Navigácia

Navigácia

Výchovný poradca


starostlivosti o žiakov s výchovnými a vzdelávacími problémami
Mgr. Agnesa Lovászová
poradenstvo:  Pondelok od 9.00 hod. a samozrejme podľa dohody
miestnosť: č. 106 - výchovné poradenstvo - prízemie vpravo
kontakt: 031/7802492 
NAPLNPRACEVYCHOVNEHOPORADCU.doc
Kompetencie:

 • riešenie výchovných problémov žiakov v spolupráci so zákonnými zástupcami, triednym učiteľom, vedením školy
 • príprava a realizácia školských akcií, prednášok a besied so zameraním na predchádzanie výchovným  problémom a na profesionálnu orientáciu žiakov
 • pomoc žiakom pri profesionálnej orientácii, pri podávaní prihlášok na nadstavbové štúdium vysoké školy
 •  

  • Zdroje:
   1. zákon č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) - § 134
   2. analýza práce výchovného poradcu v predchádzajúcom školskom roku
   3. pedagogicko-organizačné pokyny MŠ SR pre daný školský 
   4. vyhláška MŠ SR č. 325/ 2008 Z. z.o školských zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie
   5. školský poriadok školy 
  • Samostatna kapitola :
  • Starostlivosť o žiakov s výchovnými a vzelávacími problémami klikni na link : Poruchy_ucenia_a_spravania_ziakov.docx
Užitočné linky  Informacie: socialnestipendia.doc

Fotogaléria

Otázky na vedenie školy

Ak máte akékoľvek otázky ohľadom štúdia na našej škole, napíšte nám správu prostredníctvom tohto formulára. Na vaše otázky radi odpovieme. Ďakujeme,vedenie školy.
Meno*:
Priezvisko*:
Váš e-mail*:
Vaše otázky, pripomienky*:
Opíšte prosím text z obrázka*:
komunikujem so serverom, počkajte prosím
* takto označené polia sú povinné