Navigácia

Navigácia

 • Besedy a ponuka práce pre žiakov - Ozbrojené sily SR a firma Peugeot

  V dňoch 13.2. -14.2.2020 sa uskutočnila na našej škole beseda s profesionálnymi vojakmi z regrutačnej skupiny Trnava a s firmou Peugeot. Besied sa zúčastnili žiaci končiacich ročníkov. Cieľom prednášajúcich bolo nielen predstaviť spôsoby fungovania v jednotlivých útvaroch, ale aj ponuka práce pre našich žiakov. Záujem zo strany žiakov bol veľký, pretože ich odborné zručnosti svedčia o tom, že majú možnosť uplatnenia sa aj v inej profesii, či na kariérnej pozícii.

 • Žiaci sa zapoja do participatívneho rozpočtu

  Naši žiaci sa zapojili tento školský rok do participatívneho rozpočtu TTSK. V rámci tohto rozpočtu môžu navrhnúť svoj projekt pre školu a naučiť sa tvorbu rozpočtov, čo môžu využiť aj v rámci svojich aktivít mimo školy.

 • Lyžiarsky výcvik na Donovaloch

  Tak ako každý rok aj tento sme sa zúčastnili so žiakmi našej školy lyžiarskeho výcviku. Počasie nám prialo a tak si žiaci mohli vychutnávať nádhernú lyžovačku v krásnom lyžiarskom stredisku. Začiatočníci na kurze získali základy lyžovania, ktoré si zdokonalovali a naďalej môžu svoje schopnosti rozvíjať rekreačným športovaním.

 • Naši žiaci na podujatí Kam na vysokú v Holiday Inn.

  Naši žiaci sa zúčastnili výstavy Kam na vysokú v meste Trnava v hoteli Holiday Inn 28.1.2020. Výstava predstavila úspešné firmy, zamestnávateľov a dobré vysoké školy. Zároveň ukázala ako zvládnuť prijímací pohovor a pripraviť životopis. Žiaci sa dozvedeli, že môžu absolvovať individuálne kariérne poradenstvo pri voľbe svojho ďalšieho smerovanie po strednej škole. Ďakujeme organizátorom za takúto akciu. 

 • ÚČELOVÉ CVIČENIE - ochrana života a zdravia

  Pre žiakov našej školy sa v piatok 21.12.2019 konalo Účelové cvičenie - ochrana života a zdravia.

 • Školský futbalový turnaj vyhrala 3.A

  Dňa 18.12.2019 sa konal na škole futbalový turnaj všetkých tried. Súťaž prebiehala najprv vyraďovacími kolami medzi jednotlivými triedami a konečná fáza turnaja pozostávala zoradením mužstiev do 2 skupín. Do semifinále postúpili triedy z prvých dvoch miest. Víťazom turnaja sa stala trieda 3.A. Futbalistom z tejto triedy gratulujeme.

 • Družobná škola v Kecskeméte oslavovala 90. výročie založenia

  Družobným mestom Galanty v Maďarsku je Kecskemét a našou družobnou školou je tamojšia Stredná odborná škola záhradnícka Pála Kocsisa. Škola je pomenovaná podľa významného šľachtitela rôznych druhov vínnej révy. Naša družobná škola bola založená pred 90. rokmi a dodnes úspešne vzdeláva radu mladých ľudí. Škola sa zameriava najmä na pestovanie, aranžovanie a predaj kvetín. K výročiu sme im srdečne zablahoželali. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu s nimi.

 • Prváci mechatronici na meraniach na MTF STU v Trnave

  Žiaci I.MT absolvovali elektrotechnické merania na Materiálovotechnologickej fakulte v Trnave. Okrem toho absolvovali hodnotnú prezentáciu o vlastnostiach materiálov v podaní docentky Ivony Černičkovej. Predviedla nám aj model auta na vodíkový pohon. Ďalej žiaci absolvovali exkurziu v Centre excelentnosti (5 osového obrábania). Tu asistenti univerzity predviedli celý rad najnovších technológií obrábania, napr. lasserom, zváranie vo vákuu a pod. Žiaci sa na tomto podujatí obohatili o cenné poznatky.

