• Nová generácia talentovaných automechanikov

     • Národné finále Young Car Mechanic sa konalo v sobotu 28.5.2022 v Bratislavskom Bory Mall. Mali sme v ňom dve horúce želiezka Deana Vincze a Michaela Valentína, ktorí sa do finále prebojovali z regionálneho kola. To sa konalo koncom apríla a stretli sa v ňom víťazi školských kôl z celého západného Slovenska. Národné finále pozostávalo z ôsmych súťažných disciplín. Napríklad výmena motorového oleja alebo diagnostika bezpečnostných systémov. V každej disciplíne bol vyhodnotený najlepší súťažiaci. Jednu z týchto ôsmych disciplín vyhral aj náš žiak Michael Valentín. Naši žiaci sa vo veľkej konkurencii nestratili, aj keď nepostúpili do medzinárodného finále. Vzorne reprezentovali a svojim vystupovaním šírili dobré meno našej školy. Veľká vďaka patrí aj majstrom odborného výcvik, ktorí ich pripravovali na túto súťaž.

      Chlapci ďakujeme a gratulujeme.

     • Deň poľa v Očovej

     • 26.5.2022 sme sa na základe pozvánky od Združenia dodávateľov pôdohospodárskej techniky v SR - AGRION zúčastnili so žiakmi našej školy akcie "Deň poľa v Očovej", kde sme si mali možnosť pozrieť praktické ukážky techniky pre zber krmovín.

     • Workshop na pôde STU MTF v Trnave

     • Naši druháci mechatronici si vyskúšali ovládanie angulárnych robotov v laboratóriu Automatizácie a robotiky odboru VZS na MTF v Trnave, s ktorými plánujeme sériu ďalších aktívnych workshopov.

     • Laboratórne cvičenia na MtF STU v Trnave

     • Dňa 26.5.2022 sa naši žiaci v odbore mechanik - mechatronik zúčastnili na MtF STU v Trnave v rámci vyučovania laboratórnych cvičení v predmete elektrotechnika. V rámci cvičení mali pripravených 5 úloh:1. Výkon spotrebiča 2. Asynchrónny motor naprázdno 3. Výkon transformátora 4. Meranie magnetickej indukcie 5. Usmerňovač - jednocestný - dvojcestný. Źiaci boli rozdelení na dve skupiny. V rámci výuky na vysokej škole absolvovali aj odbornú prednášku a ukážky v jednotlivých laboratóriách.

     • V rámci projektu ERASMUS+ v Taliansku

     • V rámci projektu   European Digital Learning Media pod záštitou ERASMUS + sme v dňoch 18. – 22. mája strávili 5 aktívných dní v talianskej Ancone.  Na technickej škole VOLTERRA ELIA nás čakalo vrúcne privítanie domácich a bohatý aktívny program v škole aj mimo nej. Samotní žiaci nám priblížili život a štúdium na tamojšej škole, previedli nás dielňami a odbornými učebňami a po prehliadke všetci zúčastnení participanti projektu odprezentovali svoj pokrok na svojej časti.  Veľmi príjemným spestrením tohto pobytu bola návšteva krásneho historického centra mesta ako aj nádhernej pláže Riviera del Conero v oblasti Portonovo s ochutnávkami kulinárskych špecialít. Vďaka takto stráveným dňom sme obohatení o nové skúsenosti a zručnosti, nové priateľstvá, krásne zážitky... motivovaní a nabití elánom  sa púšťame do pokračovania v našej práci na projekte aby sme sa opäť stretli na ďalšom medzinárodnom stretnutí v Bulharsku.

     • Strojársky veľtrh Nitra 2022

     • Dňa 24.5.2022 žiaci našej školy navštívili Strojársky veľtrh Nitra 2022. Žiaci sa mohli oboznámiť s aktuálnymi trendami, novinkami z oblasti strojov, zvárania, automatizácie a mechanizácie. Získali informácie o potrebe inovácií v priemysle, mohli vidieť prezentácie unikátnych technológií a projektov, ktoré reprezentovali Slovensko na Expo v Dubaji.

     • Rozlúčka s maturantmi 2022

     • Žiaci maturitných ročníkov boli poslednýkrát na školskom vyučovaní. Žiakov čaká akademický týždeň. Prajeme im veľa síl do učenia. Ďakujeme za celé Vaše štúdium.

     • Odborná exkurzia v Autoprofite Galanta

     • Žiaci študijného odboru dopravná prevádzka sa zúčastnili odbornej exkurzie v Autoprofite Galanta. V rámci podniku si prešli jednotlivé pracoviská, oboznámili sa s postupom predaja a prijímania vozidiel do servisu, zároveň boli oboznámení aj s pracovnými ponukami v danom servise. 

     • Projekt Enviro Tour - navštívili sme Sedliská pri Hlohovci

     • Žiaci I.MT, II.MT a I.N sa zúčastnili v mesiaci máj exkurzie v rámci projektu Enviro Tour.Navštívili  prírodnú rezerváciu Sedliská, nachádza sa v pohorí Považský Inovec v blízkosti Hlohovca. Náučný chodník vedie cez les a lúky, kde sa vyskytujú nádherné chránené rastliny ako poniklec veľkokvetý, hlaváčik veľkokvetý, vstavače - orchidey, vzácne motýle a hmyz. Zároveň toto miesto ponúka krásny výhľad na celý Hlohovec a okolitú krajinu.

