• Kurz na obsluhu a údržbu obilných kombajnov -  Tento druh kurzu otvárame vždy podľa počtu záujemcov a len po vzájomnej dohode.

     Samostatne obsluhovať poľnohospodársky stroj môže osoba staršia ako 18 rokov, vyškolená, prakticky zaučená (na konkrétnom type poľnohospodárskeho stroja), vlastniaca vodičský preukaz (ak sa pre požadovanú skupinu stroja vyžaduje, skupina T traktor. Pre zaradenie do kurzu je podmienka preukázania zdravotnej spôsobilosti (nie staršia ako 6 mesiacov)

     Zodpovedný:

      Ing. Andrej Bórik  

     Email: 

      9and9bo9@gmail.com

     Telefón:

      0903 481 116


     Cenník upresníme podľa dohôd, nakoľko sa cena odvíja aj od počtu prihlásených.

  • Kontakty

   • STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ GALANTA - MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA GALÁNTA
   • skola@sostechga.edu.sk
   • Použitím čísla sekretariátu: 031/7802492 budete následne prepojený na vami požadovaného účastníka. V prípade potreby nám napíšte na email školy a vaša požiadavka bude postúpená. Ing.Beáta Kissová riaditeľka školy emailový kontakt: riaditel.sostechgalanta@gmail.com alternatívny email: beakiss25@gmail.com pevná linka: 031/7803578 mobil: 0903 481 117 Ing.Martin Slahučka zástupca riaditeľky pre teoretické vyučovanie martin.slahucka@gmail.com pevná linka:031/7010202 mobil: 0910 459 615 Ing. Katarína Palkovičová zástupkyňa riaditeľky pre praktické vyučovanie emailový kontakt: katarina.palkovic@gmail.com pevná linka: 031/7802492 mobil: 0910 459 616 Ing. Tünde Kováčová zástupkyňa riaditeľky pre Technicko - hospodársky úsek: pevná linka: 031/7804160 Ing.Andrej Bórik Hlavný majster odborného výcviku mobil: 0903 481 116 p.Beáta Pincéšová Vedúca jedálne a kuchyne: pevná linka: 031/7802492 mobil: 0918 474 759 Odhlásenie z obedu prosíme oznámiť deň vopred alebo do 8.00 hod. aktuálneho dňa.
   • Esterházyovcov 712/10 924 34 Galanta 924 34 Galanta Slovakia
   • 00158984
   • SK2021009265
   • Hospodárska činnosť: 7000495316/8180 Podnikateľská činnosť: SK88 8180 0000 0070 0049 5287 Školské stravovanie: SK06 8180 0000 0070 0049 5308
   • 100001957