Navigácia

Navigácia

Strojárska výroba a Poľnohospodárska výroba 2 roky

2478 F Strojárska výroba

Doba prípravy: 2 roky, denné štúdium.

Určené pre: chlapcov a dievčatá

Podmienky prijatiaUčebný odbor je určený pre žiakov, ktorí ukončili školskú dochádzku v základnej škole v nižšom ako v 9. ročníku, alebo v 9. ročníku neprospeli,zdravotná spôsobilosť uchádzača.

Poskytnuté vzdelanie: Absolvovaním učebného odboru žiak získa nižšie stredné odborné vzdelanie. Odborná príprava pre výkon jednoduchých a pomocných kvalifikovaných prác v strojárskych podnikoch a v opravárenských prevádzkach

Spôsob ukončenia štúdia: Záverečná skúška

Doklad o získanom stupni vzdelania : Vysvedčenie o záverečnej skúške

Uplatnenie:

Absolvent je schopný pracovať pri výrobe, opravách, obsluhe a údržbe strojov a zariadení, pracovať na konvenčných obrábacích strojoch a vykonávať jednoduché a pomocné kvalifikované práce.

Možnosť pokračovať v štúdiu v SOŠ

Možnosť pokračovať v štúdiu v SOŠ

Ďalší rozvoj absolventov je možný vzdelávaním v trojročnom učebnom odbore, vykonaním záverečnej skúšky a získaním výučného listu.

Študenti majú možnosť získať:

vodičský preukaz, zváračský preukaz, preukaz na vysokozdvižný vozík.

So získanými oprávneniami má  možnosť pracovať aj ako klasický zvárač alebo aj vodič.

 

4572 F Poľnohospodárska výroba

Doba prípravy: 2 roky, denné štúdium.

Určené pre: chlapcov a dievčatá

Podmienky prijatia: Učebný odbor je určený pre žiakov, ktorí ukončili školskú dochádzku v základnej škole v nižšom ako v 9. ročníku, alebo v 9. ročníku neprospeli. Zdravotná spôsobilosť.

Poskytnuté vzdelanie: Absolventi  dvojročného učebného odboru poľnohospodárska výroba  sú zaučení na základné robotnícke profesie v odvetví. Základné kľúčové kompetencie im umožnia prípravu na výkon jednoduchých činností vo výrobných podmienkach pôdohospodárskej praxe, čiastočne v nevýrobných odvetviach  a vo sfére služieb na vidieku.

Spôsob ukončenia štúdia: Záverečná skúška

Doklad o získanom stupni vzdelania : Vysvedčenie o záverečnej skúške

Uplatnenie:

Práca v poľnohospodárskom sektore ako aj práca vo sfére služieb.

Absolventi sú schopní zabezpečiť manuálne činnosti spočívajúce vo výkone jednoduchých činností pri technologických postupoch pestovania rastlín, drevín a v chovoch hospodárskych zvierat a zveriny a pomocné služby v oblasti rozvoja vidieka a komunálnych služieb, ovládajú jednoduchú obsluhu a nastavovanie mechanizačných prostriedkov, strojov a zariadení, príslušných technológií a základné práce pri ručnom obrábaní dreva a kovov. Majú pri práci na zreteli elementárne prírodovedné zákonitosti svojho odboru a vedia ich využiť najmä pri ochrane zvierat a životného prostredia, pracovné úlohy si vedia zabezpečiť s ohľadom na ekonomické hospodárenie s energiami a materiálmi pri dodržiavaní hygieny, bezpečnosti práce a ochrany pred požiarom.

Možnosť pokračovať v štúdiu v SOŠ

Ďalší rozvoj absolventov je možný vzdelávaním v trojročnom učebnom odbore, vykonaním záverečnej skúšky a získaním výučného listu.

Študenti majú možnosť získať:

vodičský preukaz, zváračský preukaz, preukaz na vysokozdvižný vozík.

So získanými oprávneniami má  možnosť pracovať aj ako klasický zvárač alebo aj vodič.

Fotogaléria

Otázky na vedenie školy

Ak máte akékoľvek otázky ohľadom štúdia na našej škole, napíšte nám správu prostredníctvom tohto formulára. Na vaše otázky radi odpovieme. Ďakujeme,vedenie školy.
Meno*:
Priezvisko*:
Váš e-mail*:
Vaše otázky, pripomienky*:
Opíšte prosím text z obrázka*:
komunikujem so serverom, počkajte prosím
* takto označené polia sú povinné