• Maturita 2023

    • MATURITA 2023

     Informácia k MS 20223

     Organizáciu maturitnej skúšky upravuje Školský zákon 245/2008 a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Vyhláška 224/2022 v znení neskorších predpisov.

     EČ MS a PFIČ MS zabezpečuje NÚCEM.

     Riadny termín externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky (EČ a PFIČ MS) v školskom roku 2022/2023 uskutoční v dňoch 

     • 14. marec 2023 (utorok) – slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra
     • 15. marec 2023 (streda) – anglický, francúzsky, nemecký, ruský, španielsky, taliansky jazyk

     Základné informácie

     Organizáciu maturitnej skúšky upravuje Školský zákon 245/2008 a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Vyhláška 224/2022 v znení neskorších predpisov. 

     Maturitná skúška pozostáva z dvoch častí - externej a internej, pričom interná časť sa pri vyučovacích a cudzích jazykoch delí na písomnú formu a ústnu formu.

     Ďalšie informácie môžete získať na stránke www.nucem.sk.

      

      

     Praktická časť odbornej zložky

      Odbory

      

     • praktická realizácia a prevedenie                     
      komplexnej úlohy
       
     • obhajoba vlastného projektu

      

      

     2679 K Mechanik mechatronik

      

     3757 L Dopravná prevádzka

     2414 L04 Strojárstvo - podnikanie a služby

     4526 L Mechanizácia poľnohospodárstva a lesného                  hospodárstva 

      

      

     Ústna forma internej časti

      2679 K Mechanik mechatronik

      

      3757 L Dopravná prevádzka

     2414 L04 Strojárstvo - podnikanie a služby

     4526 L Mechanizácia poľnohospodárstva a lesného hospodárstva

      

  • Kontakty

   • STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ GALANTA - MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA GALÁNTA
   • skola@sostechga.edu.sk
   • Použitím čísla sekretariátu: 031/7802492 budete následne prepojený na vami požadovaného účastníka. V prípade potreby nám napíšte na email školy a vaša požiadavka bude postúpená. Ing.Beáta Kissová riaditeľka školy emailový kontakt: riaditel.sostechgalanta@gmail.com alternatívny email: beakiss25@gmail.com pevná linka: 031/7803578 mobil: 0903 481 117 Ing.Martin Slahučka zástupca riaditeľky pre teoretické vyučovanie martin.slahucka@gmail.com pevná linka:031/7010202 mobil: 0910 459 615 Ing. Katarína Palkovičová zástupkyňa riaditeľky pre praktické vyučovanie emailový kontakt: katarina.palkovic@gmail.com pevná linka: 031/7802492 mobil: 0910 459 616 Ing. Tünde Kováčová zástupkyňa riaditeľky pre Technicko - hospodársky úsek: pevná linka: 031/7804160 Ing.Andrej Bórik Hlavný majster odborného výcviku mobil: 0903 481 116 p.Beáta Pincéšová Vedúca jedálne a kuchyne: pevná linka: 031/7802492 mobil: 0918 474 759 Odhlásenie z obedu prosíme oznámiť deň vopred alebo do 8.00 hod. aktuálneho dňa.
   • Esterházyovcov 712/10 924 34 Galanta 924 34 Galanta Slovakia
   • 00158984
   • SK2021009265
   • Hospodárska činnosť: 7000495316/8180 Podnikateľská činnosť: SK88 8180 0000 0070 0049 5287 Školské stravovanie: SK06 8180 0000 0070 0049 5308
   • 100001957