• Ako sa učia končiace ročníky...

     • Žiaci našich končiacich ročníkov nastúpili po dlhom dištančnom vzdelávaní opäť do školy. Na prezenčnú výučbu nastúpilo 63 žiakov. Účasť na vyučovaní je 95%, čo nás veľmi teší.

      Po rozprávaní sa so žiakmi sme zistili, že sa nevedeli dočkať, kedy nastúpia do školy.Triedy na teoretickom vyučovaní delíme na polovicu, čo zvyšuje atraktivitu vyučovania a lepší individuálny prístup ku žiakom.

      Na praktickom vyučovaní sú žiaci pridelení k majsterke a majstrom odborného výcviku po štyroch a piatich. Nadobúdajú praktické zručnosti a overujú si teoretické poznatky získané dištančným vzdelávaním.

      Žiaci týmto spôsobom rýchlejšie dobehnú zameškané učivo a pripravia sa na lepší vstup na nadväzujúce vzdelávanie, či budúce zamestnanie.

      Počas celej výučby dodržiavame prísne pandemické opatrenia.

      Ing. Beáta Kissová,

      riaditeľka školy

     • Novinka pre našich žiakov - workoutové ihrisko!

     • Workoutové ihrisko na našej škole SOŠ technickej v Galante je takmer pred dokončením. Bude slúžiť žiakom na relax a cvičenie vlastnou váhou tela. Na čerstvom vzduchu si tak žiaci zlepšia fyzickú kondíciu a tým samotné zdravie.

     • Pokračujeme v dištančnej forme vzdelávania!!!

     • Vážení pedagógovia, rodičia a žiaci,

      z dôvodu pretrvávajúceho negatívneho vývoja epidemickej situácie v našom okrese a na základe odporúčania TTSK Vám oznamujem, že od 8.3.2021 pokračujeme naďalej v  dištančnom vzdelávaní do odvolania.

      Prajem Vám všetkým pevné zdravie a prosím ešte o trpezlivosť, kým sa znova uvidíme v škole.

      Ing. Beáta Kissová, riaditeľka školy

   • Kontakty

    • STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ GALANTA - MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA GALÁNTA
    • skola@sostechga.edu.sk
    • Použitím čísla sekretariátu: 031/7802492 budete následne prepojený na vami požadovaného účastníka. V prípade potreby nám napíšte na email školy a vaša požiadavka bude postúpená. Ing.Beáta Kissová riaditeľka školy emailový kontakt: riaditel.sostechgalanta@gmail.com alternatívny email: beakiss25@gmail.com pevná linka: 031/7803578 mobil: 0903 481 117 Ing.Martin Slahučka zástupca riaditeľky pre teoretické vyučovanie martin.slahucka@gmail.com pevná linka:031/7010202 mobil: 0910 459 615 Ing. Katarína Palkovičová zástupkyňa riaditeľky pre praktické vyučovanie emailový kontakt: katarina.palkovic@gmail.com pevná linka: 031/7802492 mobil: 0910 459 616 Ing. Tünde Kováčová zástupkyňa riaditeľky pre Technicko - hospodársky úsek: pevná linka: 031/7804160 Ing.Andrej Bórik Hlavný majster odborného výcviku mobil: 0903 481 116 p.Beáta Pincéšová Vedúca jedálne a kuchyne: pevná linka: 031/7802492 mobil: 0918 474 759 Odhlásenie z obedu prosíme oznámiť deň vopred alebo do 8.00 hod. aktuálneho dňa.
    • Esterházyovcov 712/10 924 34 Galanta 924 34 Galanta Slovakia
    • 00158984
    • SK2021009265
    • Hospodárska činnosť: 7000495316/8180 Podnikateľská činnosť: SK88 8180 0000 0070 0049 5287 Školské stravovanie: SK06 8180 0000 0070 0049 5308
    • 100001957