• Informácie pre uchádzačov na strednú školu - prijímacie skúšky

     • Informácia k prijímaciemu konaniu ku dňu 3.5.2021 o 8,00hod.

      1. Do budovy, v ktorej sa konajú prijímacie skúšky, môžu vstupovať iba uchádzači o štúdium, okrem nevyhnutného sprievodu zdravotne ťažko postihnutých osôb. Rodičia ostatných uchádzačov do budovy školy nevstupujú.
      2. Uchádzač sa pri vstupe do budovy školy, ktorá sa nachádza v ružovom okrese alebo v červenom okrese (v okrese I. a II. stupňa varovania) testom nepreukazuje.
      3. V priestoroch školy a školského zariadenia je potrebné mať prekryté horné dýchacie cesty podľa aktuálne platnej vyhlášky ÚVZ SR.
      4. Ak sa uchádzač nemôže zúčastniť na prijímacej skúške zákonný zástupca čestným prehlásením oznámi túto skutočnosť riaditeľovi strednej školy, Riaditeľ určí náhradný termín prijímacieho konania v čo najskoršom možnom termíne.

      Viac info: Usmernenie k prijímacím skúškam.pdf

       

     • UPOZORNENIE

     • Dobrý deň,
      od 12.4.2021 pokračuje vzdelávanie v režime:
      - žiaci končiacich ročníkov - prezenčne + test nie starší ako 7 dní
      - žiaci ostatných ročníkov – dištančne + prezenčne, podľa pokynov triednych učiteľov.

      O aktuálnych zmenách Vás budeme informovať v priebehu nasledujúceho týždňa.

      Poznámka: aj keď sa náš okres nachádza v červenej fáze, podľa platného covid automatu zverejneného na 
      https://www.minv.sk/?tlacove-spravy&sprava=covid-automat-pravidla-a-vynimky-zo-zakazu-vychadzania-ucinne-od-5-aprila
      žiaci a poslucháči od druhého stupňa ZŠ potrebujú do školy a školského zariadenia negatívny test nie starší ako 7 dní bez ohľadu na zaradenie okresu.

      S pozdravom
      vedenie školy

     • Oznam pre študentov diaľkového štúdia

     • SOŠTech Galanta Vám oznamuje, že konzultácie študentov externého nadstavbového štúdia sa uskutočnia v dňoch 16. a 17. apríla 2021 (piatok a sobota). 

      Začiatok vyučovania v piatok – 16.4.2021  je od 13. 00 hod.,v sobotu 17.4.2021 je vyučovanie od 8,00 hod. 

   • Kontakty

    • STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ GALANTA - MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA GALÁNTA
    • skola@sostechga.edu.sk
    • Použitím čísla sekretariátu: 031/7802492 budete následne prepojený na vami požadovaného účastníka. V prípade potreby nám napíšte na email školy a vaša požiadavka bude postúpená. Ing.Beáta Kissová riaditeľka školy emailový kontakt: riaditel.sostechgalanta@gmail.com alternatívny email: beakiss25@gmail.com pevná linka: 031/7803578 mobil: 0903 481 117 Ing.Martin Slahučka zástupca riaditeľky pre teoretické vyučovanie martin.slahucka@gmail.com pevná linka:031/7010202 mobil: 0910 459 615 Ing. Katarína Palkovičová zástupkyňa riaditeľky pre praktické vyučovanie emailový kontakt: katarina.palkovic@gmail.com pevná linka: 031/7802492 mobil: 0910 459 616 Ing. Tünde Kováčová zástupkyňa riaditeľky pre Technicko - hospodársky úsek: pevná linka: 031/7804160 Ing.Andrej Bórik Hlavný majster odborného výcviku mobil: 0903 481 116 p.Beáta Pincéšová Vedúca jedálne a kuchyne: pevná linka: 031/7802492 mobil: 0918 474 759 Odhlásenie z obedu prosíme oznámiť deň vopred alebo do 8.00 hod. aktuálneho dňa.
    • Esterházyovcov 712/10 924 34 Galanta 924 34 Galanta Slovakia
    • 00158984
    • SK2021009265
    • Hospodárska činnosť: 7000495316/8180 Podnikateľská činnosť: SK88 8180 0000 0070 0049 5287 Školské stravovanie: SK06 8180 0000 0070 0049 5308
    • 100001957