• Zapojili sme sa do súťaže "PODPOR SVOJ ODBOR"

     • „Natočiť inšpiratívne video o svojom študijnom odbore,

      zaujať ním mladších kamarátov na základných školách

      a vyhrať zaujímavé ceny“.

       

      Aj o tom je nová súťažno-vzdelávacia aktivita, ktorú prináša Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora pre študentov stredných odborných škôl, na ktorých sa vyučujú poľnohospodárske a potravinárske odbory.

      Žiaci našej školy natočili krátke video o svojom študijnom odbore Agromechanizátor.

      Ich cieľom bolo pútavým spôsobom predstaviť svoj študijný odbor a zároveň inšpirovať ôsmakov a deviatakov v základných školách.

      Videonahrávky študijných odborov si totiž môžu žiaci základných škôl pozrieť na YouTube kanáli - PODPOR ODBOR. Práve ôsmaci a deviataci budú videá hodnotiť a rozhodnú o tých naj.

     • Technická olympiáda opäť na našej škole

     • Dňa 28.11.2019 sa na Strednej odbornej škole technickej v Galante stretlo 41 žiakov z 10 základných škôl, aby si zmerali sily v technickej zručnosti. Preukázali nielen dobré teoretické vedomosti, ale aj zručnosť pri zhotovovaní výrobku podľa technického výkresu.

      Teší nás záujem žiakov základných škôl o techniku a veríme, že sa ich manuálna zručnosť prejaví aj pri výbere strednej školy, kde budú môcť svoj záujem o techniku ďalej rozvíjať.

     • Spolupráca s vysokou školou v Trnave - podpísali sme Memorandum o spolupráci

     • Slovenská technická univerzita MTF v Trnave a SOŠ technická v Galante podpísali Memorandum o spolupráci v rámci odborného vzdelávania v oblastiach so zameraním na elektrotechnické predmety, prieskum a identifikáciu vzdelávacích potrieb vo vzťahu k študijnému zameraniu, podporu a propagáciu vzdelávacích programov. Veríme, že naši žiaci majú o ďalšiu motiváciu navyše ako dosiahnuť svoje vytúžené ciele po absolvovaní strednej školy.

       

     • Futsal

     • Termín: 12. decembra 2019
      Miesto: Telocvičňa SOŠ Technická Galanta
      Prezentácia: 8.30 – 9,00 hod.
      Mužstvo: Hrá sa 4 + 1 hráčov a 5 náhradníkov. Hráči musia byť žiakmi školy denného štúdia.
      Súpiska : Priniesť so sebou potvrdenú riaditeľom školy
      Pravidlá: Súťaží sa podľa platných pravidiel futsalu. Prípadné zmeny povieme na nástupe. Hrať
      sa bude 2x 15 min. Pri zhode bodov rozhoduje skóre, vzájomný zápas, vyšší počet strelených
      gólov, pokutové kopy.
      Priniesť: Športové oblečenie, jednu sadu dresov, halovú obuv(podrážka zo surovej gumy).
      Ceny: Víťaz dostane putovný pohár(na jeden rok), sošku a diplom, druhá a tretia škola dostane
      sošku a diplom.

      Organizátor súťaže: Mgr. Lukáš Kordoš

     • V I E D E Ň

     • Exkurzia pre žiakov našej školy
      Kedy? 12. decembra 2019 – štvrtok, Odchod? 7,45 – SOŠTech Galanta
      Návrat ? medzi 20,00 - 21,00, závisí od dopravnej situácie
      Program: Technické múzeum – prehliadka, Vianočné trhy pred Viedenskou
      radnicou, prechádzka historickou Viedňou
      16,30 - 17,30 – cestovanie do Bratislavy, 17,30 – 19,00 - AVION, nákupné
      cent.
      19,00 –20,00 cestovanie do Galanty
      Cena exkurzie: 13€, víťazi jazykovej súťaže zadarmo

      Prihlásiť sa môžete u triednych učiteľov a Mgr. Bánosovej

     • "Kam na strednú" v Trnave

     • Dnes sa naša škola zúčastnila podujatia organizovaného VÚC TTSK Kam na strednú . V rámci programu sa naši žiaci zapojili do workshopu - aktivita pre žiakov ZŚ, ktorá pozostávala z dvoch úloh pripravených našou školou. Žiaci ZŠ si v jednej z úloh mohli vyrobiť stožiar veternej elektrárne, v druhej úlohe si mohli vyskúšať pomocou mobilnej aplikácie ovládať časť zvieraťa - sloní chobot. Za veľký úspech, ktorý zožali od žiakov ZŠ im veľmi pekne ďakujeme.

     • 21.ročník KK súťaže Zenit v strojárstve

     • 27.11.2019 privítala naša škola žiakov zo siedmych odborných škôl na krajskom kole súťaže ZENIT v strojárstve. Našu školu reprezentovali traja žiaci a to v kategórii "C" - CNC programovanie Marco Ostrožanský a v kategórii "R" ručné opracovanie Samuel Czehovský a Dávid Néma. Marco a Samuel sa umiestnili na krásnom treťom mieste a Dávid sa tiež nenechal zahanbiť. Chlapci, ďakujeme Vám za úspešnú reprezentáciu školy a v ďalšom štúdiu Vám prajeme veľa úspechov.

      Do galérie KK Zenit v strojárstve boli pridané fotografie.

     • Rodičovské združenie 28.11.2019!!!

     • Vážení rodičia, pozývame Vás na prvé rodičovské združenie v školskom roku 2019/2020, ktoré sa pre všetky triedy uskutoční dňa 28.11.2019 (štvrtok). 

