• Burza stredných škôl Trnava

     • Dňa 27.9.2022 sme prezentovali našu školu na burze stredných škôl v Trnave, na ktorej sa zúčastnili rodičia a žiaci základných škôl z okolitých miest a obcí Trnavy.

     • Súťaž v orbe, Znojmo 2022

     • Dňa 22.9.2022 sa konal 18. ročník medzinárodnej súťaže v orbe žiakov poľnohospodárskeho zamerania v Českej republike v Znojme, ktorý bol organizovaný pod záštitou ministra poľnohospodárstva ČR, hejtmana Juhomoravského kraja, predsedu predstavenstva Agrárnej komory a starostu mesta Znojmo.

      Súťaže sa zúčastnilo 38 žiakov. Našu školu s vyžrebovaným číslom "19" v súťaži reprezentoval žiak Sebastián Petrík.

      Súťažný deň sa začal zložením sľubu oráčov a hodnotiacich komisárov. Súťažilo sa v orbe dvojradličným pluhom a celková orba sa hodnotila v 6-tich rôznych parametroch.

      Sebastián sa v silnej konkurencii nestratil a obsadil krásne 6. miesto. K úspechu mu srdečne blahoželáme a veríme, že sa nám aj do budúcna bude dariť minimálne takto.

     • Deň poľa kukurice - Selice

     • V stredu 21.9.2022 sa naši žiaci v odbore agromechanizátor zúčastnili prehliadky poľnohospodárskej techniky v v sprievode učiteľa p. Herczoga a majstra odborného výcviku p. Košku. Na podujatí sa predstavili dovozcovia a predajcovia poľnohospodárskej techniky. Predvádzanie techniky začalo samotným zberom kukurice a pokračovalo mulčovaním strniska a končilo spracovaním pôdy a sejbou. Predstavené boli postrekovače, teleskopické manipulátory, dopravná technika a stroje na aplikáciu hnojív. Okrem techniky si žiaci mohli porovnať kondíciu 188 hybridov kukurice. 

     • Víťazný projekt participatívneho rozpočtu - "Študuj na chodbe"

     • Druhý ročník participatívneho rozpočtu sa uskutočnil v školskom roku 2021/2022. Žiaci zaradili do konečného finále 5 projektov. V mesiaci máj v konečnom hlasovaní zvíťazil projekt "Študuj na chodbe". Na finálnej fáze participatívneho rozpočtu (osadenie na chodbu) sa podielali žiaci, ktorí boli do projektu zapojení. Ďakujeme žiakom a veríme, že im to pomôže v štúdiu.

     • Oznam pre prvákov

     • Milí rodičia,

      boli by sme radi, keby sa Vaše deti rozhodli stravovať v našej jedálni. V tom prípade by som Vás poprosila, aby ste pri zápise na stravu oznámili alergie alebo intolerancie, ktoré sa týkajú stravovanie žiaka a zároveň Vás poprosím priniesť so sebou sumu v hotovosti 34,20 €. Táto suma je určená na náklady potravín na prvý mesiac stravovania. 

      Tešíme sa na spoluprácu a veríme, že Vaše deti budú s našou stravou a službami spokojné.

       

      Beata Pincéšová, vedúca školskej jedálne.

     • Slávnostné ukončenie školského roka 2021/22

     • Slávnostné ukončenie školského roka 2021-2022 sa uskutočnilo 30.6.2022 v areáli našej školy.

      Riaditeľka školy Ing. Beáta Kissová zhodnotila školský rok, ktorý bol pomerne náročný, pretože sme museli čeliť pandémii. Napriek sťaženým podmienkam sme tento školský rok úspešne zvládli. Pani riaditeľka vyzdvihla žiakov, ktorí úspešne reprezentovali našu školu, žiakov, ktorí dosiahli v tomto školskom roku vynikajúce výsledky a poďakovala všetkým žiakom a učiteľom za vykonanú prácu. Po ocenení sa žiaci rozišli do tried, kde ich čakala celoročná výplata – vysvedčenie. Mnohí odchádzali s usmiatou tvárou, niektorí si snáď uvedomili, že musia na sebe ešte popracovať. Teraz nás čaká dvojmesačný oddych, aby sme načerpali nové sily do ďalšieho školského roka. Všetkým žiakom, pedagógom a zamestnancom školy prajeme príjemný oddych, veľa slnečných dní počas prázdnin a dovolenky. Uvidíme sa opäť v septembri!