     • Finále participatívneho rozpočtu TTSK

     • V mesiaci máj sa uskutočnilo na našej škole finále participatívneho rozpočtu, ktoré spočívalo v prezentácii 5 vybraných projektov od žiakov našej školy. Prvé miesto získal projekt "Študuj na chodbe". Výsledky boli zverejnené hneď po hlasovaní. Na hlasovaní sa zúčastnilo 136 žiakov. Všetkým, ktorí sa zúčastnili ďakujeme za výborné nápady.

     • Školenie v hydraulike na Hydromodel 200

     • Dielne na odbornom výcviku sa zapĺňajú novými didaktickými pomôckami. Dnes sa naši majstri odborného výcviku zúčastnili odbornej prednášky na tému hydraulika, kde si svoje teoretické vedomosti mohli hneď otestovať aj v praxi na Hydromodely 200.

     • Naši prváci v duálnom vzdelávaní

     • Trnavská župa rozvíja systém duálneho vzdelávania a balíkom výhod motivuje študentov svojich stredných škôl, aby sa doň zapojili. Ide o jedinečnú formu štúdia, ktorá účelne kombinuje získavanie teoretických znalostí s ich aplikáciou v praxi. Študenti si okrem obohatenia svojho životopisu aj zarobia.

      Aj naša škola je zapojená do duálneho vzdelávania. Už niekoľko rokov podporujeme duál a poskytujeme duálne vzdelávanie pre všetky naše učebné a študijné odbory.

     • Návšteva Vlastivedného múzea v Galante

     • Dňa 29.4.2022 sa trieda 1.MT zúčastnila návštevy Vlastivedného múzea v Galante. Pozreli sme si aktuálnu výstavu dobových pohľadníc s názvom Zo starej Galanty. Ďalej sme videli aj stále expozície: Mestská bytová kultúra - kde sa vystavuje nádytok obyvateľov Galanty z 19. storočia, Sakrálne pamiatky kresťanských obradných predmetov, Tradičná ľudová kultúra galantského regiónu - izby ľudového bývania katolíckej a evanjelickej rodiny, interiér bývalej lekárne v Galante, Mlyny a mlynárske remeslo, Archeologická lokalita Gáň-Brakoň a Numizmatická výstava v trezore.

     • JobSpoTT - ponuky práce pre študentov

     • Dňa 28.4.2022 sa zúčastnili naše končiace ročníky veľtrhu práce v Trnave. Zamestnávatelia ponúkali množstvo pracovných ponúk pre absolventov stredných škôl. Študenti si mohli otestovať svoje znalosti z angličtiny a novinkou na tohtoročnom JobSpoTTe bola môžnosť absolvovania skušobného pracovného pohovoru a získania cenných rád od skúseného personalistu.

     • Naši žiaci opäť úspešní

     • V piatok 29.4.2022 sa v priestoroch našej školy konalo regionálne kolo súťaže YOUNG CAR MECHANIC. Našu školu reprezentovali traja žiaci, z toho dvaja sa umiestnili na postupových miestach (prvé a tretie miesto) a postúpili do národného finále tejto medzinárodnej súťaže. Všetkým našim žiakom ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy a postupujúcim držíme palce v ďalšom súťažnom kole.

   • Kontakty

    • STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ GALANTA - MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA GALÁNTA
    • skola@sostechga.edu.sk
    • Použitím čísla sekretariátu: 031/7802492 budete následne prepojený na vami požadovaného účastníka. V prípade potreby nám napíšte na email školy a vaša požiadavka bude postúpená. Ing.Beáta Kissová riaditeľka školy emailový kontakt: riaditel.sostechgalanta@gmail.com alternatívny email: beakiss25@gmail.com pevná linka: 031/7803578 mobil: 0903 481 117 Ing.Martin Slahučka zástupca riaditeľky pre teoretické vyučovanie martin.slahucka@gmail.com pevná linka:031/7010202 mobil: 0910 459 615 Ing. Katarína Palkovičová zástupkyňa riaditeľky pre praktické vyučovanie emailový kontakt: katarina.palkovic@gmail.com pevná linka: 031/7802492 mobil: 0910 459 616 Ing. Tünde Kováčová zástupkyňa riaditeľky pre Technicko - hospodársky úsek: pevná linka: 031/7804160 Ing.Andrej Bórik Hlavný majster odborného výcviku mobil: 0903 481 116 p.Beáta Pincéšová Vedúca jedálne a kuchyne: pevná linka: 031/7802492 mobil: 0918 474 759 Odhlásenie z obedu prosíme oznámiť deň vopred alebo do 8.00 hod. aktuálneho dňa.
    • Esterházyovcov 712/10 924 34 Galanta 924 34 Galanta Slovakia
    • 00158984
    • SK2021009265
    • Hospodárska činnosť: 7000495316/8180 Podnikateľská činnosť: SK88 8180 0000 0070 0049 5287 Školské stravovanie: SK06 8180 0000 0070 0049 5308
    • 100001957