Navigácia

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
Anglický jazyk ANJ
Aplikovaná chémia APC
Autoelektronika AUE
Automatizácia strojárskej výroby ASV
Automobily AUO
Cestná a mestská doprava CES
Cvičenia z diagnostiky CDA
Dejepis DEJ
Diagnostika DIN
Diagnostika a opravy automobilov DOA
Dopravná geografia DOG
Dopravná výchova DOV
Ekonomika EKO
Ekonomika a podnikanie EPO
Ekonomika a riadenie EKR
Elektrické merania ELR
Elektronika ELE
Elektropríslušenstvo ELI
Elektrotechnika ELK
Elektrotechnika ELK
Elektrotechnika ELK
Elektrotechnológia ELG
Elektrozariadenia motorových vozidiel EMO
Etická výchova ETV
Fyzika FYZ
Chémia CHE
Chemická výroba CHV
Informatika INF
Klampiarska technológia KLA
Kontrola a meranie KOM
Konverzácia v anglickom jazyku KAJ
Konverzácia v nemeckom jazyku KNJ
Konverzácia v ruskom jazyku KRJ
Logistika LGG
Maďarský jazyk a literatúra MJL
Manažment MNZ
Matematika MAT
Motorové vozidlá MOV
Náboženská výchova NBV
Náuka o materiáloch NAM
Nemecký jazyk NEJ
Občianska náuka OBN
Odborná prax PRX
Odborné kreslenie ODK
Odborný výcvik OVY
Oprava a obsluha a údržba strojov a zariadení OUS
Podnikanie v doprave PDP
Poľnohospodárska výroba POV
Praktická časť odbornej zložky OIP
Praktická príprava PXB
Právna náuka PRN
Prevádzka cestnej a mestskej dopravy PDZ
Prevádzková prax PPX
Prevádzková spoľahlivosť strojov PKO
Rastlinná výroba RAS
Ruský jazyk RUJ
Slovenský jazyk a literatúra SJL
Slovenský jazyk a slovenská literatúra SLF
Správanie Spr
Strojárska technológia STT
Strojárska výroba STV
Strojárstvo STR
Stroje a zariadenia STZ
Strojníctvo STN
Strojníctvo STN
Technická dokumentácia TDK
Technická mechanika TNI
Technická príprava výroby TPV
Technické kreslenie TCK
Technické merania TIC
Technické meranie TMN
Technika predaja TPJ
Technológia TEC
Technológia montáže TMO
Technológia opráv TOP
Technológia opráv automobilov TOA
Technológia rastlinnej výroby TRV
Technológia zvárania TEZ
Telesná a športová výchova TSV
Telesná výchova TEV
Teoretická časť odbornej zložky OIT
Tovaroznalectvo TVZ
Úvod do sveta práce USP
Výroba a montáž VMO
Využitie poľnohospodárskej techniky VPT
Základy elektrotechniky ZAE
Základy strojárskej výroby ZSV
Základy strojárstva ZLR
Základy strojníctva ZSJ
Zváranie ZVA
Zváranie plastov ZWP
Živočíšna výroba ZIV

© aScAgenda 2019.0.1175 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 25.06.2019

Fotogaléria

Otázky na vedenie školy

Ak máte akékoľvek otázky ohľadom štúdia na našej škole, napíšte nám správu prostredníctvom tohto formulára. Na vaše otázky radi odpovieme. Ďakujeme,vedenie školy.
Meno*:
Priezvisko*:
Váš e-mail*:
Vaše otázky, pripomienky*:
Opíšte prosím text z obrázka*:
komunikujem so serverom, počkajte prosím
* takto označené polia sú povinné