• Názov odboru Autoopravár - karosár
     Číslo odboru 2487 H 03
     Forma a typ štúdia denné štúdium pre absolventov ZŠ, vhodný pre chlapcov a dievčatá
     Dĺžka štúdia 3 roky
     Spôsob ukončenia štúdia záverečná skúška
     Doklad o dosiahnutom vzdelaní výučný list
     Dosiahnutý stupeň vzdelania stredné odborné vzdelanie, ISCED 3C
     Charakteristika absolventa Vykonáva odborné práce pri opravách karosérií motorových Opravuje poškodené karosérie po havárii, korózii a ďalších poškodeniach. Opravuje ich výmenou, lepením, nitovaním, vyklepávaním, spájkovaním, zváraním, brúsením, rovnaním a ťahaním na vyrovnávacom zariadení alebo zemnom ráme. Vykonáva aj lícovanie, zostavovanie dielov a konštrukcií. Vykonáva demontáž, montáž, opravy a úpravy jednotlivých dielov karosérie, montáž príslušenstva a doplnkov karosérií a skríň vozidiel,
     Praktické vyučovanie V dielenských priestoroch školy zameraných na autoopravárenské, karosárske technológie pre opravu cestných motorových vozidiel, pracoviskách partnerov v systéme duálneho vzdelávania, prípadne ďalších autoopravárenských zmluvných pracoviskách v celom regióne.
     Pracovné uplatnenie absolventa Samostatne zárobkovo-činná osoba v oblasti autoopravárenstva - živnostník, kvalifikovaný odborný pracovník vykonávajúci špecializované práce v oblasti výroby automobilov a karosárskych opravárenských prác vrátane rovnania rámov karosérie
     Ďalšie vzdelávanie 2-ročné nadstavbové štúdium na našej škole v študijnom odbore: 2414 4 01 strojárstvo - výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov a zariadení
  • Kontakty

   • STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ GALANTA - MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA GALÁNTA
   • skola@sostechga.edu.sk
   • Použitím čísla sekretariátu: 031/7802492 budete následne prepojený na vami požadovaného účastníka. V prípade potreby nám napíšte na email školy a vaša požiadavka bude postúpená. Ing.Beáta Kissová riaditeľka školy emailový kontakt: riaditel.sostechgalanta@gmail.com alternatívny email: beakiss25@gmail.com pevná linka: 031/7803578 mobil: 0903 481 117 Ing.Martin Slahučka zástupca riaditeľky pre teoretické vyučovanie martin.slahucka@gmail.com pevná linka:031/7010202 mobil: 0910 459 615 Ing. Katarína Palkovičová zástupkyňa riaditeľky pre praktické vyučovanie emailový kontakt: katarina.palkovic@gmail.com pevná linka: 031/7802492 mobil: 0910 459 616 Ing. Tünde Kováčová zástupkyňa riaditeľky pre Technicko - hospodársky úsek: pevná linka: 031/7804160 Ing.Andrej Bórik Hlavný majster odborného výcviku mobil: 0903 481 116 p.Beáta Pincéšová Vedúca jedálne a kuchyne: pevná linka: 031/7802492 mobil: 0918 474 759 Odhlásenie z obedu prosíme oznámiť deň vopred alebo do 8.00 hod. aktuálneho dňa.
   • Esterházyovcov 712/10 924 34 Galanta 924 34 Galanta Slovakia
   • 00158984
   • SK2021009265
   • Hospodárska činnosť: 7000495316/8180 Podnikateľská činnosť: SK88 8180 0000 0070 0049 5287 Školské stravovanie: SK06 8180 0000 0070 0049 5308
   • 100001957