Navigácia

Navigácia

Mechanik - mechatronik 4 roky

2679 K mechanik - mechatronik

Absolvent  tohto študijného odboru  je kvalifikovaný pracovník , schopný  vykonávať základné pracovné operácie pri kontrole, diagnostikovaní, nastavovaní a opravách na elektrických rozvodoch, elektrických pohonoch, elektropneumatických a hydraulických  pohonoch, riadiacej elektronike, regulačnej technike a najmä automatizovaných výrobných systémov (konštruovanie a dizajn pomocou počítačov), ako i počítačmi riadených moderných technológií.

Rozsah teoretickej a odbornej prípravy vytvára predpoklady na odstraňovanie väčšiny vzniknutých porúch. Pri zložitejších poruchách odborná pripravenosť absolventa  umožňuje efektívnu odbornú komunikáciu a spoluprácu so špecialistami z odborov mechaniky, elektrotechniky, elektroniky, mechatroniky a automatizačnej techniky.

Absolvent :

 •  je schopný  rozlišovať a používať elektrotechnické materiály
 •  dokáže   posudzovať  ich vlastnosti z hľadiska ďalšieho  využitia v elektrotechnike,
 • ovláda spôsoby  zobrazovania základných strojových súčiastok a ich sústav
 • ovláda  spôsoby zobrazovania elektrických schém týchto zariadení.
 • pozná riešenia elektrotechnických a elektronických obvodov, funkcie, výrobu a prevádzku  
 • elektrických strojov, zariadení a systémov
 • má základné poznatky z oblasti výpočtovej techniky a jej využitia v oblasti elektrotechniky.
 • ovláda  základné pojmy a princípy automatizačnej techniky a vie rozpoznať funkciu základných súčastí PC, ovláda základné práce s operačnými systémami a základy technickej mechaniky a mechatroniky .
 • vie  využívať aplikačné programy na spracovanie textu, databáz, grafiky a technickej dokumentácie v elektrotechnike.

Absolvent dokáže viesť pracovné kolektívy vo firmách a po získaní praxe  aj ako živnostník.   

Štúdium  je štvorročné s maturitou a výučným listom a pripravuje žiaka na štúdium na vysokých školách technického zamerania.

Absolvent sa uplatní:

 • pri vývoji a výrobe strojov, zariadení a strojných celkov
 • pri údržbe, diagnostikovaní a opravách  v strojárskych odboroch
 • vo výrobe a vývoji elektrotechnických zariadení
 • pri údržbe, diagnostikovaní a opravách v elektrotechnických odboroch
 • pri údržbe, diagnostikovaní a opravách mechatronických  strojových systémov
 • pri konštrukcii  a obsluhe automatizovaných výrobných systémov riadenia pomocou počítačov

 Odborné predmety:

Technické kreslenie, strojárska technológia, strojníctvo, základy technickej mechaniky, elektrotechnika, elektronika, automatizácia, mechatronika.

 

V rámci tohto odboru spolupracujem aj s vysokou školou STU Materiálovo - technologická fakulta v Trnave.

Fotogaléria

Otázky na vedenie školy

Ak máte akékoľvek otázky ohľadom štúdia na našej škole, napíšte nám správu prostredníctvom tohto formulára. Na vaše otázky radi odpovieme. Ďakujeme,vedenie školy.
Meno*:
Priezvisko*:
Váš e-mail*:
Vaše otázky, pripomienky*:
Opíšte prosím text z obrázka*:
komunikujem so serverom, počkajte prosím
* takto označené polia sú povinné