• Odborná exkurzia v Autoprofite Galanta

     • Žiaci študijného odboru dopravná prevádzka sa zúčastnili odbornej exkurzie v Autoprofite Galanta. V rámci podniku si prešli jednotlivé pracoviská, oboznámili sa s postupom predaja a prijímania vozidiel do servisu, zároveň boli oboznámení aj s pracovnými ponukami v danom servise. 

     • Projekt Enviro Tour - navštívili sme Sedliská pri Hlohovci

     • Žiaci I.MT, II.MT a I.N sa zúčastnili v mesiaci máj exkurzie v rámci projektu Enviro Tour.Navštívili  prírodnú rezerváciu Sedliská, nachádza sa v pohorí Považský Inovec v blízkosti Hlohovca. Náučný chodník vedie cez les a lúky, kde sa vyskytujú nádherné chránené rastliny ako poniklec veľkokvetý, hlaváčik veľkokvetý, vstavače - orchidey, vzácne motýle a hmyz. Zároveň toto miesto ponúka krásny výhľad na celý Hlohovec a okolitú krajinu.

     • Finále participatívneho rozpočtu TTSK

     • V mesiaci máj sa uskutočnilo na našej škole finále participatívneho rozpočtu, ktoré spočívalo v prezentácii 5 vybraných projektov od žiakov našej školy. Prvé miesto získal projekt "Študuj na chodbe". Výsledky boli zverejnené hneď po hlasovaní. Na hlasovaní sa zúčastnilo 136 žiakov. Všetkým, ktorí sa zúčastnili ďakujeme za výborné nápady.

     • Školenie v hydraulike na Hydromodel 200

     • Dielne na odbornom výcviku sa zapĺňajú novými didaktickými pomôckami. Dnes sa naši majstri odborného výcviku zúčastnili odbornej prednášky na tému hydraulika, kde si svoje teoretické vedomosti mohli hneď otestovať aj v praxi na Hydromodely 200.

     • Naši prváci v duálnom vzdelávaní

     • Trnavská župa rozvíja systém duálneho vzdelávania a balíkom výhod motivuje študentov svojich stredných škôl, aby sa doň zapojili. Ide o jedinečnú formu štúdia, ktorá účelne kombinuje získavanie teoretických znalostí s ich aplikáciou v praxi. Študenti si okrem obohatenia svojho životopisu aj zarobia.

      Aj naša škola je zapojená do duálneho vzdelávania. Už niekoľko rokov podporujeme duál a poskytujeme duálne vzdelávanie pre všetky naše učebné a študijné odbory.

     • Návšteva Vlastivedného múzea v Galante

     • Dňa 29.4.2022 sa trieda 1.MT zúčastnila návštevy Vlastivedného múzea v Galante. Pozreli sme si aktuálnu výstavu dobových pohľadníc s názvom Zo starej Galanty. Ďalej sme videli aj stále expozície: Mestská bytová kultúra - kde sa vystavuje nádytok obyvateľov Galanty z 19. storočia, Sakrálne pamiatky kresťanských obradných predmetov, Tradičná ľudová kultúra galantského regiónu - izby ľudového bývania katolíckej a evanjelickej rodiny, interiér bývalej lekárne v Galante, Mlyny a mlynárske remeslo, Archeologická lokalita Gáň-Brakoň a Numizmatická výstava v trezore.

     • JobSpoTT - ponuky práce pre študentov

     • Dňa 28.4.2022 sa zúčastnili naše končiace ročníky veľtrhu práce v Trnave. Zamestnávatelia ponúkali množstvo pracovných ponúk pre absolventov stredných škôl. Študenti si mohli otestovať svoje znalosti z angličtiny a novinkou na tohtoročnom JobSpoTTe bola môžnosť absolvovania skušobného pracovného pohovoru a získania cenných rád od skúseného personalistu.

     • Naši žiaci opäť úspešní

     • V piatok 29.4.2022 sa v priestoroch našej školy konalo regionálne kolo súťaže YOUNG CAR MECHANIC. Našu školu reprezentovali traja žiaci, z toho dvaja sa umiestnili na postupových miestach (prvé a tretie miesto) a postúpili do národného finále tejto medzinárodnej súťaže. Všetkým našim žiakom ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy a postupujúcim držíme palce v ďalšom súťažnom kole.

     • Školská jedáleň - informácie pre rodičov

     • Milí rodičia,

      boli by sme radi, pokiaľ by sa Vaše deti rozhodli stravovať v našej školskej jedálni. V tom prípade by som Vás poprosila pri zápise na stravu oznámiť alergie alebo intoleranciu,  ktoré sa týkajú stravovania žiaka a zároveň Vás poprosím priniesť so sebou sumu 31,71 € v hotovosti. Táto suma je určená na náklady potravín na prvý mesiac stravovania žiaka.