      Program združenia:

      15.00 Stretnutie všetkých rodičov so zástupcom riaditeľa školy (jedáleň školy) 

      15.30  Zasadnutie rodičov v jednotlivých triedach

      Po triednych rodičovských združeniach sú možné informačné stretnutia s vyučujúcimi. 

     • Naša škola na výstave firiem - Jobspot Trnava

     • Dnes sa naša škola zúčastnila prezentácie regionálnych firiem v Trnave, kde sme predstavovali možnosti celoživotného vzdelávania. Naši žiaci mali možnosť obzrieť si svojich možných budúcich zamestnávateľov. Tešíme sa o rok. 

     • Protidrogový vlak v Galante navštívili aj žiaci našej školy

     • Vlak so šiestimi vagónmi interaktívnou a zážitkovou formou na ŽST v Galante predstavil našim žiakom ako vzniká drogová závislosť a všetky jej dôsledky. Všetko vďaka projektu Revolution Train Prevencia 2.0 nový rozmer vzniku závislostí. Žiaci tried I.MT a II.MT v celkovom počte 34 žiakov zhodnotili, že to bolo veľmi poučné a dalo to žiakom iný rozmer predstavenia závislostí ako sa dozvedajú z médií.

     • Kino - Kto je ďalší?

     • Žiaci našej školy dňa 18.11.2019 – pondelok, sa zúčastnia pri príležitosti dňa študentstva filmového predstavenia v galantskom kine.

      Názov predstavenia:          Kto je ĎALŠÍ ? Film o internete a mladých ľudí

      1. vyučovacia hodina sa učí podľa rozvrhu, potom žiaci, ktorí chodia na obed si 8,45 zoberú balíčky, skonzumujú v triede a spoločný odchod je o 9,00.

      Žiaci na odborný výcvik nastúpia o 7,30 hod. , o 8,30 budú mať desiatovú prestávku a 9,00 je spoločný odchod do kina.  

      Žiaci zaplatia triednemu učiteľovi 50 centov, zvyšná časť vstupenky je hradená kultúrnym poukazom a zo ZRPŠ . Po predstavení triedni učitelia zistia prítomnosť.  UPOZORNENIE: Film trvá 1,5 hodiny.

     • Kam na strednú Dunajská Streda

     • Dňa 5.11. 2019 sme sa zúčastnili výstavy stredných škôl v Dunajskej Strede, kde sme mohli odprezentovať našu školu v rámci TTSK a podeliť sa o skúsenosti s ostatnými školami. Ďakujeme našim žiakom za výpomoc a tešíme sa na ďalšie stretnutie v Trnave. 

     • Nový interaktívny kútik v priestoroch školy

     • Spoločnosť Amazon nám dnes darovala v rámci komunitného programu Kindloteka čitateľský kútik. Je vybavený elektronickými čítačkami Kindle, ako aj nabíjacími stanicami. Zároveň nám spoločnosť darovala aj 54 tlačených kníh a 20 elektronických kníh, ktoré sme si vyberali sami. Veríme, že si čitateľský kútik žiaci obľúbia a tešíme sa, že do našej knižnice pribudli ďalšie nové knihy.

     • Kam na strednú - Senica

     • Dňa 16. októbra sme sa zúčastnili Burzy stredných škôl v meste Senica. Prítomné boli stredné školy v TTSK. Ďakujeme organizátorom za príležitosť prezentácie našej školy. 

     • Návšteva divadelného predstavenia v Bratislave

     • Dňa 22.októbra 2019 žiaci študijných odborov I. MT, II.MTS, III.MT a I.N navštívia divadelné predstavenie CIRKUS SCAPIN v Mestskom divadle v Bratislave. Žiaci zaplatia triednym učiteľom 6 EUR. Odchod je o 8,00 hod. autobusom zo školy. 

  • Kontakty

   • STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ GALANTA - MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA GALÁNTA
   • skola@sostechga.edu.sk
   • Použitím čísla sekretariátu: 031/7802492 budete následne prepojený na vami požadovaného účastníka. V prípade potreby nám napíšte na email školy a vaša požiadavka bude postúpená. Ing.Beáta Kissová riaditeľka školy emailový kontakt: riaditel.sostechgalanta@gmail.com alternatívny email: beakiss25@gmail.com pevná linka: 031/7803578 mobil: 0903 481 117 Ing.Martin Slahučka zástupca riaditeľky pre teoretické vyučovanie martin.slahucka@gmail.com pevná linka:031/7010202 mobil: 0910 459 615 Ing. Katarína Palkovičová zástupkyňa riaditeľky pre praktické vyučovanie emailový kontakt: katarina.palkovic@gmail.com pevná linka: 031/7802492 mobil: 0910 459 616 Ing. Tünde Kováčová zástupkyňa riaditeľky pre Technicko - hospodársky úsek: pevná linka: 031/7804160 Ing.Andrej Bórik Hlavný majster odborného výcviku mobil: 0903 481 116 p.Beáta Pincéšová Vedúca jedálne a kuchyne: pevná linka: 031/7802492 mobil: 0918 474 759 Odhlásenie z obedu prosíme oznámiť deň vopred alebo do 8.00 hod. aktuálneho dňa.
   • Esterházyovcov 712/10 924 34 Galanta 924 34 Galanta Slovakia
   • 00158984
   • SK2021009265
   • Hospodárska činnosť: 7000495316/8180 Podnikateľská činnosť: SK88 8180 0000 0070 0049 5287 Školské stravovanie: SK06 8180 0000 0070 0049 5308
   • 100001957