• Organizačné pokyny k prijímacím skúškam pre šk.rok 2020/2021

     • Pre končiacich žiakov základných škôl:

      Doručenie prihlášok na strednú školu je do 19.5.2020

      Rozhodnutie o prijatí Vám pošleme najneskôr do 29.5.2020. 

      Uchádzač/zákonný zástupca zapíše žiaka, resp. doručí (osobne alebo elektronicky) potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium do 4.6.2020.

      Potvrdenie_o_nastupeni_na_studium.docx

      Počet obsadených a počet voľných miest zverejníme do 5.6.2020.

      Pre nadstavbové štúdium (absolventov stredných odborných škôl s výučným listom):

      Doručenie prihlášok na strednú školu je do 31.5.2020 (osobne alebo elektronicky).

      Prihlaska na studium //sostechga.edupage.org/blog2/                  

      Nie je potrebné potvrdenie od lekára.

       

       

       

     • OZNAM PRE ŽIAKOV A RODIČOV

     • Prihlášky na strednú školu posielať písomne alebo elektronicky do 15.5.2020.

      Prijímacie skúšky na strednú školu budú do 30.6.2020.

      Podrobnejšie informácie v najbližších dňoch podľa pokynov

      MŠVVaŠ SR. 

      Prosíme všetkých, aby v čase prerušenej prevádzky  v neodkladných záležitostiach kontaktoval školu výlučne elektronicky na mailovú adresu skola@sostechga.edu.sk

     • Prerušenie vyučovania od 30.3.2020 až do odvolania!!!

     • Upozornenie!!! Vzhľadom na prerušenie vyučovania od 30.3.2020 proces výučby žiakov bude prebiehať elektronickým vzdelavanim cez edupage. Každému žiakovi príde sms od učiteľa z predmetu, ktorý Vás učí na mobilný telefón s konkrétnymi úlohami. 

      Pri takejto výučbe treba mať stiahnutu aplikáciu edupage v mobile alebo sa prihlásiť cez počítač s internetom. 

       

     • Workshop nápadov zrealizovaný - Parti projekt

     • Dňa 26.2.2020 sa na našej škole uskutočnil workshop nápadov realizovaný našimi žiakmi, ktorí sú zapojení do participatívneho rozpočtu TTSK. Žiaci môžu zrealizovať svoj nápad v hodnote 1000 EUR, ktrorí by zlepšil prostredie školy. Z najlepších nápadov školy sa zvolia tie najlepšie, ktoré je možné zrealizovať. Žiakom ďakujeme za nápady a inšpiráciu.

     • Besedy a ponuka práce pre žiakov - Ozbrojené sily SR a firma Peugeot

     • V dňoch 13.2. -14.2.2020 sa uskutočnila na našej škole beseda s profesionálnymi vojakmi z regrutačnej skupiny Trnava a s firmou Peugeot. Besied sa zúčastnili žiaci končiacich ročníkov. Cieľom prednášajúcich bolo nielen predstaviť spôsoby fungovania v jednotlivých útvaroch, ale aj ponuka práce pre našich žiakov. Záujem zo strany žiakov bol veľký, pretože ich odborné zručnosti svedčia o tom, že majú možnosť uplatnenia sa aj v inej profesii, či na kariérnej pozícii.

     • Lyžiarsky výcvik na Donovaloch

     • Tak ako každý rok aj tento sme sa zúčastnili so žiakmi našej školy lyžiarskeho výcviku. Počasie nám prialo a tak si žiaci mohli vychutnávať nádhernú lyžovačku v krásnom lyžiarskom stredisku. Začiatočníci na kurze získali základy lyžovania, ktoré si zdokonalovali a naďalej môžu svoje schopnosti rozvíjať rekreačným športovaním.

     • Naši žiaci na podujatí Kam na vysokú v Holiday Inn.

     • Naši žiaci sa zúčastnili výstavy Kam na vysokú v meste Trnava v hoteli Holiday Inn 28.1.2020. Výstava predstavila úspešné firmy, zamestnávateľov a dobré vysoké školy. Zároveň ukázala ako zvládnuť prijímací pohovor a pripraviť životopis. Žiaci sa dozvedeli, že môžu absolvovať individuálne kariérne poradenstvo pri voľbe svojho ďalšieho smerovanie po strednej škole. Ďakujeme organizátorom za takúto akciu. 

