• Olympiáda v nemeckom jazyku - postúpili sme do krajského kola

     • Dňa 18.1.2023 sa konalo okresné kolo Olympiády v nemeckom jazyku na ZŠ J. Fándlyho v Seredi. Olympiáda pozostávala z písomného testu a ústnej časti. Písomný test obsahoval počúvanie s porozumením, gramatiku, čítanie s porozumením. Po písomnej časti nasledovala ústna časť s vizuálnym podnetom, kde žiaci opisovali obrázky vo forme príbehu. Následne odpovedali na otázky od trojčlennej komisie. Náš žiak Martin Sušila postúpil do krajského kola, gratulujeme! Martin, želáme veľa úspechov v krajskom kole.

     • Exkurzia-pneumatické systémy v praxi

     • Na exkurzii vo firme Kolan v Galante, ktorá vyrába plastové okná si naši mechatronici maturanti vyskúšali svoje znalosti a zručnosti z oblasti automatizacie. Prešli sme si kompletný postup výroby okien, kde sme mali možnosť si mnohé stroje a zariadenia vyskúšat.

     • Vianočný futsalový turnaj

     • Dňa 21.12.2022 sa na našej škole konal už tradične XIV. ročník vianočného futsalového turnaja. Na turnaj sa prebojovalo osem tried z celej školy. Víťazom sa stali maturanti z 2.N triedy ktorí vo finále porazili 1.A. 

     • Na výstave COSMOS v Bratislave

     • Dňa 14.12.2022 sa žiaci 2.A triedy zúčasnili výstavy Cosmos Discovery v Bratislave. Žiaci sa oboznámili s prvými kozmickými rokmi, najdôležitejšími míľnikmi povojnovej histórie ľudstva, aj najnovšími projektmi a víziami. Výstava Cosmos Discovery vznikla v spolupráci s NASA, svetovými, českými i slovenskými odborníkmi.

     • Úprava ceny stravnej jednotky za potraviny

     • Vážení rodičia,
      dovoľte mi, aby som Vás informovala o tom, že sa bude zvyšovať cena stravnej jednotky na potraviny a to na 2,10 € + 0,30 € za režijné náklady. To spolu činí 2,40 € za žiaka na jeden obed. 
      Dôvodom je súčasné zvyšovanie cien a energií. Naďalej by sme Vašim deťom radi varili kvalitnú a vyváženú stravu, ktorú si s obľubou vyberajú sami. 
      Za pochopenie ďakujem a teším sa na ďalšiu spoluprácu.
      Želám Vám krásne Vianoce a šťastný nový rok.
      S pozdravom
      Beata Pincéšová, vedúca ŠJ
       

     • Získali sme 3.miesto na Majstrovstvách Slovenska v teqballe

     • Naši žiaci nás úspešne reprezentovali na Majstrovstvách Slovenska mládeže v teqballe, ktoré sa konali v Športovej hale v Šamoríne. Na turnaji boli hráči rozdelení do štyroch skupín po troch. Do semifinále postupovali iba víťazi skupín. Adrián Lakatoš obsadil fantastické 3.miesto a Pavol Pavliško 5.miesto. Ceny víťazom odovzdával bývalý futbalový reprezentant Ján Ďurica. Chlapcom gratulujeme. 

     • Navštívili sme Viedeň

     • Výlet pre žiakov našej školy dňa 7.12.2022 začal prehliadkou Technického múzea vo Viedni, kde sú vystavené exponáty na niekoľkých tématicky rozdelených podlažiach. Ďalej žiaci navštívili Vianočné trhy pred Viedenskou radnicou a pokračovali prehliadkou historickej Viedne. Cestou naspäť navštívili nákupné centrum AVION v Bratislave. 

     • Veľtrh Agrosalón v Nitre

     • 7.12.2022 sme navštívili veľtrh Agrosalón v Nitre, kde sme absolvovali odbornú prednášku na tému Moderné prvky v poľnohospodárskej technike s ohľadom na pôdny environment  a videli najmodernejšie stroje v poľnohospodárstve.

     • Burza stredných škôl v Sládkovičove

     • Dňa 6.12. sme sa zúčastnili burzy stredných škôl v Sládkovičove, kde nás vzorne prezentovali žiaci Sebastián Kriška a Kristián Pavliško. Ďakujeme ZŠ Sládkovičovo za pozvanie.

     • Majstrovstvá okresu v basketbale SŠ

     • Dňa 30.11.2022 sme sa prvýkrát zúčastnili na MO v basketbale SŠ. Turnaja sa zúčastnilo 6 družstiev. Vytvorené boli dve skupiny po troch, kde sa hralo systémom každý s každým. Ďakujeme chlapcom za bojovnosť  a reprezentáciu školy, no skúsenosti súperov prevážili.

     • Na našej škole sa konalo okresné kolo Technickej olympiády

     • Dňa 24.11.2022 naša škola privítala žiakov základných škôl z okresu Galanta. Žiaci základných škôl sa prebojovali zo svojich školských kôl do okresného kola, kde súťažili v kategórii jednotlivci alebo vo dvojiciach. Technická olympiáda mala dve časti - písomnú časť a praktickú úlohu. Písomná časť pozostávala z testu, na ktorí mali žiaci oboch kategórií 30 minút. Praktická úloha v kategórii jednotlivcov bola výroba: "Stojan na mobil" a v kategórii dvojích úlohou bolo zhotoviť "Háčikový súboj". Víťazom gratulujeme a zároveň postupujú do krajského kola.