 • Boli sme vo Viedni!

  Dňa 12.12. sme absolvovali výlet do Viedne. Žiaci sa najviac tešili na výstavu exponátov v Technickom múzeu,kde vybili najviac energie. Potom absolvovali prechádzku Viedňou, ktorú ukončili na vianočných trhoch. 

 • Futbalový turnaj galantských škôl sme vyhrali

  Dňa 12.12. sa konal na našej škole futbalový turnaj, ktorého sa zúčastnili stredné školy z Galanty, čo zvyšovalo motiváciu a súperivosť tohto turnaja. Bojovalo sa fair - play a v duchu hesla Športom ku zdraviu a s radosťou. Ďakujeme účastníkom za pekný a plnohodnotný športový zážitok. 

 • Výlet do Viedne má svojich víťazov!!!

  Na škole sa dňa 28.11.2019 konala súťaž v cudzích jazykoch. Veľkou motiváciou okrem chuti zúčastniť sa a zasúťažiť si bol aj výlet do Viedne. Žiaci boli rozdelení do družstiev naprieč ročnikmi. Každé družstvo bolo odlíšené farebné. Súťaž prebiehala v 5 disciplínach. Víťazom gratulujeme a prajeme pekný výlet do Viedne. 

   

 • Naša účasť na Zenit 2019 v ELEKTROTECHNIKE

  29.11.2019 sa aj naša škola zapojila do krajského kola súťaže Zenit v elektrotechnike v Trnave. Školu úspešne reprezentoval žiak I.MT Martin Kováč.

 • Zapojili sme sa do súťaže "PODPOR SVOJ ODBOR"

  „Natočiť inšpiratívne video o svojom študijnom odbore,

  zaujať ním mladších kamarátov na základných školách

  a vyhrať zaujímavé ceny“.

   

  Aj o tom je nová súťažno-vzdelávacia aktivita, ktorú prináša Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora pre študentov stredných odborných škôl, na ktorých sa vyučujú poľnohospodárske a potravinárske odbory.

  Žiaci našej školy natočili krátke video o svojom študijnom odbore Agromechanizátor.

  Ich cieľom bolo pútavým spôsobom predstaviť svoj študijný odbor a zároveň inšpirovať ôsmakov a deviatakov v základných školách.

  Videonahrávky študijných odborov si totiž môžu žiaci základných škôl pozrieť na YouTube kanáli - PODPOR ODBOR. Práve ôsmaci a deviataci budú videá hodnotiť a rozhodnú o tých naj.

 • Technická olympiáda opäť na našej škole

  Dňa 28.11.2019 sa na Strednej odbornej škole technickej v Galante stretlo 41 žiakov z 10 základných škôl, aby si zmerali sily v technickej zručnosti. Preukázali nielen dobré teoretické vedomosti, ale aj zručnosť pri zhotovovaní výrobku podľa technického výkresu.

  Teší nás záujem žiakov základných škôl o techniku a veríme, že sa ich manuálna zručnosť prejaví aj pri výbere strednej školy, kde budú môcť svoj záujem o techniku ďalej rozvíjať.

 • Spolupráca s vysokou školou v Trnave - podpísali sme Memorandum o spolupráci

  Slovenská technická univerzita MTF v Trnave a SOŠ technická v Galante podpísali Memorandum o spolupráci v rámci odborného vzdelávania v oblastiach so zameraním na elektrotechnické predmety, prieskum a identifikáciu vzdelávacích potrieb vo vzťahu k študijnému zameraniu, podporu a propagáciu vzdelávacích programov. Veríme, že naši žiaci majú o ďalšiu motiváciu navyše ako dosiahnuť svoje vytúžené ciele po absolvovaní strednej školy.

