• Slávnostné ukončenie školského roka 2021/22

     • Slávnostné ukončenie školského roka 2021-2022 sa uskutočnilo 30.6.2022 v areáli našej školy.

      Riaditeľka školy Ing. Beáta Kissová zhodnotila školský rok, ktorý bol pomerne náročný, pretože sme museli čeliť pandémii. Napriek sťaženým podmienkam sme tento školský rok úspešne zvládli. Pani riaditeľka vyzdvihla žiakov, ktorí úspešne reprezentovali našu školu, žiakov, ktorí dosiahli v tomto školskom roku vynikajúce výsledky a poďakovala všetkým žiakom a učiteľom za vykonanú prácu. Po ocenení sa žiaci rozišli do tried, kde ich čakala celoročná výplata – vysvedčenie. Mnohí odchádzali s usmiatou tvárou, niektorí si snáď uvedomili, že musia na sebe ešte popracovať. Teraz nás čaká dvojmesačný oddych, aby sme načerpali nové sily do ďalšieho školského roka. Všetkým žiakom, pedagógom a zamestnancom školy prajeme príjemný oddych, veľa slnečných dní počas prázdnin a dovolenky. Uvidíme sa opäť v septembri!

     • Výlet do Trenčianskeho Jastrabia

     • Krásnou bodkou za usilovnosť v tomto školskom roku bol pre nás, druhákov mechatronikov, výlet do Trenčianského Jastrabia. Kaštieľ Patrovec sa stal pre nás na 2 dni miestom dokonalého relaxu, oddychu, športu a zábavy. Kto bol s nami, tak ten vie, že mali sme sa báječne …

     • Naši žiaci postúpili na majstrovstvá Slovenska v teqballe.

     • Naši žiaci Pavliško, Lakatos a Balha postúpili na majstrovstvá Slovenska mládeže v teqballe, ktoré sa budú konať v Bratislave. Dnes si vybojovali účasť umiestnením sa na prvých troch miestach v školskom kole. Súťažilo 10 žiakov vyraďovacím spôsobom podľa umiestnenia v skupine. Chlapcom gratulujeme!

     • Návšteva drevospracujúcej firmy WoodProf v Dunajskej Strede

     • Návšteva drevospracujúcej firmy WoodProf v Dunajskej Strede naším žiakom - druhákom mechatronikom, priblížila celý proces spracovania jaseňového reziva do finálnych produktov - drevených násad a porísk pre náradie špičkových firiem. Zaujali nás použité prvky automatizácie ako aj fakt, že v tejto firme ide o bezodpadovú technológiu, kde je zhodnotený každý druh dreveného odpadu.

     • Celoslovenské dni poľa - poľnohospodárska výstava

     • Žiaci našej školy sa zúčastnili 7.6.2022 celoslovenskej prehliadky a výstavy odrôd, ochrany a výživ rastlín, poľnohospodárskej techniky a hospodárskych zvierat v obci Dolná Krupá. Na dni poľa mohli vidieť prehliadku 612 odrodových políčok a 245 políčok s variantami ochrany a výživy 56 spoločností.

     • Naši žiaci prispeli k ochrane životného prostredia

     • Naša škola je zapojená do environmentálneho projektu RECYKLOHRY, v rámci ktorého sa zaoberáme zberom elektroodpadu. 

      Žiaci našej školy počas školského roka vyzbierali 2 kontajnery drobného elektroodpadu a dve zberné nádoby zaplnili baterkami. Spoločnosť ASEKOL tento elektroodpad 3.júna 2022 odviezla z našej školy na ďalšie spracovanie.Aj touto malou iniciatívou sme prispeli k ochrane životného prostredia.

   • Kontakty

    • STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ GALANTA - MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA GALÁNTA
    • skola@sostechga.edu.sk
    • Použitím čísla sekretariátu: 031/7802492 budete následne prepojený na vami požadovaného účastníka. V prípade potreby nám napíšte na email školy a vaša požiadavka bude postúpená. Ing.Beáta Kissová riaditeľka školy emailový kontakt: riaditel.sostechgalanta@gmail.com alternatívny email: beakiss25@gmail.com pevná linka: 031/7803578 mobil: 0903 481 117 Ing.Martin Slahučka zástupca riaditeľky pre teoretické vyučovanie martin.slahucka@gmail.com pevná linka:031/7010202 mobil: 0910 459 615 Ing. Katarína Palkovičová zástupkyňa riaditeľky pre praktické vyučovanie emailový kontakt: katarina.palkovic@gmail.com pevná linka: 031/7802492 mobil: 0910 459 616 Ing. Tünde Kováčová zástupkyňa riaditeľky pre Technicko - hospodársky úsek: pevná linka: 031/7804160 Ing.Andrej Bórik Hlavný majster odborného výcviku mobil: 0903 481 116 p.Beáta Pincéšová Vedúca jedálne a kuchyne: pevná linka: 031/7802492 mobil: 0918 474 759 Odhlásenie z obedu prosíme oznámiť deň vopred alebo do 8.00 hod. aktuálneho dňa.
    • Esterházyovcov 712/10 924 34 Galanta 924 34 Galanta Slovakia
    • 00158984
    • SK2021009265
    • Hospodárska činnosť: 7000495316/8180 Podnikateľská činnosť: SK88 8180 0000 0070 0049 5287 Školské stravovanie: SK06 8180 0000 0070 0049 5308
    • 100001957