• Erasmus - učitelia a žiaci v Španielsku

     • V dňoch 21.3. - 25.3. 2022 sa naši žiaci a pedagogickí zamestnanci zúčastnili v rámci programu Erasmu+ na vzdelávacom pobyte v Španielsku. Žiaci prezentovali a odovzdávali si skúsenosti z oblasti techniky okrem domácich Španielov so žiakmi z Nemecka, Litvy a Talianska.

     • Prvá EnviroTour TTSK na našej škole

     • Vzhľadom nato, že SOŠ technická v Galante je zapojená v Enviroprojekte, zúčasťňuje sa na EKOsúťažiach a workshopoch, prvá EnviroTour TTSK sa uskutočnila u nás. Ide o nový zábavný EKO-PROJEKT za pomoci fondov EÚ. Cieľom workshopu je vzdelávanie v oblasti environmentálnej výchovy zábavným spôsobom, hlavne v problematike uchovávania vôd v krajine, čo je aktuálnym problémom v celom svete. Na tomto workshope sa zúčastnilo 50 žiakov v odbore mechanik - mechatronik a dopravná prevádzka.

     • Začíname s micro:bitom

     • Dnes sme začali s realizovaním projektu: S micro:bitom na pole i do dielne, podporovaný spoločnosťou Telekom. 
      Žiaci 4. ročníka odboru mechanik - mechatronik začali riešiť elementárne problémy z algoritmizácie pod vedením MOV Ing. Martiny Findurovej.

     • Na našej škole sa konali MO v silovom päťboji

     • Dňa 18.3.2022 sa konali na SOŠtechnickej v Galante MO v silovom päťboji družstiev a jednotlivcov. Náš žiak Filip Šimčík obsadil vynikajúce 1.miesto. Zároveň gratulujeme k výbornému 2.miestu nášho chlapčenského družstva a k 3.miestu našej žiačke Vande Benkovej.

     • Mechatronici zapojení do EKOolympiády

     • Pod záštitou Slovenskej komisie pre UNESCO v spolupráci s Planet Lover a so Slovenským a športovým výborom sme sa zapojili do prvej Ekoolympiády – vedomostná hra. Ide o vzdelávanie žiakov hravou formou v oblasti ochrany životného prostredia a klímy. Je to nový, inovatívny spôsob vzdelávania v environmentálnej výchove prostredníctvom digitálnej formy. Žiakom želáme, čo najlepšie výsledky.

     • Informatika trochu inak - v programovacom jazyku Kotlin

     •     Kotlin sa považuje za budúcnosť v písaní Android aplikácií. Obrovskou výhodou Kotlinu je to, že je kompatibilný s programovacím jazykom Java. Kotlin je moderný programovací jazyk, ktorý je konzistentný, medzioperačný a bezpečný.

      Programovať v jazyku Kotlin sa učia žiaci na hodinách informatiky v druhom ročníku v odbore mechanik mechatronik. 

      Žiaci dnes pracovali na programe, ktorý vypočítal presný vek na základe zadaných dvoch dátumov. Na tvorbu programu potrebovali vedieť prácu s konštantami a premennými, taktiež použitie vetvenia programu a výpis informácií do konzole. 

     • Odborné prednášky pre našich žiakov

     • Žiaci učebných odborov agromechanizátor a autoopravár sa aktívne zúčasťňovali prednášok zameraných na pneumatiky osobných automobilov a poľnohospodárskych strojov. Ďakujeme f.Bridgestone a združeniu AGRION.

   • Kontakty

    • STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ GALANTA - MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA GALÁNTA
    • skola@sostechga.edu.sk
    • Použitím čísla sekretariátu: 031/7802492 budete následne prepojený na vami požadovaného účastníka. V prípade potreby nám napíšte na email školy a vaša požiadavka bude postúpená. Ing.Beáta Kissová riaditeľka školy emailový kontakt: riaditel.sostechgalanta@gmail.com alternatívny email: beakiss25@gmail.com pevná linka: 031/7803578 mobil: 0903 481 117 Ing.Martin Slahučka zástupca riaditeľky pre teoretické vyučovanie martin.slahucka@gmail.com pevná linka:031/7010202 mobil: 0910 459 615 Ing. Katarína Palkovičová zástupkyňa riaditeľky pre praktické vyučovanie emailový kontakt: katarina.palkovic@gmail.com pevná linka: 031/7802492 mobil: 0910 459 616 Ing. Tünde Kováčová zástupkyňa riaditeľky pre Technicko - hospodársky úsek: pevná linka: 031/7804160 Ing.Andrej Bórik Hlavný majster odborného výcviku mobil: 0903 481 116 p.Beáta Pincéšová Vedúca jedálne a kuchyne: pevná linka: 031/7802492 mobil: 0918 474 759 Odhlásenie z obedu prosíme oznámiť deň vopred alebo do 8.00 hod. aktuálneho dňa.
    • Esterházyovcov 712/10 924 34 Galanta 924 34 Galanta Slovakia
    • 00158984
    • SK2021009265
    • Hospodárska činnosť: 7000495316/8180 Podnikateľská činnosť: SK88 8180 0000 0070 0049 5287 Školské stravovanie: SK06 8180 0000 0070 0049 5308
    • 100001957