• Zúčastnili sme sa 10.ročníka Celoslovenských dní poľa v Seliciach

     • Žiaci, učitelia a MOV učebného odboru agromechanizátor sa 8.6.2021 zúčastnili poľnohospodárskej výstavy - Celoslovenské dni poľa v Seliciach. Získali tam nové informácie ohľadom odrôd, ochrany a výživy rastlín poľnohospodárskej techniky a hospodárskych zvierat.

     • Druhé kolo prijímacieho konania

     • Riaditeľka SOŠ technickej v Galante vyhlasuje 2. kolo prijímacích skúšok na voľné miesta, ktoré sa nenaplnili v 1. kole do učebného odboru bez vykonania prijímacej skúšky a do študijného odboru s vykonaním prijímacej skúšky. Prihlášky o štúdium môžu záujemcovia posielať do 17.6.2021. Termín vykonania príjimacích skúšok na študijné odbory je stanovený na 22.6.2021 o 8,00h. Prihlášku na štúdium potvrdzuje príslušná základná škola, v ktorej žiak navštevuje 9.ročník.

      Voľné miesta na štúdium v učebných odboroch (bez prijímacej skúšky):

      2478 F strojárska výroba – 3 voľné miesta

      4572 F poľnohospodárska výroba – 7 voľných miest

      2487 H 02 autoopravár – elektrikár s VJS – 1 voľné miesto

      2487 H 02 autoopravár – elektrikár s VJM – 3 voľné miesta

      4524 H agromechanizátor – opravár s VJS – 3 voľné miesta

      4254 H agromechanizátor – opravár s VJM – 7 voľných miest

      Voľné miesta na štúdium v študijných odboroch (prijímacia skúška):

      2679K mechanik mechatronik - 3 voľné miesta

      2413K mechanik strojov a zariadení - 9 voľných miest

       

       

     • Naši žiaci sa pripravujú na prvý oficiálny teqballový turnaj

     •  SOŠ technická Galanta patrí medzi 8 existujúcich teqballových klubov na Slovensku, ktoré zastrešuje teqballová federácia. Naši žiaci sa pripravujú v areáli školy na prvý oficiálny turnaj, ktorý sa bude konať na Námestí slobody v Seredi 29.5.2021. Našim chlapcom budeme držať palce a veríme, že ukážu svoju techniku s možnosťou získať miestenku v reprezentácii.

     • Prevzatie ceny za súťaž Young Car Mechanic

     • Ešte pred vypuknutím koronavírusovej pandémie a uzavretím škôl, sme sa so žiakmi učebného odboru autoopravár-mechanik zapojili do medzinárodnej súťaže Young Car Mechanic. Zapojiť žiakov do súťaže sa naozaj oplatilo. Za splnenie podmienok súťaže a absolvovaní jej prvého kola, so šiestimi postupujúcimi žiakmi do druhého kola, prevzala dnes riaditeľka školy od zástupcu súťaže prvotriedny dielenský vozík plný náradia.   Veľmi pekne ďakujeme.

     • II. termín prijímacích skúšok 10.5.2021

     • Informácia k prijímaciemu konaniu ku dňu 10.5.2021 o 8,00hod.

      1. Do budovy, v ktorej sa konajú prijímacie skúšky, môžu vstupovať iba uchádzači o štúdium.

      2. Uchádzač sa pri vstupe do budovy školy, ktorá sa nachádza v ružovom okrese testom nepreukazuje.

      3. V priestoroch školy a školského zariadenia je potrebné mať prekryté horné dýchacie cesty podľa aktuálne platnej vyhlášky ÚVZ SR.

      4. Ak sa uchádzač nemôže zúčastniť na prijímacej skúške zákonný zástupca čestným prehlásením oznámi túto skutočnosť riaditeľovi strednej školy.

      Viac info: Usmernenie k prijímacím skúškam.pdf

     • Informácie pre uchádzačov na strednú školu - prijímacie skúšky

     • Informácia k prijímaciemu konaniu ku dňu 3.5.2021 o 8,00hod.

