• Partneri

    • Spolupráca s vysokými školami

     Memorandum o spolupráci s MtF STU v Trnave Memorandum_o_spolupraci_STU_TT.pdf

     Spolupráca s firmami formou odbornej praxe (nie duálne vzdelávanie)

     Naša škola spolupracuje v oblasti odborného výcviku t.j. žiaci absolvujú časť svojej odbornej praxe v týchto firmách,kde mnohí naši žiaci zostávajú pracovať aj po skončení školy:

     1. Slovenské cukrovary s.r.o    http://www.agrana.sk/agrana-na-slovensku/slovenskecukrovarysro/

     2.Biolife spol. s.r.o Galanta      http://www.biolife.sk/o_nas

     3. Brovedani Slovakia

     4. Duslo Šaľa a.s

     5. Alu Jelka s.r.o 

     6. Sad Galanta

     7. FM Logistic

     8. Dream Trans

     9. Autoopravovňa Maron

     10. Agrowelt Dvorníky

     11. Imkotrans ,Trhová Hradská

     12. AaZ,Rišňovský,Halász

     13. Taxi,Rečka

     14. Autoprofit Galanta

     15. Panonia-Suzuki,Šaľa

     16. Autoopravovňa Bohony,Jelka

  • Kontakty

   • STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ GALANTA - MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA GALÁNTA
   • skola@sostechga.edu.sk
   • Použitím čísla sekretariátu: 031/7802492 budete následne prepojený na vami požadovaného účastníka. V prípade potreby nám napíšte na email školy a vaša požiadavka bude postúpená. Ing.Beáta Kissová riaditeľka školy emailový kontakt: riaditel.sostechgalanta@gmail.com alternatívny email: beakiss25@gmail.com pevná linka: 031/7803578 mobil: 0903 481 117 Ing.Martin Slahučka zástupca riaditeľky pre teoretické vyučovanie martin.slahucka@gmail.com pevná linka:031/7010202 mobil: 0910 459 615 Ing. Katarína Palkovičová zástupkyňa riaditeľky pre praktické vyučovanie emailový kontakt: katarina.palkovic@gmail.com pevná linka: 031/7802492 mobil: 0910 459 616 Ing. Tünde Kováčová zástupkyňa riaditeľky pre Technicko - hospodársky úsek: pevná linka: 031/7804160 Ing.Andrej Bórik Hlavný majster odborného výcviku mobil: 0903 481 116 p.Beáta Pincéšová Vedúca jedálne a kuchyne: pevná linka: 031/7802492 mobil: 0918 474 759 Odhlásenie z obedu prosíme oznámiť deň vopred alebo do 8.00 hod. aktuálneho dňa.
   • Esterházyovcov 712/10 924 34 Galanta 924 34 Galanta Slovakia
   • 00158984
   • SK2021009265
   • Hospodárska činnosť: 7000495316/8180 Podnikateľská činnosť: SK88 8180 0000 0070 0049 5287 Školské stravovanie: SK06 8180 0000 0070 0049 5308
   • 100001957