Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Objednávateľ
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Prenájom dielne o rozmeroch 112,86 m2 500,00 s DPH 16.09.2015 30.09.2015 16.09.2015 16.09.2015 Stredná odborná škola technická Galanta
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Výmena horizontálnych rozvodov vykurovacieho potrubia :9958.40 bez DPH 02.07.2015 14.07.2015 20.07.2015 02.07.2015 Stredné odborná škola technická Galanta
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Učebná pomôcka CNC sústruh pre základné vzdelávanie v programovaní CNC strojov najnižšia s DPH 04.06.2015 12.06.2015 04.06.2015 Stredné odborná škola technická Galanta
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Prenájom dielne o rozmeroch 86,60 m2 nájom15/rokadalsie41.75/mes s DPH 13.04.2015 27.04.2015 27.04.2015 13.04.2015 Stredná odborná škola technická Galanta
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Prenajom pozemku 12.5/mesacneza1m2 s DPH 17.02.2015 03.03.2015 03.03.2015 17.02.2015 Stredná odborná škola technická Galanta
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Prenájom miestnosti nad100 s DPH 13.05.2014 22.05.2014 13.05.2014 13.05.2014 Stredná odborná škola technická Galanta
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Prenájom priestorov s DPH 28.03.2014 04.04.2014 28.03.2014 Stredná odborná škola technická Galanta
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Prenájom miestnosti 56,00 bez DPH 17.03.2014 25.03.2014 17.03.2014 Stredná odborná škola technická Galanta
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Vymena okien v telocvični 30 000.00 s DPH 23.01.2014 28.01.2014 28.01.2014 23.01.2014 Stredná odborná škola technická Galanta
VO: Súhrnná správa Suhrna sprava 4Q 2013 s DPH 31.12.2013 Stredná odborná škola technická Galanta
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Vypočtova technika 7 500.00 bez DPH 25.11.2013 29.11.2013 Stredná odborná škola technická Galanta