      1. Do budovy, v ktorej sa konajú prijímacie skúšky, môžu vstupovať iba uchádzači o štúdium, okrem nevyhnutného sprievodu zdravotne ťažko postihnutých osôb. Rodičia ostatných uchádzačov do budovy školy nevstupujú.
      2. Uchádzač sa pri vstupe do budovy školy, ktorá sa nachádza v ružovom okrese alebo v červenom okrese (v okrese I. a II. stupňa varovania) testom nepreukazuje.
      3. V priestoroch školy a školského zariadenia je potrebné mať prekryté horné dýchacie cesty podľa aktuálne platnej vyhlášky ÚVZ SR.
      4. Ak sa uchádzač nemôže zúčastniť na prijímacej skúške zákonný zástupca čestným prehlásením oznámi túto skutočnosť riaditeľovi strednej školy, Riaditeľ určí náhradný termín prijímacieho konania v čo najskoršom možnom termíne.

      Viac info: Usmernenie k prijímacím skúškam.pdf

       

     • UPOZORNENIE

     • Dobrý deň,
      od 12.4.2021 pokračuje vzdelávanie v režime:
      - žiaci končiacich ročníkov - prezenčne + test nie starší ako 7 dní
      - žiaci ostatných ročníkov – dištančne + prezenčne, podľa pokynov triednych učiteľov.

      O aktuálnych zmenách Vás budeme informovať v priebehu nasledujúceho týždňa.

      Poznámka: aj keď sa náš okres nachádza v červenej fáze, podľa platného covid automatu zverejneného na 
      https://www.minv.sk/?tlacove-spravy&sprava=covid-automat-pravidla-a-vynimky-zo-zakazu-vychadzania-ucinne-od-5-aprila
      žiaci a poslucháči od druhého stupňa ZŠ potrebujú do školy a školského zariadenia negatívny test nie starší ako 7 dní bez ohľadu na zaradenie okresu.

      S pozdravom
      vedenie školy

     • Oznam pre študentov diaľkového štúdia

     • SOŠTech Galanta Vám oznamuje, že konzultácie študentov externého nadstavbového štúdia sa uskutočnia v dňoch 16. a 17. apríla 2021 (piatok a sobota). 

      Začiatok vyučovania v piatok – 16.4.2021  je od 13. 00 hod.,v sobotu 17.4.2021 je vyučovanie od 8,00 hod. 

     • Od 7.4.2021 nastupujú do školy aj nižšie ročníky!!!

     • Žiaci našich končiacich ročníkov (III.A, III.B, IV.MT, II.N) a vybraných nižších ročníkov nastupujú  do školy. Vyučovanie nižších ročníkov bude prebiehať v triede v počte 5 žiakov a 1 učiteľ. Triedny učiteľ informuje žiaka, ktorý má nastúpiť do školy z danej triedy cez Edupage. 

      Pri návrate do školských lavíc sa budú musieť žiaci preukázať negatívnym antigénovým testom a čestným vyhlásením.   

      plnolety_ziak_cestne_vyhlasenie.docx neplnolety_ziak_cestne_vyhlasenie.docx

      V interiéri platí povinnosť prekrytia horný dýchacích ciest respirátorom triedy minimálne FFP2.

      Ostatné ročníky pokračujú vo výučbe dištančnou formou do ODVOLANIA.

     • Ako sa učia končiace ročníky...

     • Žiaci našich končiacich ročníkov nastúpili po dlhom dištančnom vzdelávaní opäť do školy. Na prezenčnú výučbu nastúpilo 63 žiakov. Účasť na vyučovaní je 95%, čo nás veľmi teší.

      Po rozprávaní sa so žiakmi sme zistili, že sa nevedeli dočkať, kedy nastúpia do školy.Triedy na teoretickom vyučovaní delíme na polovicu, čo zvyšuje atraktivitu vyučovania a lepší individuálny prístup ku žiakom.

