Navigácia

Video o škole

 • Chceš vedieť ako študujeme? Ak áno,pripravili sme pre Vás krátke video,kde sa dozvieš všetko podstatné,uvidíš ako máme vybavené učebne,dielne praktického vyučovania,telocvičňu,športový areál,jedáleň a veľa užitočných informáciíí. 
 • Klikni sem na  video 

 •  

Z histórie a súčasnosti našej školy

Súčasná Stredná odborná škola technická v Galante bola založená v r. 1948 s vtedajším názvom Kovovýrobné strojárske učilište na Slovensku. V povojnovom období sa začala rozmáhať mechanizácia poľnohospodárstva, a práve preto naša škola začala pripravovať odborníkov pre strojárske odvetvie a poľnohospodárstvo. Počas šesťdesiatročnej existencie škola pripravila veľký počet odborníkov v nasledovných učebných odboroch:

strojný zámočník, nástrojár, frézar, sústružník, brusič, opravár poľnohospodárskych strojov, traktorista - opravár, mechanik - opravár pre cestné motorové vozidlá, klampiar - strojárska výroba, autoelektrikár, autoopravár - mechanik, autoopravár - elektrikár, autoopravár- karosár, agromechanizátor.

Škola poskytovala aj rôzne druhy maturitného štúdia: majstrovská škola, stredná škola pre pracujúcich, štúdium popri zamestnaní, nadstavbové štúdium pre študijné odbory: mechanizácia poľnohospodárstva a lesného hospodárstva, dopravná prevádzka - cestná a mestská doprava, strojárstvo- podnikanie a služby, strojárstvo- mechanik strojov a zariadení.
Naša škola počas svojej existencie pripravila tisícky zváračov. Zváračské oprávnenie a zváračské preskúšania poskytujeme aj pre širokú verejnosť. Škola má aj vlastnú autoškolu pre osobné vozidlá, nákladné vozidlá, traktory a motocykle, túto tiež prevádzkuje už niekoľko desaťročí.
Aj kultúrny a športový život školy je veľmi pestrý. Škola disponuje s veľkým športovým areálom a telocvičňou. Odohrali sa tu tisícky futbalových zápasov, atletických súťaží, branných a streleckých súťaží, stolnotenisové, šachové turnaje.
Naša škola udržuje družobné vzťahy s niekoľkými školami, ktoré majú podobné zameranie ako naša. Na Slovensku to boli školy z Ružomberka, Sabinova a Starej Ľubovne, s nimi sme uskutočňovali výmenné lyžiarske a plavecké kurzy, ako aj lyžiarske zájazdy pre zamestnancov školy. V Čechách máme družobnú školu v Jihlave, s nimi sa podieľame na odbornej spolupráci zamestnancov aj žiakov, ale aj na výmenných športových a kultúrnych podujatiach. V Maďarsku máme družobné školy v Kecskeméte a v Györi, s ktorými spolupracujeme na odbornej a kultúrnej úrovni. So školou v Seregélyesi spolupracujeme už 50 rokov, už desiatky rokov pre žiakov našich škôl vykonávame výmennú prax, športové súťaže a poznávacie zájazdy.
V súčasnosti naša škola pripravuje odborníkov najmä pre automobilový priemysel, strojársky priemysel a poľnohospodárstvo.
Za 60 rokov existencie naša škola pripravila takmer 10 tisíc absolventov. Dúfame, že veľká väčšina z nich sú dobrí odborníci a na svoju alma mater spomínajú, že tu dostali dobré základy pre svoje zamestnanie a svoju profesiu ako aj ľudskosť a priateľské zázemie.

Naša škola v súčasnosti poskytuje našim žiakom veľmi dobré podmienky na všestranný rozvoj ich osobností.Doležité je to hlavne v dnešnej dobe,keď je uplatnenie mladých absolventov škol problematické.Naša škola dá žiakom dobré odborné znalosti, na ktorých sa dá stavať, a to teoretické a hlavne praktické,pretože na rozdiel od mnohých iných škol máme vlastné praktické strediská/dielne/ dobre vybavené technikov,ktorá sa neustále dopĺňa modernými zariadeniami.Je to náročnejšia cesta, ako posielať žiakov na prax do firiem,ale výsledok stojí za to.Pri výuke používame modernú didaktickú techniku, ako notebooky,dataprojektory,interaktívne tabule,počítače a množstvo výukových programov,ako aj meracie prístroje modely atď. a to len preto, aby si naši žiaci čím jednoduchšie osvojili základy techniky.

Ponúkame k mimoškolskému vzdelávaniu krúžkovú činnosť-od športovej až k odbornej.Organizujeme veľa športových podujatí,odborných aj jazykových súťaží,výmenných pobytov.

Výhody štúdia

 • finančné nenáročné štúdium, prevažnú časť pomôcok a materiálov zabezpečuje škola
 • stravovanie a ubytovanie priamo v škole za veľmi výhodné ceny
 • autobusové zastávky zo všetkých smerov školy
 • možnosť štúdia aj externou formou
 • veľa exkurzií, besied, výstav prác žiakov, športových a kultúrnych aktivít, výletov, súťaží   
 • naši žiaci dosahujú medzinárodné, celoštátne, krajské a okresné ocenenia napr. v športe
 • nadštandardné vybavenie odborných učební, tabletovú učebňu,počítačovú......
 • pre využitie voľného času máme posilňovňu, trávnaté futbalové ihrisko, bežeckú dráhu
 • okresné mesto Galanta je rýchlo sa rozvíjajúca križovatka všetkých dopravných ciest

Kontakt

Tel.: +421918474759

Fotogaléria

Otázky na vedenie školy

Ak máte akékoľvek otázky ohľadom štúdia na našej škole, napíšte nám správu prostredníctvom tohto formulára. Na vaše otázky radi odpovieme. Ďakujeme,vedenie školy.
Meno*:
Priezvisko*:
Váš e-mail*:
Vaše otázky, pripomienky*:
Opíšte prosím text z obrázka*:
komunikujem so serverom, počkajte prosím
* takto označené polia sú povinné