Navigácia

Navigácia


 • starostlivosti o žiakov s výchovnými a vzdelávacími problémami
  Mgr. Agnesa Lovászová
  poradenstvo:  Pondelok od 9.00 hod. a samozrejme podľa dohody
  miestnosť: č. 106 - výchovné poradenstvo - prízemie vpravo
  kontakt: 031/7802492  Kompetencie:
  • riešenie výchovných problémov žiakov v spolupráci so zákonnými zástupcami, triednym učiteľom, vedením školy
  • príprava a realizácia školských akcií, prednášok a besied so zameraním na predchádzanie výchovným  problémom a na profesionálnu orientáciu žiakov
  • pomoc žiakom pri profesionálnej orientácii, pri podávaní prihlášok na nadstavbové štúdium vysoké školy
  •  

   • Zdroje:
    1. zákon č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) - § 134
    2. analýza práce výchovného poradcu v predchádzajúcom školskom roku
    3. pedagogicko-organizačné pokyny MŠ SR pre daný školský 
    4. vyhláška MŠ SR č. 325/ 2008 Z. z.o školských zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie
    5. školský poriadok školy 
   • Samostatna kapitola :
   • Starostlivosť o žiakov s výchovnými a vzelávacími problémami klikni na link : Poruchy_ucenia_a_spravania_ziakov.docx
  Užitočné linky  Informacie: socialnestipendia.doc
  20.10.2020 14:16 | viac »

Fotogaléria

Otázky na vedenie školy

Ak máte akékoľvek otázky ohľadom štúdia na našej škole, napíšte nám správu prostredníctvom tohto formulára. Na vaše otázky radi odpovieme. Ďakujeme,vedenie školy.
Meno*:
Priezvisko*:
Váš e-mail*:
Vaše otázky, pripomienky*:
Opíšte prosím text z obrázka*:
komunikujem so serverom, počkajte prosím
* takto označené polia sú povinné