnosti naša škola pripravuje odborníkov najmä pre automobilový priemysel, strojársky priemysel a poľnohospodárstvo.
     Za 60 rokov existencie naša škola pripravila takmer 10 tisíc absolventov. Dúfame, že veľká väčšina z nich sú dobrí odborníci a na svoju alma mater spomínajú, že tu dostali dobré základy pre svoje zamestnanie a svoju profesiu ako aj ľudskosť a priateľské zázemie.

     Naša škola v súčasnosti poskytuje našim žiakom veľmi dobré podmienky na všestranný rozvoj ich osobností.Doležité je to hlavne v dnešnej dobe,keď je uplatnenie mladých absolventov škol problematické.Naša škola dá žiakom dobré odborné znalosti, na ktorých sa dá stavať, a to teoretické a hlavne praktické,pretože na rozdiel od mnohých iných škol máme vlastné praktické strediská/dielne/ dobre vybavené technikov,ktorá sa neustále dopĺňa modernými zariadeniami.Je to náročnejšia cesta, ako posielať žiakov na prax do firiem,ale výsledok stojí za to.Pri výuke používame modernú didaktickú techniku, ako notebooky,dataprojektory,interaktívne tabule,počítače a množstvo výukových programov,ako aj meracie prístroje modely atď. a to len preto, aby si naši žiaci čím jednoduchšie osvojili základy techniky.

     Ponúkame k mimoškolskému vzdelávaniu krúžkovú činnosť-od športovej až k odbornej.Organizujeme veľa športových podujatí,odborných aj jazykových súťaží,výmenných pobytov.

     Výhody štúdia

     • finančné nenáročné štúdium, prevažnú časť pomôcok a materiálov zabezpečuje škola
     • stravovanie a ubytovanie priamo v škole za veľmi výhodné ceny
     • autobusové zastávky zo všetkých smerov školy
     • možnosť štúdia aj externou formou
     • veľa exkurzií, besied, výstav prác žiakov, športových a kultúrnych aktivít, výletov, súťaží   
     • naši žiaci dosahujú medzinárodné, celoštátne, krajské a okresné ocenenia napr. v športe
     • nadštandardné vybavenie odborných učební, tabletovú učebňu,počítačovú......
     • pre využitie voľného času máme posilňovňu, trávnaté futbalové ihrisko, bežeckú dráhu
     • okresné mesto Galanta je rýchlo sa rozvíjajúca križovatka všetkých dopravných ciest
    • Kontakty

      • Tel.
      • +421918474759
    • Kontakty

     • STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ GALANTA - MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA GALÁNTA
     • skola@sostechga.edu.sk
     • Použitím čísla sekretariátu: 031/7802492 budete následne prepojený na vami požadovaného účastníka. V prípade potreby nám napíšte na email školy a vaša požiadavka bude postúpená. Ing.Beáta Kissová riaditeľka školy emailový kontakt: riaditel.sostechgalanta@gmail.com alternatívny email: beakiss25@gmail.com pevná linka: 031/7803578 mobil: 0903 481 117 Ing.Martin Slahučka zástupca riaditeľky pre teoretické vyučovanie martin.slahucka@gmail.com pevná linka:031/7010202 mobil: 0910 459 615 Ing. Katarína Palkovičová zástupkyňa riaditeľky pre praktické vyučovanie emailový kontakt: katarina.palkovic@gmail.com pevná linka: 031/7802492 mobil: 0910 459 616 Ing. Tünde Kováčová zástupkyňa riaditeľky pre Technicko - hospodársky úsek: pevná linka: 031/7804160 Ing.Andrej Bórik Hlavný majster odborného výcviku mobil: 0903 481 116 p.Beáta Pincéšová Vedúca jedálne a kuchyne: pevná linka: 031/7802492 mobil: 0918 474 759 Odhlásenie z obedu prosíme oznámiť deň vopred alebo do 8.00 hod. aktuálneho dňa.
     • Esterházyovcov 712/10 924 34 Galanta 924 34 Galanta Slovakia
     • 00158984
     • SK2021009265
     • Hospodárska činnosť: 7000495316/8180 Podnikateľská činnosť: SK88 8180 0000 0070 0049 5287 Školské stravovanie: SK06 8180 0000 0070 0049 5308
     • 100001957