• Konzultácie pre zákonných zástupcov 7.4.2022

     • Vážení rodičia, 

      dňa 7.4.2022 budú prebiehať od 14.00h do 16.30h individuálne konzultácie s triednymi učiteľmi o výchovno - vzdelávacích  výsledkoch žiakov za 3.štvrťrok. Môžete využiť možnosť osobného rozhovoru  s triednym učiteľom. Iné možnosti komunikácie, prípadne zmenu termínu v prípade potreby treba dohodnúť s učiteľom. Tešíme sa na spoločné stretnutie.

     • 3.miesto na MO vo florbale stredných škôl

     • Dňa 25.3.2022 v športovej hale na OA v Seredi sa konali MO vo florbale, ktoré sa hrali podľa pravidiel florbalu (SZFb). Hralo sa v skupinách každý s každým. Počas hry mohlo byť na ihrisku max. 6 hráčov. Naši chlapci obsadili krásne 3.miesto, čím obdržali diplomy a víťazný pohár. Chlapcom gratulujeme!

     • Súťaž Zemědělský opravář v Moravskom Krumlove

     • 24.3.2022 sa naši chlapci z odboru agromechanizátor zúčastnili súťaže "Zemědělský opravář". Súťaž prebiehala ako súčasť činnosti Centra odborného vzdělávání pro zemědělství. Naši chlapci sa v silnej konkurencii umiestnili na krásnom piatom mieste. Ďakujeme im za vzornú reprezentáciu školy.

     • Celoštátne kolo na olympiáde v nemeckom jazyku - 7.miesto

     • Dňa 22.marca sa Adrián Skultéty žiak IV.MT triedy Strednej odbornej škole technickej v Galante – Műszaki Szakközépiskola Galanta zúčastnil celoštátneho kola olympiády v nemeckom jazyku, kde postúpil po vyrovnaných výkonoch v jednotlivých zručnostiach z 1.miesta v kategórii 2D z krajského kola. Na celoštátnom kole sa umiestnil na 7. mieste.

     • Erasmus - učitelia a žiaci v Španielsku

     • V dňoch 21.3. - 25.3. 2022 sa naši žiaci a pedagogickí zamestnanci zúčastnili v rámci programu Erasmu+ na vzdelávacom pobyte v Španielsku. Žiaci prezentovali a odovzdávali si skúsenosti z oblasti techniky okrem domácich Španielov so žiakmi z Nemecka, Litvy a Talianska.

     • Prvá EnviroTour TTSK na našej škole

     • Vzhľadom nato, že SOŠ technická v Galante je zapojená v Enviroprojekte, zúčasťňuje sa na EKOsúťažiach a workshopoch, prvá EnviroTour TTSK sa uskutočnila u nás. Ide o nový zábavný EKO-PROJEKT za pomoci fondov EÚ. Cieľom workshopu je vzdelávanie v oblasti environmentálnej výchovy zábavným spôsobom, hlavne v problematike uchovávania vôd v krajine, čo je aktuálnym problémom v celom svete. Na tomto workshope sa zúčastnilo 50 žiakov v odbore mechanik - mechatronik a dopravná prevádzka.

     • Začíname s micro:bitom

     • Dnes sme začali s realizovaním projektu: S micro:bitom na pole i do dielne, podporovaný spoločnosťou Telekom. 
      Žiaci 4. ročníka odboru mechanik - mechatronik začali riešiť elementárne problémy z algoritmizácie pod vedením MOV Ing. Martiny Findurovej.

     • Na našej škole sa konali MO v silovom päťboji

     • Dňa 18.3.2022 sa konali na SOŠtechnickej v Galante MO v silovom päťboji družstiev a jednotlivcov. Náš žiak Filip Šimčík obsadil vynikajúce 1.miesto. Zároveň gratulujeme k výbornému 2.miestu nášho chlapčenského družstva a k 3.miestu našej žiačke Vande Benkovej.

     • Mechatronici zapojení do EKOolympiády

     • Pod záštitou Slovenskej komisie pre UNESCO v spolupráci s Planet Lover a so Slovenským a športovým výborom sme sa zapojili do prvej Ekoolympiády – vedomostná hra. Ide o vzdelávanie žiakov hravou formou v oblasti ochrany životného prostredia a klímy. Je to nový, inovatívny spôsob vzdelávania v environmentálnej výchove prostredníctvom digitálnej formy. Žiakom želáme, čo najlepšie výsledky.

