• Školská jedáleň - informácie pre rodičov

     • Milí rodičia,

      boli by sme radi, pokiaľ by sa Vaše deti rozhodli stravovať v našej školskej jedálni. V tom prípade by som Vás poprosila pri zápise na stravu oznámiť alergie alebo intoleranciu,  ktoré sa týkajú stravovania žiaka a zároveň Vás poprosím priniesť so sebou sumu 31,71 € v hotovosti. Táto suma je určená na náklady potravín na prvý mesiac stravovania žiaka.

      Tešíme sa na spoluprácu a veríme, že Vaše deti budú so stravou spokojné.S pozdravomBeata Pincéšová

      Vedúca školskej jedálne

     • YOUNG CAR MECHANIC - regionálne kolo

     • 29.4.2022 sa u nás v škole uskutoční regionálne kolo súťaže YOUNG CAR MECHANIC. Súťažiť bude 20 študentov zo siedmich SOŠ západoslovenského Slovenska. Našu školu budú reperezentovať 3 žiaci učebného odboru Autoopravár a to: Dean Vincze, Nikolas Tutrakanov a Michael Valentín. Chlapci, držíme vám palce!!!

     • V participatívnom rozpočte idú do finále iba vybrané projekty

     • Žiaci na teoretickom vyučovaní sa zapojili do projektu Participatívny rozpočet v rámci TTSK. Momentálne prebieha kampaň participatívneho rozpočtu. Do finále postúpilo 5 projektov. O víťazovi sa rozhodne vo veľkom hlasovaní v polovici mája. 

     • Prijímacie skúšky v odbore 2679K mechanik - mechatronik

     • Termín konania prijímacích skúšok: 2.5.2022 (pondelok) o 8,00 hod.                                                            Prijímacie skúšky uchádzači o štúdium vykonajú na prízemí v budove školy.                                                  Pomôcky: písacie potreby                                                                                                                                  Prijímacie skúšky z predmetov: slovenský jazyk a literatúra, matematika

      Podrobnosti o prijímacom konaní: https://sostechga.edupage.org/a/prijimacie-konanie

     • ENTER micro:bit workshop pre našich žiakov

     • Naši žiaci počas workshopu pracovali so základnými sadami BBC micro:bit, ktoré sme získali v rámci projektu "S micro:bitom na pole i do dielne". Populárna mikropočítačová doska BBC Micro:bit je svojimi vlastnosťami priam predurčená aj ako riadiaca jednotka rôznych robotických konštrukcií. Má malé rozmery, výkonný mikrokontrolér, dostatok portov aj bohaté komunikačné možnosti vrátame bluetooth komunikácie so smartfónom či rádiovej komunikácie viacerých zariadení Micro:bit navzájom.

     • Príhovor predsedu žiackej školskej rady Martina Kováča

     • Dnešným dňom začínam svoje pôsobenie ako predseda žiackej školskej rady na našej škole. Žiacka školská rada má 13 členov. Tvoria ju žiaci, ktorí boli zvolení ako zástupcovia svojich spolužiakov z každej triedy denného štúdia. Budeme sa vyjadrovať k rôznym návrhom školy v oblasti vzdelávania, podávať návrhy v oblasti mimoškolskej činnosti, k podujatiam, ktoré bude organizovať škola.

      Som rád, že aj na našej škole máme takúto radu a dúfam, že mi v mojej práci budú pomáhať aj ostatní členovia a ďalší žiaci. Budem tiež rád, keď našou spoločnou prácou zlepšíme život na našej škole.

     • Exkurzia a odborná prednáška v MtF Trnava

     • Naši štvrtáci, žiaci maturitného odboru mechanik - mechatronik, dnes v rámci odborného výcviku, absolvovali odbornú prednášku na tému technológií INDUSTRY 4.0 v STU - MTF Trnava.

     • Konzultácie pre zákonných zástupcov 7.4.2022

     • Vážení rodičia, 

      dňa 7.4.2022 budú prebiehať od 14.00h do 16.30h individuálne konzultácie s triednymi učiteľmi o výchovno - vzdelávacích  výsledkoch žiakov za 3.štvrťrok. Môžete využiť možnosť osobného rozhovoru  s triednym učiteľom. Iné možnosti komunikácie, prípadne zmenu termínu v prípade potreby treba dohodnúť s učiteľom. Tešíme sa na spoločné stretnutie.

     • 3.miesto na MO vo florbale stredných škôl

     • Dňa 25.3.2022 v športovej hale na OA v Seredi sa konali MO vo florbale, ktoré sa hrali podľa pravidiel florbalu (SZFb). Hralo sa v skupinách každý s každým. Počas hry mohlo byť na ihrisku max. 6 hráčov. Naši chlapci obsadili krásne 3.miesto, čím obdržali diplomy a víťazný pohár. Chlapcom gratulujeme!

     • Súťaž Zemědělský opravář v Moravskom Krumlove

     • 24.3.2022 sa naši chlapci z odboru agromechanizátor zúčastnili súťaže "Zemědělský opravář". Súťaž prebiehala ako súčasť činnosti Centra odborného vzdělávání pro zemědělství. Naši chlapci sa v silnej konkurencii umiestnili na krásnom piatom mieste. Ďakujeme im za vzornú reprezentáciu školy.

     • Celoštátne kolo na olympiáde v nemeckom jazyku - 7.miesto

     • Dňa 22.marca sa Adrián Skultéty žiak IV.MT triedy Strednej odbornej škole technickej v Galante – Műszaki Szakközépiskola Galanta zúčastnil celoštátneho kola olympiády v nemeckom jazyku, kde postúpil po vyrovnaných výkonoch v jednotlivých zručnostiach z 1.miesta v kategórii 2D z krajského kola. Na celoštátnom kole sa umiestnil na 7. mieste.

   • Kontakty

    • STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ GALANTA - MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA GALÁNTA
    • skola@sostechga.edu.sk
    • Použitím čísla sekretariátu: 031/7802492 budete následne prepojený na vami požadovaného účastníka. V prípade potreby nám napíšte na email školy a vaša požiadavka bude postúpená. Ing.Beáta Kissová riaditeľka školy emailový kontakt: riaditel.sostechgalanta@gmail.com alternatívny email: beakiss25@gmail.com pevná linka: 031/7803578 mobil: 0903 481 117 Ing.Martin Slahučka zástupca riaditeľky pre teoretické vyučovanie martin.slahucka@gmail.com pevná linka:031/7010202 mobil: 0910 459 615 Ing. Katarína Palkovičová zástupkyňa riaditeľky pre praktické vyučovanie emailový kontakt: katarina.palkovic@gmail.com pevná linka: 031/7802492 mobil: 0910 459 616 Ing. Tünde Kováčová zástupkyňa riaditeľky pre Technicko - hospodársky úsek: pevná linka: 031/7804160 Ing.Andrej Bórik Hlavný majster odborného výcviku mobil: 0903 481 116 p.Beáta Pincéšová Vedúca jedálne a kuchyne: pevná linka: 031/7802492 mobil: 0918 474 759 Odhlásenie z obedu prosíme oznámiť deň vopred alebo do 8.00 hod. aktuálneho dňa.
    • Esterházyovcov 712/10 924 34 Galanta 924 34 Galanta Slovakia
    • 00158984
    • SK2021009265
    • Hospodárska činnosť: 7000495316/8180 Podnikateľská činnosť: SK88 8180 0000 0070 0049 5287 Školské stravovanie: SK06 8180 0000 0070 0049 5308
    • 100001957