Navigácia

Navigácia

Agromechanizátor 3 roky

4524 H agromechanizátor

Doba prípravy: 3 roky

Určené pre: chlapcov a dievčatá

Podmienky prijatia: úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ, zdravotná spôsobilosť a prospech v ZŠ

Poskytnuté vzdelanie: stredné odborné, výučný list

Uplatnenie

Absolventi sú kvalifikovaní pracovníci so širokým odborným profilom, schopní samostatne vykonávať odborné technické a technologické činnosti v odvetví poľnohospodárstva. Ovládajú príslušnú techniku, mechanizačné prostriedky, stroje a zariadenia, príslušné technológie, základy ekonomiky výroby a služieb. Poznajú základné prírodovedné zákonitosti svojho odboru a vedia ich prakticky využívať pri riešení odborných problémov. Absolventi sú pripravení na výkon odborných činností v stredných i malých podnikoch, v službách na vidieku, v ochrane životného prostredia, aj na samostatné podnikanie. Základom odbornej teoretickej a praktickej prípravy je učivo o prírodných, technických, technologických, ekologických a ekonomicko-spoločenských zákonitostiach a ich aplikácie v praktických činnostiach. Absolventi sú kvalifikovaní pracovníci schopní vykonávať nastavovanie, obsluhu a údržbu mechanizačných prostriedkov, strojov a zariadení v technologických procesoch, zabezpečovať produkciu s ohľadom na ekonomiku a ekológiu výroby

Možnosť pokračovať v štúdiu v SOŠ

Dennou alebo externou formou nadstavbového štúdia  na získanie maturitného vysvedčenia

45 26 L mechanizácia poľnohospodárstva a lesného hospodárstva

Po získaní maturitného vysvedčenia možnosť zamestnať sa, ako riadiaci pracovník na nižšom stupni riadenia v oblasti organizácie a riadenia v poľnohospodárskych podnikoch  a firmách.

Študenti majú možnosť získať:

vodičský preukaz,zváračský preukaz, preukaz na vysokozdvižný vozík.

So získaným zváračským oprávnením možnosť pracovať aj ako  zvárač.

Žiaci školy absolvujú kurzy na obsluhu kolesového traktora, práce s krovinorezom, ručnou motorovou pílou. 

Po dvoch rokoch zamestnania možnosť podnikania založením a prevádzkovaním vlastnej podnikateľskej sfére v tomto odbore.

 

 

Fotogaléria

Otázky na vedenie školy

Ak máte akékoľvek otázky ohľadom štúdia na našej škole, napíšte nám správu prostredníctvom tohto formulára. Na vaše otázky radi odpovieme. Ďakujeme,vedenie školy.
Meno*:
Priezvisko*:
Váš e-mail*:
Vaše otázky, pripomienky*:
Opíšte prosím text z obrázka*:
komunikujem so serverom, počkajte prosím
* takto označené polia sú povinné