• Kam na vysokú a anglické divadlo

     • Žiaci končiacich ročníkov II.N a IV.MT sa zúčastnili akcie "Kam na vysokú" 22.9.2022 v kongresovej sále Aquaparku v Trnave. Žiaci získali prehľad o možnostiach štúdia na vysokých školách po úspešnom ukončení štúdia na našej škole. Hodinu angličtiny pomocou divadelnej hry "Last wish" v Galante navštívili žiaci nižších ročníkov s výberom štúdia anglického jazyka na škole. Scenár predstavenia využil obsah školských osnov a pre žiakov pripravil zrozumiteľný a príjemný divadelný zážitok.

     • Burza stredných škôl Trnava

     • Dňa 27.9.2022 sme prezentovali našu školu na burze stredných škôl v Trnave, na ktorej sa zúčastnili rodičia a žiaci základných škôl z okolitých miest a obcí Trnavy.

     • Súťaž v orbe, Znojmo 2022

     • Dňa 22.9.2022 sa konal 18. ročník medzinárodnej súťaže v orbe žiakov poľnohospodárskeho zamerania v Českej republike v Znojme, ktorý bol organizovaný pod záštitou ministra poľnohospodárstva ČR, hejtmana Juhomoravského kraja, predsedu predstavenstva Agrárnej komory a starostu mesta Znojmo.

      Súťaže sa zúčastnilo 38 žiakov. Našu školu s vyžrebovaným číslom "19" v súťaži reprezentoval žiak Sebastián Petrík.

      Súťažný deň sa začal zložením sľubu oráčov a hodnotiacich komisárov. Súťažilo sa v orbe dvojradličným pluhom a celková orba sa hodnotila v 6-tich rôznych parametroch.

      Sebastián sa v silnej konkurencii nestratil a obsadil krásne 6. miesto. K úspechu mu srdečne blahoželáme a veríme, že sa nám aj do budúcna bude dariť minimálne takto.

     • Deň poľa kukurice - Selice

     • V stredu 21.9.2022 sa naši žiaci v odbore agromechanizátor zúčastnili prehliadky poľnohospodárskej techniky v v sprievode učiteľa p. Herczoga a majstra odborného výcviku p. Košku. Na podujatí sa predstavili dovozcovia a predajcovia poľnohospodárskej techniky. Predvádzanie techniky začalo samotným zberom kukurice a pokračovalo mulčovaním strniska a končilo spracovaním pôdy a sejbou. Predstavené boli postrekovače, teleskopické manipulátory, dopravná technika a stroje na aplikáciu hnojív. Okrem techniky si žiaci mohli porovnať kondíciu 188 hybridov kukurice. 

     • Víťazný projekt participatívneho rozpočtu - "Študuj na chodbe"

     • Druhý ročník participatívneho rozpočtu sa uskutočnil v školskom roku 2021/2022. Žiaci zaradili do konečného finále 5 projektov. V mesiaci máj v konečnom hlasovaní zvíťazil projekt "Študuj na chodbe". Na finálnej fáze participatívneho rozpočtu (osadenie na chodbu) sa podielali žiaci, ktorí boli do projektu zapojení. Ďakujeme žiakom a veríme, že im to pomôže v štúdiu.

     • Oznam pre prvákov

     • Milí rodičia,

      boli by sme radi, keby sa Vaše deti rozhodli stravovať v našej jedálni. V tom prípade by som Vás poprosila, aby ste pri zápise na stravu oznámili alergie alebo intolerancie, ktoré sa týkajú stravovanie žiaka a zároveň Vás poprosím priniesť so sebou sumu v hotovosti 34,20 €. Táto suma je určená na náklady potravín na prvý mesiac stravovania. 

      Tešíme sa na spoluprácu a veríme, že Vaše deti budú s našou stravou a službami spokojné.

       

      Beata Pincéšová, vedúca školskej jedálne.

   • Kontakty

    • STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ GALANTA - MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA GALÁNTA
    • skola@sostechga.edu.sk
    • Použitím čísla sekretariátu: 031/7802492 budete následne prepojený na vami požadovaného účastníka. V prípade potreby nám napíšte na email školy a vaša požiadavka bude postúpená. Ing.Beáta Kissová riaditeľka školy emailový kontakt: riaditel.sostechgalanta@gmail.com alternatívny email: beakiss25@gmail.com pevná linka: 031/7803578 mobil: 0903 481 117 Ing.Martin Slahučka zástupca riaditeľky pre teoretické vyučovanie martin.slahucka@gmail.com pevná linka:031/7010202 mobil: 0910 459 615 Ing. Katarína Palkovičová zástupkyňa riaditeľky pre praktické vyučovanie emailový kontakt: katarina.palkovic@gmail.com pevná linka: 031/7802492 mobil: 0910 459 616 Ing. Tünde Kováčová zástupkyňa riaditeľky pre Technicko - hospodársky úsek: pevná linka: 031/7804160 Ing.Andrej Bórik Hlavný majster odborného výcviku mobil: 0903 481 116 p.Beáta Pincéšová Vedúca jedálne a kuchyne: pevná linka: 031/7802492 mobil: 0918 474 759 Odhlásenie z obedu prosíme oznámiť deň vopred alebo do 8.00 hod. aktuálneho dňa.
    • Esterházyovcov 712/10 924 34 Galanta 924 34 Galanta Slovakia
    • 00158984
    • SK2021009265
    • Hospodárska činnosť: 7000495316/8180 Podnikateľská činnosť: SK88 8180 0000 0070 0049 5287 Školské stravovanie: SK06 8180 0000 0070 0049 5308
    • 100001957