     • Krajské kolo súťaže ZENIT v strojárstve

     • Dňa 23.11.2022 sa uskutočnilo krajské kolo súťaže ZENIT v strojárstve na technickej priemyslovke v Trnave. Súťažilo sa v štyroch kategóriách - ručné obrábanie (R), strojové obrábanie (S), programovanie CNC strojov (C) a strojárska konštrukcia, technológia a pevnostné výpočty (A). Našu školu reprezentoval žiak 1.A. triedy, Tibor Sichta a v kategórii „R“ sa umiestnil na krásnom 4. mieste.  K dosiahnutému úspechu mu srdečne blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

     • "Ovládame cudzí jazyk"

     • Dňa 15.11.2022 sa konala školská jazyková súťaž "Ovládame cudzí jazyk". Žiaci súťažili v 4 družstvách po 4 členov v nemeckom i anglickom jazyku. Zloženie družstiev bolo známe po vyžrebovaní jednotlivými kapitánmi. Súťaž prebiehala v 4 kolách v disciplínach: test z reálií, krížovka, diktát v behu, časti auta a situačné úlohy.  Víťazi súťaže v anglickom a nemeckom jazyku cestujú na výlet do Viedne.

     • Návšteva Múzea holokaustu v Seredi

     • Dňa 15.11.2022 v rámci multikultúrnej a regionálnej výchovy žiaci našej školy navštívili Múzeum holokaustu v Seredi. Múzeum vzniklo v priestoroch bývalého pracovného a koncentračného tábora v Seredi. Smutné, sivé, autentické miesto vráti svojich návštevníkov do hrôzostrašného, krutého, neľudského... obdobia druhej svetovej vojny. Našou tichou, pokornou návštevou tohto pietneho miesta dávame hold zosnulým a utrápeným ľuďom na celom svete. Česť ich pamiatke!

     • Nové didaktické pomôcky vo vynovených školských dielňach

     • V rámci projektu IROP-KVALITNÉ ODBORNÉ VZDELÁVANIE PRE POTREBY AUTOMOBILOVÉHO PRIEMYSLU A STROJÁRSTVA V GALANTE, sú do školských dielní dodávané nové didaktické pomôcky, ktoré budú pomáhať žiakom v učebnom odbore autoopravár mechanik a elektrikár. Dnes prebiehalo aj školenie pre našich majstrov odborného výcviku a učiteľov odborných predmetov.

     • Exkurzia v Jaguar Land Rover v Nitre

     • 4.11.2022 sme navštívili podnik Jaguar Land Rover v Nitre. Závod má rozlohu až 300 000m2 a nám dovolili nahliadnuť do školiacich, ale aj testovacích a výrobných zón. Podnik je vybavený špičkovými technológiami a je navrhnutý flexibilne tak, aby umožnil používanie inteligentných výrobných technológií. Naši žiaci, mechanici - mechatronici a autoopravári touto inšpiratívnou exkurziou nabrali nový vietor do plachiet pri ich napredovaní v štúdiu na teoretickom ale aj na praktickom vyučovaní

  • Kontakty

   • STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ GALANTA - MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA GALÁNTA
   • skola@sostechga.edu.sk
   • Použitím čísla sekretariátu: 031/7802492 budete následne prepojený na vami požadovaného účastníka. V prípade potreby nám napíšte na email školy a vaša požiadavka bude postúpená. Ing.Beáta Kissová riaditeľka školy emailový kontakt: riaditel.sostechgalanta@gmail.com alternatívny email: beakiss25@gmail.com pevná linka: 031/7803578 mobil: 0903 481 117 Ing.Martin Slahučka zástupca riaditeľky pre teoretické vyučovanie martin.slahucka@gmail.com pevná linka:031/7010202 mobil: 0910 459 615 Ing. Katarína Palkovičová zástupkyňa riaditeľky pre praktické vyučovanie emailový kontakt: katarina.palkovic@gmail.com pevná linka: 031/7802492 mobil: 0910 459 616 Ing. Tünde Kováčová zástupkyňa riaditeľky pre Technicko - hospodársky úsek: pevná linka: 031/7804160 Ing.Andrej Bórik Hlavný majster odborného výcviku mobil: 0903 481 116 p.Beáta Pincéšová Vedúca jedálne a kuchyne: pevná linka: 031/7802492 mobil: 0918 474 759 Odhlásenie z obedu prosíme oznámiť deň vopred alebo do 8.00 hod. aktuálneho dňa.
   • Esterházyovcov 712/10 924 34 Galanta 924 34 Galanta Slovakia
   • 00158984
   • SK2021009265
   • Hospodárska činnosť: 7000495316/8180 Podnikateľská činnosť: SK88 8180 0000 0070 0049 5287 Školské stravovanie: SK06 8180 0000 0070 0049 5308
   • 100001957