Verejné obstarávania

Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Objednávateľ Dátum zverejnenia
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Rekonštrukcia strechy objektu telocvične 60 180.44 bez DPH 06.10.2020 14.10.2020 14.10.2020 06.10.2020 Stredná odborná škola technická Galanta 06.10.2020
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Rekonštrukcia kuchyne 179 939,43 bez DPH 31.07.2020 12.08.2020 12.08.2020 31.07.2020 Stredná odborná škola technická Galanta 31.07.2020
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Prenájom dielne o rozmeroch 112,86 m2 500,00 s DPH 16.09.2015 30.09.2015 16.09.2015 16.09.2015 Stredná odborná škola technická Galanta 18.09.2015
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Výmena horizontálnych rozvodov vykurovacieho potrubia :9958.40 bez DPH 02.07.2015 14.07.2015 20.07.2015 02.07.2015 Stredné odborná škola technická Galanta 02.07.2015
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Učebná pomôcka CNC sústruh pre základné vzdelávanie v programovaní CNC strojov najnižšia s DPH 04.06.2015 12.06.2015 04.06.2015 Stredné odborná škola technická Galanta 04.06.2015
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Prenájom dielne o rozmeroch 86,60 m2 nájom15/rokadalsie41.75/mes s DPH 13.04.2015 27.04.2015 27.04.2015 13.04.2015 Stredná odborná škola technická Galanta 13.04.2015
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Prenajom pozemku 12.5/mesacneza1m2 s DPH 17.02.2015 03.03.2015 03.03.2015 17.02.2015 Stredná odborná škola technická Galanta 19.02.2015
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Prenájom miestnosti nad100 s DPH 13.05.2014 22.05.2014 13.05.2014 13.05.2014 Stredná odborná škola technická Galanta 13.05.2014
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Prenájom priestorov s DPH 28.03.2014 04.04.2014 28.03.2014 Stredná odborná škola technická Galanta 28.03.2014
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Prenájom miestnosti 56,00 bez DPH 17.03.2014 25.03.2014 17.03.2014 Stredná odborná škola technická Galanta 17.03.2014
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Vymena okien v telocvični 30 000.00 s DPH 23.01.2014 28.01.2014 28.01.2014 23.01.2014 Stredná odborná škola technická Galanta 23.01.2014
VO: Súhrnná správa Suhrna sprava 4Q 2013 s DPH 31.12.2013 Stredná odborná škola technická Galanta 31.12.2013
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Vypočtova technika 7 500.00 bez DPH 25.11.2013 29.11.2013 Stredná odborná škola technická Galanta 26.11.2013
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Náradie 47 180.43 bez DPH po doručení správy z finančnej a administratívnej kontroly o schválení postupu verejného obstarávania na predmet zákazky 24.09.2021 Stredná odborná škola technická Galanta 14.09.2021
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Náradie 47 180.43 bez DPH po doručení správy z finančnej a administratívnej kontroly o schválení postupu verejného obstarávania na predmet zákazky 24.09.2021 Stredná odborná škola technická Galanta 14.09.2021
  • Kontakty

   • STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ GALANTA - MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA GALÁNTA
   • skola@sostechga.edu.sk
   • Použitím čísla sekretariátu: 031/7802492 budete následne prepojený na vami požadovaného účastníka. V prípade potreby nám napíšte na email školy a vaša požiadavka bude postúpená. Ing.Beáta Kissová riaditeľka školy emailový kontakt: riaditel.sostechgalanta@gmail.com alternatívny email: beakiss25@gmail.com pevná linka: 031/7803578 mobil: 0903 481 117 Ing.Martin Slahučka zástupca riaditeľky pre teoretické vyučovanie martin.slahucka@gmail.com pevná linka:031/7010202 mobil: 0910 459 615 Ing. Katarína Palkovičová zástupkyňa riaditeľky pre praktické vyučovanie emailový kontakt: katarina.palkovic@gmail.com pevná linka: 031/7802492 mobil: 0910 459 616 Ing. Tünde Kováčová zástupkyňa riaditeľky pre Technicko - hospodársky úsek: pevná linka: 031/7804160 Ing.Andrej Bórik Hlavný majster odborného výcviku mobil: 0903 481 116 p.Beáta Pincéšová Vedúca jedálne a kuchyne: pevná linka: 031/7802492 mobil: 0918 474 759 Odhlásenie z obedu prosíme oznámiť deň vopred alebo do 8.00 hod. aktuálneho dňa.
   • Esterházyovcov 712/10 924 34 Galanta 924 34 Galanta Slovakia
   • 00158984
   • SK2021009265
   • Hospodárska činnosť: 7000495316/8180 Podnikateľská činnosť: SK88 8180 0000 0070 0049 5287 Školské stravovanie: SK06 8180 0000 0070 0049 5308
   • 100001957