• SOŠ TECHNICKÁ GALANTA - "z neba"

     • Pozrite si aj video z interiérových a exteriérových priestorov školy a možnostiach štúdia u nás vytvorené našimi žiakmi z redakčnej rady SOŠTech Ga. 

     • Školská olympiáda v cudzom jazyku

     • V dňoch 24. a 26. 2021 sa konala školská olympiáda v anglickom a nemeckom jazyku, ktorá sa skladala z dvoch častí písomnej a ústnej. V písomnej časti sa žiaci zamerali na gramatiku, slovnú zásobu (počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením). Ústna časť bola zameraná na popis obrázku a voľný rozhovor na tri témy s členmi odbornej poroty.

     • Náš žiak Tibor Katona získal zlatú medailu

     • Na medzinárodnom turnaji AIBA – medzinárodný turnaj Adem Jashari v Prištine ( 20.-21.11.2021 ) získal žiak našej školy Tibor Katona zlato v boxe vo váhe do 54 kg – reprezentant Slovenska - Akadémia Tomiho Kida.

      K skvelému úspechu gratulujeme!!!

     • Nácvik prijímacieho pohovoru do zamestnania

     • Vzhľadom na záujem rôznych firiem o našich žiakov ohľadne zamestnania si žiaci posledných ročníkov vyskúšali ako prebieha prijímací pohovor. Cieľom bolo presvedčiť personalistov, že sú najlepšími uchádzačmi pre ponúkanú pozíciu správaním, odbornosťou, vystupovaním. Pri prezenčnej výučbe si študenti pohovor vzájomne predviedli a zhodnotili. Veríme, že aj v reálnom prijímacom pohovore budú úspešní. Prijímacie pohovory si žiaci skúšali v slovenskom aj v anglickom jazyku.

     • Projekt ERASMUS - Naši žiaci v Litve

     • Dňa 10. novembra sme sa zúčastnili na stretnutí v projekte Erasmus v Litve. Dvaja učitelia a dvaja žiaci strávili v Litve 5 dní. V rámcí tohto pobytu predstavili našu školu ostatným školám, ktoré participujú v projekte. Ďalšia časťou bola prezentácia našej časti projektu (rám výťahu), ktorú odprezentovali naši žiaci v anglickom jazyku. V rámci pobytu sme mali možnosť vidieť aj kultúrne pamiatky mesta Siauliai.

   • Kontakty

    • STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ GALANTA - MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA GALÁNTA
    • skola@sostechga.edu.sk
    • Použitím čísla sekretariátu: 031/7802492 budete následne prepojený na vami požadovaného účastníka. V prípade potreby nám napíšte na email školy a vaša požiadavka bude postúpená. Ing.Beáta Kissová riaditeľka školy emailový kontakt: riaditel.sostechgalanta@gmail.com alternatívny email: beakiss25@gmail.com pevná linka: 031/7803578 mobil: 0903 481 117 Ing.Martin Slahučka zástupca riaditeľky pre teoretické vyučovanie martin.slahucka@gmail.com pevná linka:031/7010202 mobil: 0910 459 615 Ing. Katarína Palkovičová zástupkyňa riaditeľky pre praktické vyučovanie emailový kontakt: katarina.palkovic@gmail.com pevná linka: 031/7802492 mobil: 0910 459 616 Ing. Tünde Kováčová zástupkyňa riaditeľky pre Technicko - hospodársky úsek: pevná linka: 031/7804160 Ing.Andrej Bórik Hlavný majster odborného výcviku mobil: 0903 481 116 p.Beáta Pincéšová Vedúca jedálne a kuchyne: pevná linka: 031/7802492 mobil: 0918 474 759 Odhlásenie z obedu prosíme oznámiť deň vopred alebo do 8.00 hod. aktuálneho dňa.
    • Esterházyovcov 712/10 924 34 Galanta 924 34 Galanta Slovakia
    • 00158984
    • SK2021009265
    • Hospodárska činnosť: 7000495316/8180 Podnikateľská činnosť: SK88 8180 0000 0070 0049 5287 Školské stravovanie: SK06 8180 0000 0070 0049 5308
    • 100001957