     • Výlet do Trenčianskeho Jastrabia

     • Krásnou bodkou za usilovnosť v tomto školskom roku bol pre nás, druhákov mechatronikov, výlet do Trenčianského Jastrabia. Kaštieľ Patrovec sa stal pre nás na 2 dni miestom dokonalého relaxu, oddychu, športu a zábavy. Kto bol s nami, tak ten vie, že mali sme sa báječne …

     • Naši žiaci postúpili na majstrovstvá Slovenska v teqballe.

     • Naši žiaci Pavliško, Lakatos a Balha postúpili na majstrovstvá Slovenska mládeže v teqballe, ktoré sa budú konať v Bratislave. Dnes si vybojovali účasť umiestnením sa na prvých troch miestach v školskom kole. Súťažilo 10 žiakov vyraďovacím spôsobom podľa umiestnenia v skupine. Chlapcom gratulujeme!

     • Návšteva drevospracujúcej firmy WoodProf v Dunajskej Strede

     • Návšteva drevospracujúcej firmy WoodProf v Dunajskej Strede naším žiakom - druhákom mechatronikom, priblížila celý proces spracovania jaseňového reziva do finálnych produktov - drevených násad a porísk pre náradie špičkových firiem. Zaujali nás použité prvky automatizácie ako aj fakt, že v tejto firme ide o bezodpadovú technológiu, kde je zhodnotený každý druh dreveného odpadu.

     • Celoslovenské dni poľa - poľnohospodárska výstava

     • Žiaci našej školy sa zúčastnili 7.6.2022 celoslovenskej prehliadky a výstavy odrôd, ochrany a výživ rastlín, poľnohospodárskej techniky a hospodárskych zvierat v obci Dolná Krupá. Na dni poľa mohli vidieť prehliadku 612 odrodových políčok a 245 políčok s variantami ochrany a výživy 56 spoločností.

     • Naši žiaci prispeli k ochrane životného prostredia

     • Naša škola je zapojená do environmentálneho projektu RECYKLOHRY, v rámci ktorého sa zaoberáme zberom elektroodpadu. 

      Žiaci našej školy počas školského roka vyzbierali 2 kontajnery drobného elektroodpadu a dve zberné nádoby zaplnili baterkami. Spoločnosť ASEKOL tento elektroodpad 3.júna 2022 odviezla z našej školy na ďalšie spracovanie.Aj touto malou iniciatívou sme prispeli k ochrane životného prostredia.

     • Nová generácia talentovaných automechanikov

     • Národné finále Young Car Mechanic sa konalo v sobotu 28.5.2022 v Bratislavskom Bory Mall. Mali sme v ňom dve horúce želiezka Deana Vincze a Michaela Valentína, ktorí sa do finále prebojovali z regionálneho kola. To sa konalo koncom apríla a stretli sa v ňom víťazi školských kôl z celého západného Slovenska. Národné finále pozostávalo z ôsmych súťažných disciplín. Napríklad výmena motorového oleja alebo diagnostika bezpečnostných systémov. V každej disciplíne bol vyhodnotený najlepší súťažiaci. Jednu z týchto ôsmych disciplín vyhral aj náš žiak Michael Valentín. Naši žiaci sa vo veľkej konkurencii nestratili, aj keď nepostúpili do medzinárodného finále. Vzorne reprezentovali a svojim vystupovaním šírili dobré meno našej školy. Veľká vďaka patrí aj majstrom odborného výcvik, ktorí ich pripravovali na túto súťaž.

      Chlapci ďakujeme a gratulujeme.

     • Deň poľa v Očovej

     • 26.5.2022 sme sa na základe pozvánky od Združenia dodávateľov pôdohospodárskej techniky v SR - AGRION zúčastnili so žiakmi našej školy akcie "Deň poľa v Očovej", kde sme si mali možnosť pozrieť praktické ukážky techniky pre zber krmovín.

     • Workshop na pôde STU MTF v Trnave

     • Naši druháci mechatronici si vyskúšali ovládanie angulárnych robotov v laboratóriu Automatizácie a robotiky odboru VZS na MTF v Trnave, s ktorými plánujeme sériu ďalších aktívnych workshopov.