   

 • Futsal

  Termín: 12. decembra 2019
  Miesto: Telocvičňa SOŠ Technická Galanta
  Prezentácia: 8.30 – 9,00 hod.
  Mužstvo: Hrá sa 4 + 1 hráčov a 5 náhradníkov. Hráči musia byť žiakmi školy denného štúdia.
  Súpiska : Priniesť so sebou potvrdenú riaditeľom školy
  Pravidlá: Súťaží sa podľa platných pravidiel futsalu. Prípadné zmeny povieme na nástupe. Hrať
  sa bude 2x 15 min. Pri zhode bodov rozhoduje skóre, vzájomný zápas, vyšší počet strelených
  gólov, pokutové kopy.
  Priniesť: Športové oblečenie, jednu sadu dresov, halovú obuv(podrážka zo surovej gumy).
  Ceny: Víťaz dostane putovný pohár(na jeden rok), sošku a diplom, druhá a tretia škola dostane
  sošku a diplom.

  Organizátor súťaže: Mgr. Lukáš Kordoš

 • V I E D E Ň

  Exkurzia pre žiakov našej školy
  Kedy? 12. decembra 2019 – štvrtok, Odchod? 7,45 – SOŠTech Galanta
  Návrat ? medzi 20,00 - 21,00, závisí od dopravnej situácie
  Program: Technické múzeum – prehliadka, Vianočné trhy pred Viedenskou
  radnicou, prechádzka historickou Viedňou
  16,30 - 17,30 – cestovanie do Bratislavy, 17,30 – 19,00 - AVION, nákupné
  cent.
  19,00 –20,00 cestovanie do Galanty
  Cena exkurzie: 13€, víťazi jazykovej súťaže zadarmo

  Prihlásiť sa môžete u triednych učiteľov a Mgr. Bánosovej

 • 21.ročník KK súťaže Zenit v strojárstve

  27.11.2019 privítala naša škola žiakov zo siedmych odborných škôl na krajskom kole súťaže ZENIT v strojárstve. Našu školu reprezentovali traja žiaci a to v kategórii "C" - CNC programovanie Marco Ostrožanský a v kategórii "R" ručné opracovanie Samuel Czehovský a Dávid Néma. Marco a Samuel sa umiestnili na krásnom treťom mieste a Dávid sa tiež nenechal zahanbiť. Chlapci, ďakujeme Vám za úspešnú reprezentáciu školy a v ďalšom štúdiu Vám prajeme veľa úspechov.

  Do galérie KK Zenit v strojárstve boli pridané fotografie.

 • Rodičovské združenie 28.11.2019!!!

  Vážení rodičia, pozývame Vás na prvé rodičovské združenie v školskom roku 2019/2020, ktoré sa pre všetky triedy uskutoční dňa 28.11.2019 (štvrtok). 

  Program združenia:

  15.00 Stretnutie všetkých rodičov so zástupcom riaditeľa školy (jedáleň školy) 

  15.30  Zasadnutie rodičov v jednotlivých triedach

  Po triednych rodičovských združeniach sú možné informačné stretnutia s vyučujúcimi. 

 • Kindlotéka je už kompletná

  Pohoda a "klídek" v školskej kindlotéke počas prestávok aj vďaka novým sedacím vakom. Ďakujeme Amazon

strana:

Fotogaléria

Otázky na vedenie školy

Ak máte akékoľvek otázky ohľadom štúdia na našej škole, napíšte nám správu prostredníctvom tohto formulára. Na vaše otázky radi odpovieme. Ďakujeme,vedenie školy.
Meno*:
Priezvisko*:
Váš e-mail*:
Vaše otázky, pripomienky*:
Opíšte prosím text z obrázka*:
komunikujem so serverom, počkajte prosím
* takto označené polia sú povinné