      Na praktickom vyučovaní sú žiaci pridelení k majsterke a majstrom odborného výcviku po štyroch a piatich. Nadobúdajú praktické zručnosti a overujú si teoretické poznatky získané dištančným vzdelávaním.

      Žiaci týmto spôsobom rýchlejšie dobehnú zameškané učivo a pripravia sa na lepší vstup na nadväzujúce vzdelávanie, či budúce zamestnanie.

      Počas celej výučby dodržiavame prísne pandemické opatrenia.

      Ing. Beáta Kissová,

      riaditeľka školy

     • Novinka pre našich žiakov - workoutové ihrisko!

     • Workoutové ihrisko na našej škole SOŠ technickej v Galante je takmer pred dokončením. Bude slúžiť žiakom na relax a cvičenie vlastnou váhou tela. Na čerstvom vzduchu si tak žiaci zlepšia fyzickú kondíciu a tým samotné zdravie.

     • Pokračujeme v dištančnej forme vzdelávania!!!

     • Vážení pedagógovia, rodičia a žiaci,

      z dôvodu pretrvávajúceho negatívneho vývoja epidemickej situácie v našom okrese a na základe odporúčania TTSK Vám oznamujem, že od 8.3.2021 pokračujeme naďalej v  dištančnom vzdelávaní do odvolania.

      Prajem Vám všetkým pevné zdravie a prosím ešte o trpezlivosť, kým sa znova uvidíme v škole.

      Ing. Beáta Kissová, riaditeľka školy

     • Dištančné vzdelávanie - oznam!

     • Vážení pedagógovia, rodičia a žiaci,

      odbor školstva Úradu Trnavského samosprávneho kraja Vám oznamuje, že v dištančnom vzdelávaní pokračujete aj od 22.02.2021 do 26.02.2021, nakoľko epidemiologická situácia ako na Slovensku tak v Trnavskom kraji je stále nepriaznivá. Podľa Covid automatu sa nachádzame v IV. stupni varovania.

      V zmysle Sprievodcu školským rokom 2020/2021 vydané MŠVVaŠ SR
      od 01.03.2021 do 05.03.2021 sú jarné prázdniny pre Trnavský kraj.

      S pozdravom
      vedenie školy

       

  • Kontakty

   • STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ GALANTA - MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA GALÁNTA
   • skola@sostechga.edu.sk
   • Použitím čísla sekretariátu: 031/7802492 budete následne prepojený na vami požadovaného účastníka. V prípade potreby nám napíšte na email školy a vaša požiadavka bude postúpená. Ing.Beáta Kissová riaditeľka školy emailový kontakt: riaditel.sostechgalanta@gmail.com alternatívny email: beakiss25@gmail.com pevná linka: 031/7803578 mobil: 0903 481 117 Ing.Martin Slahučka zástupca riaditeľky pre teoretické vyučovanie martin.slahucka@gmail.com pevná linka:031/7010202 mobil: 0910 459 615 Ing. Katarína Palkovičová zástupkyňa riaditeľky pre praktické vyučovanie emailový kontakt: katarina.palkovic@gmail.com pevná linka: 031/7802492 mobil: 0910 459 616 Ing. Tünde Kováčová zástupkyňa riaditeľky pre Technicko - hospodársky úsek: pevná linka: 031/7804160 Ing.Andrej Bórik Hlavný majster odborného výcviku mobil: 0903 481 116 p.Beáta Pincéšová Vedúca jedálne a kuchyne: pevná linka: 031/7802492 mobil: 0918 474 759 Odhlásenie z obedu prosíme oznámiť deň vopred alebo do 8.00 hod. aktuálneho dňa.
   • Esterházyovcov 712/10 924 34 Galanta 924 34 Galanta Slovakia
   • 00158984
   • SK2021009265
   • Hospodárska činnosť: 7000495316/8180 Podnikateľská činnosť: SK88 8180 0000 0070 0049 5287 Školské stravovanie: SK06 8180 0000 0070 0049 5308
   • 100001957