     • Školský futbalový turnaj vyhrala 3.A

     • Dňa 18.12.2019 sa konal na škole futbalový turnaj všetkých tried. Súťaž prebiehala najprv vyraďovacími kolami medzi jednotlivými triedami a konečná fáza turnaja pozostávala zoradením mužstiev do 2 skupín. Do semifinále postúpili triedy z prvých dvoch miest. Víťazom turnaja sa stala trieda 3.A. Futbalistom z tejto triedy gratulujeme.

     • Družobná škola v Kecskeméte oslavovala 90. výročie založenia

     • Družobným mestom Galanty v Maďarsku je Kecskemét a našou družobnou školou je tamojšia Stredná odborná škola záhradnícka Pála Kocsisa. Škola je pomenovaná podľa významného šľachtitela rôznych druhov vínnej révy. Naša družobná škola bola založená pred 90. rokmi a dodnes úspešne vzdeláva radu mladých ľudí. Škola sa zameriava najmä na pestovanie, aranžovanie a predaj kvetín. K výročiu sme im srdečne zablahoželali. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu s nimi.

     • Prváci mechatronici na meraniach na MTF STU v Trnave

     • Žiaci I.MT absolvovali elektrotechnické merania na Materiálovotechnologickej fakulte v Trnave. Okrem toho absolvovali hodnotnú prezentáciu o vlastnostiach materiálov v podaní docentky Ivony Černičkovej. Predviedla nám aj model auta na vodíkový pohon. Ďalej žiaci absolvovali exkurziu v Centre excelentnosti (5 osového obrábania). Tu asistenti univerzity predviedli celý rad najnovších technológií obrábania, napr. lasserom, zváranie vo vákuu a pod. Žiaci sa na tomto podujatí obohatili o cenné poznatky.

     • Boli sme vo Viedni!

     • Dňa 12.12. sme absolvovali výlet do Viedne. Žiaci sa najviac tešili na výstavu exponátov v Technickom múzeu,kde vybili najviac energie. Potom absolvovali prechádzku Viedňou, ktorú ukončili na vianočných trhoch. 

     • Futbalový turnaj galantských škôl sme vyhrali

     • Dňa 12.12. sa konal na našej škole futbalový turnaj, ktorého sa zúčastnili stredné školy z Galanty, čo zvyšovalo motiváciu a súperivosť tohto turnaja. Bojovalo sa fair - play a v duchu hesla Športom ku zdraviu a s radosťou. Ďakujeme účastníkom za pekný a plnohodnotný športový zážitok. 

     • Výlet do Viedne má svojich víťazov!!!

     • Na škole sa dňa 28.11.2019 konala súťaž v cudzích jazykoch. Veľkou motiváciou okrem chuti zúčastniť sa a zasúťažiť si bol aj výlet do Viedne. Žiaci boli rozdelení do družstiev naprieč ročnikmi. Každé družstvo bolo odlíšené farebné. Súťaž prebiehala v 5 disciplínach. Víťazom gratulujeme a prajeme pekný výlet do Viedne. 

       

  • Kontakty

   • STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ GALANTA - MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA GALÁNTA
   • skola@sostechga.edu.sk
   • Použitím čísla sekretariátu: 031/7802492 budete následne prepojený na vami požadovaného účastníka. V prípade potreby nám napíšte na email školy a vaša požiadavka bude postúpená. Ing.Beáta Kissová riaditeľka školy emailový kontakt: riaditel.sostechgalanta@gmail.com alternatívny email: beakiss25@gmail.com pevná linka: 031/7803578 mobil: 0903 481 117 Ing.Martin Slahučka zástupca riaditeľky pre teoretické vyučovanie martin.slahucka@gmail.com pevná linka:031/7010202 mobil: 0910 459 615 Ing. Katarína Palkovičová zástupkyňa riaditeľky pre praktické vyučovanie emailový kontakt: katarina.palkovic@gmail.com pevná linka: 031/7802492 mobil: 0910 459 616 Ing. Tünde Kováčová zástupkyňa riaditeľky pre Technicko - hospodársky úsek: pevná linka: 031/7804160 Ing.Andrej Bórik Hlavný majster odborného výcviku mobil: 0903 481 116 p.Beáta Pincéšová Vedúca jedálne a kuchyne: pevná linka: 031/7802492 mobil: 0918 474 759 Odhlásenie z obedu prosíme oznámiť deň vopred alebo do 8.00 hod. aktuálneho dňa.
   • Esterházyovcov 712/10 924 34 Galanta 924 34 Galanta Slovakia
   • 00158984
   • SK2021009265
   • Hospodárska činnosť: 7000495316/8180 Podnikateľská činnosť: SK88 8180 0000 0070 0049 5287 Školské stravovanie: SK06 8180 0000 0070 0049 5308
   • 100001957