     • Laboratórne cvičenia na MtF STU v Trnave

     • Dňa 26.5.2022 sa naši žiaci v odbore mechanik - mechatronik zúčastnili na MtF STU v Trnave v rámci vyučovania laboratórnych cvičení v predmete elektrotechnika. V rámci cvičení mali pripravených 5 úloh:1. Výkon spotrebiča 2. Asynchrónny motor naprázdno 3. Výkon transformátora 4. Meranie magnetickej indukcie 5. Usmerňovač - jednocestný - dvojcestný. Źiaci boli rozdelení na dve skupiny. V rámci výuky na vysokej škole absolvovali aj odbornú prednášku a ukážky v jednotlivých laboratóriách.

     • V rámci projektu ERASMUS+ v Taliansku

     • V rámci projektu   European Digital Learning Media pod záštitou ERASMUS + sme v dňoch 18. – 22. mája strávili 5 aktívných dní v talianskej Ancone.  Na technickej škole VOLTERRA ELIA nás čakalo vrúcne privítanie domácich a bohatý aktívny program v škole aj mimo nej. Samotní žiaci nám priblížili život a štúdium na tamojšej škole, previedli nás dielňami a odbornými učebňami a po prehliadke všetci zúčastnení participanti projektu odprezentovali svoj pokrok na svojej časti.  Veľmi príjemným spestrením tohto pobytu bola návšteva krásneho historického centra mesta ako aj nádhernej pláže Riviera del Conero v oblasti Portonovo s ochutnávkami kulinárskych špecialít. Vďaka takto stráveným dňom sme obohatení o nové skúsenosti a zručnosti, nové priateľstvá, krásne zážitky... motivovaní a nabití elánom  sa púšťame do pokračovania v našej práci na projekte aby sme sa opäť stretli na ďalšom medzinárodnom stretnutí v Bulharsku.

     • Strojársky veľtrh Nitra 2022

     • Dňa 24.5.2022 žiaci našej školy navštívili Strojársky veľtrh Nitra 2022. Žiaci sa mohli oboznámiť s aktuálnymi trendami, novinkami z oblasti strojov, zvárania, automatizácie a mechanizácie. Získali informácie o potrebe inovácií v priemysle, mohli vidieť prezentácie unikátnych technológií a projektov, ktoré reprezentovali Slovensko na Expo v Dubaji.

     • Rozlúčka s maturantmi 2022

     • Žiaci maturitných ročníkov boli poslednýkrát na školskom vyučovaní. Žiakov čaká akademický týždeň. Prajeme im veľa síl do učenia. Ďakujeme za celé Vaše štúdium.

  • Kontakty

   • STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ GALANTA - MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA GALÁNTA
   • skola@sostechga.edu.sk
   • Použitím čísla sekretariátu: 031/7802492 budete následne prepojený na vami požadovaného účastníka. V prípade potreby nám napíšte na email školy a vaša požiadavka bude postúpená. Ing.Beáta Kissová riaditeľka školy emailový kontakt: riaditel.sostechgalanta@gmail.com alternatívny email: beakiss25@gmail.com pevná linka: 031/7803578 mobil: 0903 481 117 Ing.Martin Slahučka zástupca riaditeľky pre teoretické vyučovanie martin.slahucka@gmail.com pevná linka:031/7010202 mobil: 0910 459 615 Ing. Katarína Palkovičová zástupkyňa riaditeľky pre praktické vyučovanie emailový kontakt: katarina.palkovic@gmail.com pevná linka: 031/7802492 mobil: 0910 459 616 Ing. Tünde Kováčová zástupkyňa riaditeľky pre Technicko - hospodársky úsek: pevná linka: 031/7804160 Ing.Andrej Bórik Hlavný majster odborného výcviku mobil: 0903 481 116 p.Beáta Pincéšová Vedúca jedálne a kuchyne: pevná linka: 031/7802492 mobil: 0918 474 759 Odhlásenie z obedu prosíme oznámiť deň vopred alebo do 8.00 hod. aktuálneho dňa.
   • Esterházyovcov 712/10 924 34 Galanta 924 34 Galanta Slovakia
   • 00158984
   • SK2021009265
   • Hospodárska činnosť: 7000495316/8180 Podnikateľská činnosť: SK88 8180 0000 0070 0049 5287 Školské stravovanie: SK06 8180 0000 0070 0049 5308
   • 100001957