      Tešíme sa na spoluprácu a veríme, že Vaše deti budú so stravou spokojné.S pozdravomBeata Pincéšová

      Vedúca školskej jedálne

     • YOUNG CAR MECHANIC - regionálne kolo

     • 29.4.2022 sa u nás v škole uskutoční regionálne kolo súťaže YOUNG CAR MECHANIC. Súťažiť bude 20 študentov zo siedmich SOŠ západoslovenského Slovenska. Našu školu budú reperezentovať 3 žiaci učebného odboru Autoopravár a to: Dean Vincze, Nikolas Tutrakanov a Michael Valentín. Chlapci, držíme vám palce!!!

     • V participatívnom rozpočte idú do finále iba vybrané projekty

     • Žiaci na teoretickom vyučovaní sa zapojili do projektu Participatívny rozpočet v rámci TTSK. Momentálne prebieha kampaň participatívneho rozpočtu. Do finále postúpilo 5 projektov. O víťazovi sa rozhodne vo veľkom hlasovaní v polovici mája. 

     • Prijímacie skúšky v odbore 2679K mechanik - mechatronik

     • Termín konania prijímacích skúšok: 2.5.2022 (pondelok) o 8,00 hod.                                                            Prijímacie skúšky uchádzači o štúdium vykonajú na prízemí v budove školy.                                                  Pomôcky: písacie potreby                                                                                                                                  Prijímacie skúšky z predmetov: slovenský jazyk a literatúra, matematika

      Podrobnosti o prijímacom konaní: https://sostechga.edupage.org/a/prijimacie-konanie

     • ENTER micro:bit workshop pre našich žiakov

     • Naši žiaci počas workshopu pracovali so základnými sadami BBC micro:bit, ktoré sme získali v rámci projektu "S micro:bitom na pole i do dielne". Populárna mikropočítačová doska BBC Micro:bit je svojimi vlastnosťami priam predurčená aj ako riadiaca jednotka rôznych robotických konštrukcií. Má malé rozmery, výkonný mikrokontrolér, dostatok portov aj bohaté komunikačné možnosti vrátame bluetooth komunikácie so smartfónom či rádiovej komunikácie viacerých zariadení Micro:bit navzájom.

     • Príhovor predsedu žiackej školskej rady Martina Kováča

     • Dnešným dňom začínam svoje pôsobenie ako predseda žiackej školskej rady na našej škole. Žiacka školská rada má 13 členov. Tvoria ju žiaci, ktorí boli zvolení ako zástupcovia svojich spolužiakov z každej triedy denného štúdia. Budeme sa vyjadrovať k rôznym návrhom školy v oblasti vzdelávania, podávať návrhy v oblasti mimoškolskej činnosti, k podujatiam, ktoré bude organizovať škola.

      Som rád, že aj na našej škole máme takúto radu a dúfam, že mi v mojej práci budú pomáhať aj ostatní členovia a ďalší žiaci. Budem tiež rád, keď našou spoločnou prácou zlepšíme život na našej škole.

     • Exkurzia a odborná prednáška v MtF Trnava

     • Naši štvrtáci, žiaci maturitného odboru mechanik - mechatronik, dnes v rámci odborného výcviku, absolvovali odbornú prednášku na tému technológií INDUSTRY 4.0 v STU - MTF Trnava.

  • Kontakty

   • STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ GALANTA - MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA GALÁNTA
   • skola@sostechga.edu.sk
   • Použitím čísla sekretariátu: 031/7802492 budete následne prepojený na vami požadovaného účastníka. V prípade potreby nám napíšte na email školy a vaša požiadavka bude postúpená. Ing.Beáta Kissová riaditeľka školy emailový kontakt: riaditel.sostechgalanta@gmail.com alternatívny email: beakiss25@gmail.com pevná linka: 031/7803578 mobil: 0903 481 117 Ing.Martin Slahučka zástupca riaditeľky pre teoretické vyučovanie martin.slahucka@gmail.com pevná linka:031/7010202 mobil: 0910 459 615 Ing. Katarína Palkovičová zástupkyňa riaditeľky pre praktické vyučovanie emailový kontakt: katarina.palkovic@gmail.com pevná linka: 031/7802492 mobil: 0910 459 616 Ing. Tünde Kováčová zástupkyňa riaditeľky pre Technicko - hospodársky úsek: pevná linka: 031/7804160 Ing.Andrej Bórik Hlavný majster odborného výcviku mobil: 0903 481 116 p.Beáta Pincéšová Vedúca jedálne a kuchyne: pevná linka: 031/7802492 mobil: 0918 474 759 Odhlásenie z obedu prosíme oznámiť deň vopred alebo do 8.00 hod. aktuálneho dňa.
   • Esterházyovcov 712/10 924 34 Galanta 924 34 Galanta Slovakia
   • 00158984
   • SK2021009265
   • Hospodárska činnosť: 7000495316/8180 Podnikateľská činnosť: SK88 8180 0000 0070 0049 5287 Školské stravovanie: SK06 8180 0000 0070 0049 5308
   • 100001957