• Tretie miesto vo štvorhre na turnaji v teqballe

     • Teqballový turnaj bol organizovaný v spolupráci s mestom Sereď. Do turnaja sa zapojilo 16 hráčov. Súťažilo sa vo dvojhre a vo štvorhe, kde išlo o zmiešané družstvá. Súťažiaci boli rozdelení do skupín,z ktorých postúpili prví dvaja. Našim chlapcom sa podarilo vo štvorhe vybojovať tretie miesto. Gratulujeme!

     • Druhé kolo prijímacieho konania

     • Riaditeľka SOŠ technickej v Galante vyhlasuje 2. kolo prijímacích skúšok na voľné miesta, ktoré sa nenaplnili v 1. kole do učebného odboru bez vykonania prijímacej skúšky a do študijného odboru s vykonaním prijímacej skúšky. Prihlášky o štúdium môžu záujemcovia posielať do 17.6.2021. Termín vykonania príjimacích skúšok na študijné odbory je stanovený na 22.6.2021 o 8,00h. Prihlášku na štúdium potvrdzuje príslušná základná škola, v ktorej žiak navštevuje 9.ročník.

      Voľné miesta na štúdium v učebných odboroch (bez prijímacej skúšky):

      2478 F strojárska výroba – 3 voľné miesta

      4572 F poľnohospodárska výroba – 7 voľných miest

      2487 H 02 autoopravár – elektrikár s VJS – 1 voľné miesto

      2487 H 02 autoopravár – elektrikár s VJM – 3 voľné miesta

      4524 H agromechanizátor – opravár s VJS – 3 voľné miesta

      4254 H agromechanizátor – opravár s VJM – 7 voľných miest

      Voľné miesta na štúdium v študijných odboroch (prijímacia skúška):

      2679K mechanik mechatronik - 3 voľné miesta

      2413K mechanik strojov a zariadení - 9 voľných miest

       

       

     • Naši žiaci sa pripravujú na prvý oficiálny teqballový turnaj

     •  SOŠ technická Galanta patrí medzi 8 existujúcich teqballových klubov na Slovensku, ktoré zastrešuje teqballová federácia. Naši žiaci sa pripravujú v areáli školy na prvý oficiálny turnaj, ktorý sa bude konať na Námestí slobody v Seredi 29.5.2021. Našim chlapcom budeme držať palce a veríme, že ukážu svoju techniku s možnosťou získať miestenku v reprezentácii.

     • Prevzatie ceny za súťaž Young Car Mechanic

     • Ešte pred vypuknutím koronavírusovej pandémie a uzavretím škôl, sme sa so žiakmi učebného odboru autoopravár-mechanik zapojili do medzinárodnej súťaže Young Car Mechanic. Zapojiť žiakov do súťaže sa naozaj oplatilo. Za splnenie podmienok súťaže a absolvovaní jej prvého kola, so šiestimi postupujúcimi žiakmi do druhého kola, prevzala dnes riaditeľka školy od zástupcu súťaže prvotriedny dielenský vozík plný náradia.   Veľmi pekne ďakujeme.

     • II. termín prijímacích skúšok 10.5.2021

     • Informácia k prijímaciemu konaniu ku dňu 10.5.2021 o 8,00hod.

      1. Do budovy, v ktorej sa konajú prijímacie skúšky, môžu vstupovať iba uchádzači o štúdium.

      2. Uchádzač sa pri vstupe do budovy školy, ktorá sa nachádza v ružovom okrese testom nepreukazuje.

      3. V priestoroch školy a školského zariadenia je potrebné mať prekryté horné dýchacie cesty podľa aktuálne platnej vyhlášky ÚVZ SR.

      4. Ak sa uchádzač nemôže zúčastniť na prijímacej skúške zákonný zástupca čestným prehlásením oznámi túto skutočnosť riaditeľovi strednej školy.

      Viac info: Usmernenie k prijímacím skúškam.pdf

   • Kontakty

    • STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ GALANTA - MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA GALÁNTA
    • skola@sostechga.edu.sk
    • Použitím čísla sekretariátu: 031/7802492 budete následne prepojený na vami požadovaného účastníka. V prípade potreby nám napíšte na email školy a vaša požiadavka bude postúpená. Ing.Beáta Kissová riaditeľka školy emailový kontakt: riaditel.sostechgalanta@gmail.com alternatívny email: beakiss25@gmail.com pevná linka: 031/7803578 mobil: 0903 481 117 Ing.Martin Slahučka zástupca riaditeľky pre teoretické vyučovanie martin.slahucka@gmail.com pevná linka:031/7010202 mobil: 0910 459 615 Ing. Katarína Palkovičová zástupkyňa riaditeľky pre praktické vyučovanie emailový kontakt: katarina.palkovic@gmail.com pevná linka: 031/7802492 mobil: 0910 459 616 Ing. Tünde Kováčová zástupkyňa riaditeľky pre Technicko - hospodársky úsek: pevná linka: 031/7804160 Ing.Andrej Bórik Hlavný majster odborného výcviku mobil: 0903 481 116 p.Beáta Pincéšová Vedúca jedálne a kuchyne: pevná linka: 031/7802492 mobil: 0918 474 759 Odhlásenie z obedu prosíme oznámiť deň vopred alebo do 8.00 hod. aktuálneho dňa.
    • Esterházyovcov 712/10 924 34 Galanta 924 34 Galanta Slovakia
    • 00158984
    • SK2021009265
    • Hospodárska činnosť: 7000495316/8180 Podnikateľská činnosť: SK88 8180 0000 0070 0049 5287 Školské stravovanie: SK06 8180 0000 0070 0049 5308
    • 100001957