     • Informatika trochu inak - v programovacom jazyku Kotlin

     •     Kotlin sa považuje za budúcnosť v písaní Android aplikácií. Obrovskou výhodou Kotlinu je to, že je kompatibilný s programovacím jazykom Java. Kotlin je moderný programovací jazyk, ktorý je konzistentný, medzioperačný a bezpečný.

      Programovať v jazyku Kotlin sa učia žiaci na hodinách informatiky v druhom ročníku v odbore mechanik mechatronik. 

      Žiaci dnes pracovali na programe, ktorý vypočítal presný vek na základe zadaných dvoch dátumov. Na tvorbu programu potrebovali vedieť prácu s konštantami a premennými, taktiež použitie vetvenia programu a výpis informácií do konzole. 

     • Odborné prednášky pre našich žiakov

     • Žiaci učebných odborov agromechanizátor a autoopravár sa aktívne zúčasťňovali prednášok zameraných na pneumatiky osobných automobilov a poľnohospodárskych strojov. Ďakujeme f.Bridgestone a združeniu AGRION.

     • Exkurzia v Továrnikoch

     • Naši žiaci sa zúčastnili exkurzie v Továrnikoch, ktorá bola spojená s odbornými prednáškami určenými hlavne pre žiakov 3-ročného učebného odboru AGROMECHANIZÁTOR.

     • Olympiáda v nemeckom jazyku - postúpili sme do celoslovenského kola

     • Dňa 16. februára 2022 sa Adrián Skultéty žiak IV. MT triedy zúčastnil krajského kola olympiády v nemeckom jazyku. Po vyrovnaných výkonoch v jednotlivých zručnostiach získal vynikajúce 1. miesto v kategórii 2D. Týmto postupuje do celoslovenského kola, v ktorom mu želáme veľa úspechov.

     • Trnavská automobilka Stellantis Slovakia podporila vzdelávanie na našej škole

     • Trnavská automobilka Stellantis Slovakia darovala našej škole dve vozidlá na pedagogické účely. Ide prvýkrát o plne elektrickú verziu e-208 novej generácie modelu Peugeot 208, ktoré získalo v roku 2020 prestížnu cenu Európske auto roka.

      V škole sa stane súčasťou praktického vyučovania a bude slúžiť na zlepšenie vedomostí o konštrukcii vozidiel, ale aj motorov a ďalších prvkov elektricky poháňaných automobilov. Ďakujeme trnavskej automobilke za podporu vzdelávania mladej generácie!

     • Novinka v školských dielňach

     • Zariadenie určené pre žiakov študijného odboru MECHANIK-MECHATRONIK na výučbu základov programovania logických automatov - PLC, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou automatizácie.

  • Kontakty

   • STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ GALANTA - MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA GALÁNTA
   • skola@sostechga.edu.sk
   • Použitím čísla sekretariátu: 031/7802492 budete následne prepojený na vami požadovaného účastníka. V prípade potreby nám napíšte na email školy a vaša požiadavka bude postúpená. Ing.Beáta Kissová riaditeľka školy emailový kontakt: riaditel.sostechgalanta@gmail.com alternatívny email: beakiss25@gmail.com pevná linka: 031/7803578 mobil: 0903 481 117 Ing.Martin Slahučka zástupca riaditeľky pre teoretické vyučovanie martin.slahucka@gmail.com pevná linka:031/7010202 mobil: 0910 459 615 Ing. Katarína Palkovičová zástupkyňa riaditeľky pre praktické vyučovanie emailový kontakt: katarina.palkovic@gmail.com pevná linka: 031/7802492 mobil: 0910 459 616 Ing. Tünde Kováčová zástupkyňa riaditeľky pre Technicko - hospodársky úsek: pevná linka: 031/7804160 Ing.Andrej Bórik Hlavný majster odborného výcviku mobil: 0903 481 116 p.Beáta Pincéšová Vedúca jedálne a kuchyne: pevná linka: 031/7802492 mobil: 0918 474 759 Odhlásenie z obedu prosíme oznámiť deň vopred alebo do 8.00 hod. aktuálneho dňa.
   • Esterházyovcov 712/10 924 34 Galanta 924 34 Galanta Slovakia
   • 00158984
   • SK2021009265
   • Hospodárska činnosť: 7000495316/8180 Podnikateľská činnosť: SK88 8180 0000 0070 0049 5287 Školské stravovanie: SK06 8180 0000 0070 0049 5308
   • 100001957