• Participatívny rozpočet - projekt TTSK

     Zapojením do projektu „Parti rozpočty na školách“ naša škola ponúkla žiakom, zmeniť našu školu k lepšiemu. V rámci parti projektu sme chceli splniť 5 cieľov:

     1. výchovno-vzdelávací cieľ – zoznámiť žiakov s demokratickým procesom prostredníctvom osobného zážitku

     2. komunikačný cieľ – vytvoriť kvalitnú platformu pre vzájomný dialóg školy so žiakmi

     3. výskumno-informatívny cieľ – bezprostredne sa oboznámiť s názormi žiakov

     4. investičný cieľ – vynaložiť finančné prostriedky v súlade s potrebami a želaním žiakov;

     5. ďalšie ciele, ktoré presne určujú tematické zameranie participatívneho rozpočtu (napríklad investície do budovy školy a vybavenia učební, nové pomôcky, voľnočasové aktivity, zelená škola, inkluzívna škola a iné).

     Harmonogram participatívneho rozpočtu:

     1. Workshop nápadov za triedu 24.2.2022 - z najlepších nápadov triedy zvolili žiaci ten najlepší za triedu, kde rozpísali priložený formulár aj s rozpočtom.

     Výsledné projekty zvolené za triedy: Environmentálne myslenie aj vo vnútorných priestoroch školy, Vláčik s bylinkami, Jedálenský kútik pre žiakov, Prosociálne myslenie, Študuj na chodbe, Kultúra stravovania cez prestávky, Oddychová zóna, Školské mikiny, Radosť zo života, Zlepšenie akustiky v učebni cudzích jazykov, Plagáty školy, Prístrešok pre bicykle, Komfortná trieda

     2. Schvaľovanie projektov do 25.3.2022 - Vedenie školy zhodnotilo, ktoré projekty je možné zrealizovať a pripravilo ich zoznam (min.5). Do hlasovania o participatívny rozpočet postúpili po výbere projektov za jednotlivé triedy: 1. Študuj na chodbe, 2. Kultúra stravovania cez prestávky, 3. Oddychová zóna, 4. Environmentálne myslenie aj vo vnútorných priestoroch školy, 5. Školské mikiny.

     3. Kampaň od 4.5.2022 - Autori projektov, ktoré postúpili do hlasovania, pripravili prezentáciu svojho projektu, ktorú predstavili hlasujúcim (žiakom školy). 

     4. Prezentácia a hlasovanie FINÁLE 6.5.2022 - hlasovanie prebehlo prostredníctvom Edupage 

     5. Realizácia projektu 19.9.2022                                                            

      Fotky realizácie participatívneho projektu: Foto partiprojekt

      

      

      

      

      

  • Kontakty

   • STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ GALANTA - MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA GALÁNTA
   • skola@sostechga.edu.sk
   • Použitím čísla sekretariátu: 031/7802492 budete následne prepojený na vami požadovaného účastníka. V prípade potreby nám napíšte na email školy a vaša požiadavka bude postúpená. Ing.Beáta Kissová riaditeľka školy emailový kontakt: riaditel.sostechgalanta@gmail.com alternatívny email: beakiss25@gmail.com pevná linka: 031/7803578 mobil: 0903 481 117 Ing.Martin Slahučka zástupca riaditeľky pre teoretické vyučovanie martin.slahucka@gmail.com pevná linka:031/7010202 mobil: 0910 459 615 Ing. Katarína Palkovičová zástupkyňa riaditeľky pre praktické vyučovanie emailový kontakt: katarina.palkovic@gmail.com pevná linka: 031/7802492 mobil: 0910 459 616 Ing. Tünde Kováčová zástupkyňa riaditeľky pre Technicko - hospodársky úsek: pevná linka: 031/7804160 Ing.Andrej Bórik Hlavný majster odborného výcviku mobil: 0903 481 116 p.Beáta Pincéšová Vedúca jedálne a kuchyne: pevná linka: 031/7802492 mobil: 0918 474 759 Odhlásenie z obedu prosíme oznámiť deň vopred alebo do 8.00 hod. aktuálneho dňa.
   • Esterházyovcov 712/10 924 34 Galanta 924 34 Galanta Slovakia
   • 00158984
   • SK2021009265
   • Hospodárska činnosť: 7000495316/8180 Podnikateľská činnosť: SK88 8180 0000 0070 0049 5287 Školské stravovanie: SK06 8180 0000 0070 0049 5308
   • 100001957